FinnFrameNet:Idiosyncrasy

From Sanat

omituinen

  • Maassamme on omituinen tilanne.
  • Kaila päättää artikkelinsa: » Kirjoittajalla näkyy olevan silmämääränä Kansainliiton vaikutuksen vähentäminen bolsevikien hyväksi ( ja muutenkin hänellä on omituinen käsitys useista seikoista, esim. se mielipide että kansainliitto olisi koettanut pakottamalla saada Venäjä alistumaan tuomittavakseen ) » ( LM 1924, 80 ).
FEE 
entity (info)
idiosyncrasy (info)