FinnFrameNet:Impression

From Sanat

julkisuuskuva

 • Paavo Väyrynen ryhtyy oikomaan julkisuuskuvaansa
 • Etenkin väitteet lasten hyväksikäytöstä ovat aiheuttaneet särön hänen julkisuuskuvaansa.
 • jonka mielestä yritykset voivat auttaa asiaa muun muassa parantamalla julkisuuskuvaansa.
 • eniten kiusaa se, että joka toinen poliitikko kirjoittaa kirjoja ja kohottaa omaa julkisuuskuvaansa.

kuva

 • Hän totesi tiedotusvälineiden ripeän kehityksen merkittävästi laajentavan ja värittävän maailman kuvaamme.
 • On hyvinkin mahdollista että elokuva pystyy arvokirjallisuutta nopeammin kommentoimaan lähimpää menneisyyttä ja siten hallitsemaan meidän kuvaamme siitä, niin kuin Rooma, avoin kaupunki ( 1945 ) ) zPaisa ( 1946 ) todistanevat.
 • Mutta se seikka ei himmennä, vaan päinvastoin kirkastaa meidän kuvaamme hänestä.

käsitys

 • Toisaalta tuo tiiviys on etu silloin kun lukijalla on vilpitön halu saada edes jonkinlainen käsitys Habermasin teorioista.
 • Valiokunnan käsitys on edellä esitetyn erityissuhde-ajatuksen valossa ja 1920-luvun alkuun sijoitettuna ymmärrettävissä, mutta ei hyväksyttävissä.
 • Jos perinteisen ns. suomalaisen historiankirjoituksen mukainen käsitys saamelaisten varhaisemmista vaiheista edes lähellekään on sitä millaisena sen edellä kuvasin, yhtä selvää on, ettei kuva kovin ratkaisevasti voi muuttua 1600- ja 1700-luvun historiaan siirryttäessä.
 • Nykyisissä otsikoissa kyllä sinänsä onnistuneesti korostuu korkeimman oikeuden käsitys siitä, millä kysymyksellä on prejudikaattiarvoa — muut seikat kun on karsittu otsikosta pois.

mielikuva

 • Katsoja voi vahvistaa mielikuvaansa taiteilijasta suurena Kalevala -kuvittajana ja ihailla jälleen kansallisaarteistoomme kuuluvia maalauksia joukossa niin Aino-triptyykki, Sammon puolustus, Lemminkäisen äiti kuin Joukahaisen kosto.
 • Aikaansa seuraavalle yksilölle ei enää riitä yksinomaan se, että hän sanomalehdistä seuraa joka hetki luotavaa maailmanhistoriaa, hänen tulee myöskin hyvän kartan avulla tukea ja täydentää mielikuvaansa Europan ulkoasusta.
 • Ja hän lepäsi hiljaa useita minuutteja, varmaankin nauttien tästä luonnottomasta mielikuvastaan.
 • Skotlanti ei voi elää ikuisesti ruudullisesta mielikuvastaan.
 • On epävarmaa, ehtisikö käytännössä mielikuva ristiriidasta edes syntyä ennen kuin se jo ratkaistaisiin » valintavalta-automatiikalla ».
 • Pelkkä mielikuva epämääräisestä muutoksesta ei riitä ihmisille lupaukseksi paremmasta.
 • Suuren yleisön mielikuva heistä koomikkoina on television ansiota.
FEE 
audience (info)
context (info)
degree (info)
descriptor (info)
figure (info)
impression (info)