FinnFrameNet:Grasp

From Sanat

helppotajuinen

 • Kun teoksen esittämät asiat on koetettu nähdä mahdollisimman läheltä käytännöllistä työtä, on se helppotajuinen ja onnistunut ns. jokamiehen kirja.

käsittämätön

 • Kun vielä ajattelee sillanrakentamistekniikkaa, saaren ohittaminen vaikuttaa käsittämättömältä.
 • Elämäni ensimmäinen kokonaan juostu puolimaraton tuntui toukokuussa aivan käsittämättömältä suoritukselta, vaikka aika olikin surkea ja jalat rakoilla.

käsittää

 • Walter käsitti vaaran ja lähti pakoon, mutta intiaanit saivat hänet kiinni.
 • Esimerkiksi eri ammattiryhmät käsittävät riskin eri tavoin.
 • Toiseksi roomalaiset käsittävät kulttuuripääoman hyvin konkreettisesti ja haluavat muuttaa omansa rahaksi.
 • - vaatia uuden tavaran toimittamista, jos sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää ( 34 §:n 2 mom. );
 • Sitä minä en vain käsitä, mistä syystä ihmiset antavat mahdollisuuden diktaattoreille.
 • Tätä viisautta en minä käsitä.
 • - Meidän palkkatasomme huomioon ottaen en käsitä tuollaisia puheita.
 • Mutta minä käsitän diplomatiaa.
 • Kuitenkin hänen historiallinen mielikuvituksensa toimii kovin yksipuolisesti; hän ei näköjään voi käsittää sitä, että Stalinin politiikka tuskin herätti tai pyrki tehoamaan herättämällään luottamuksella ja että Stalin tuskin itse puolestaan tuohon aikaan tunsi luottamusta " kehenkään tai mihinkään, mikä ei ollut hänen välittömän kontrollinsa alaista " ( Jakobson ).
 • Juuri tällaisessa päättelyn logiikassa tulee esiin historioitsijan taipumus käsittää historiallinen aika lineaariseksi, suoraviivaiseksi.

käsitys

 • Se on hallituksen ohjelmassa ja se on myös minun käsitykseni, hän sanoi.
 • Minun käsitykseni on, että lojaliteetin voimassaolo perustuu kaikkeen siihen, mitä edellä on esitetty.
 • Ja vaikka ne kohdistuvatkin puheenaolevan lakiehdotuksen niihin puoliin, joihin kajoamista ei liittomme aikaisemmin pitänyt tarpeellisena, on meidän nyt lausuttava niistä käsityksemme.

mahdoton ymmärtää

 • Kysymyksessä ei kuitenkaan ole sellainen salatiede, jota maallikon olisi täysin mahdotonta ymmärtää.
 • Vaikka Kreikan ja Turkin vihanpidolla on todella pitkät ja monipuoliset perinteet, sivullisten on mahdotonta ymmärtää, että naapurukset pistävät erimielisyyksien ilmetessä äkkipikaisesti kovat piippuun, kuten tällä viikolla.

nähdä

 • Silti voidaan helposti nähdä, että kyseinen kaksi jako on varsinkin ensimmäisen aineryhmän osalta melko keinotekoinen.
 • Hänen tuli nähdä asia kokonaisuuden osana ( tässä yhteys hahmopsykologiaan ) ja interpoloida puuttuva tieto.

päästä perille

 • Ei ole helppo päästä perille suomalaisen sosiaali-ja terveyspolitiikan subsidiariteetin nyansseista ja dimensioista
 • Tavoitteena on mitä erilaisimmin keinoin päästä perille 'ihmismielen suodattamiskyvystä', meistä itsestämme.

taju

 • Ministereillä huono suhteellisuuden taju
 • Ihmisten taju velan takaisinmaksun tarpeellisuudesta hämärtyy.
 • Ihmisen on kuitenkin samalla otettava varteen ulkonaisten olojen ja eri tilanteiden asettamat mahdollisuuksien ylärajat — sikäli kuin asianosaisen ihmisen todellisuudentaju sellaiseen arviointiin riittää.
 • Pekka Sauri ( vihr. ): Hallitukselta puuttuu todellisuudentaju
 • Tämä ei kuitenkaan estä sitä, että Suomen edustama ulkopoliittinen todellisuudentaju ja positiivinen rauhantahto ovat merkityksellisiä tekijöitä pyrittäessä estämään konfliktitilanteiden kärjistymistä.

tajuta

 • Hyväuskoisimman kansalaisenkin pitäisi tajuta, että meillä ei ole mitään erityisvelvollisuutta hoivata hotelleissa mitään ns. vainoa kokematonta S. Barren riistäjäheimoa.
 • Tällaista ajatuksenjuoksua on vaikea tajuta.
 • Katin mukaan kiireisen missikiertueen aikana ei oikein edes ehtinyt tajuta, että on päässyt 10 kauneimman joukkoon.
 • Julianuksen satiirissa kuvatut jumalat itsessään ovat muuten välkkyviä valo-olentoja, joiden äärimmäinen kauneus voidaan ymmärtää ja tajuta vain sisäisellä katseella.
 • van eikä hänellä ole kylliksi asiantuntemusta tajuta väitettä järjettömäksi.
 • Tämä edellyttää, että linnuilla on näkökyky, joka tekee hämmästyttävien tarkkojen havaintojen teon mahdolliseksi ja toisaalta, että niillä on aivoissaan tietynlainen kyky tajuta ajankulkua
 • Käsittämättömän mielihyvän hurmioimana ei Viki tajunnut mitä teki, mitä puhui.
 • Nyt vasta mekin tajusimme asian, sillä katso, laatikko oli hänen kassakaappinsa.
 • He tajusivat rakastavansa toisiaan.
 • Hämärästi hän tajusi tulleensa liian myöhään.
 • Hän tajusi rakastavansa edelleenkin tyttöä.
 • Ystävystyminen naapurin autistisen pojan kanssa saa hänet tajuamaan, että vain lentäminen on tärkeätä.
 • - Uskon, että tämä tapahtuma saa australialaiset tajuamaan, että olympialaiset ovat todellisuutta, sanoi järjestelytoimikunnan SOCOG:in puheenjohtaja Michael Knight.
 • Jääkaapin ovella tajusin, että sisääni oli rakennettu aikapommi.
 • En tiennyt, oliko kysymys hopeasta vai pronssista, mutta tajusin kyllä sijoituksen olevan tiukassa johonkin suuntaan.
 • A tajuaa tilanteen ja harkitsee joko suurta rahallista maksua tai perverssiä sukupuoliaktia passin saamisen ehtona.
 • Siitepöly on kuitenkin se juttu: kauppa käy kun kansa tajuaa aineen hyvää tekevät ominaisuudet.
 • - Hankkeen tarkoituksena on ulottaa ympäristökasvatus koko yhteiskuntaan niin, että jokainen yksilö tajuaa vastuunsa ympäristöstään, ja muuttaa konkreettisesti omaa kulutuskäyttäytymistään, painottaa projektikoordinaattori Jouko Meriläinen.

tietämys

 • Vakuuttava osoitus keskustalaisesta pelisilmästä ja tilannetajusta saatiin aivan äsken.

vaikea hahmottaa

 • - Pienten koululaisten katse on huomattavasti aikuista alempana, ja siksi koululaisten on vaikea hahmottaa laajaa kuvaa ympäristöstä.
 • Rahasta on tullut virtuaalirahaa, jota on vaikea hahmottaa, kiteytti lakimies Tero Leino Kuluttajaliitosta.

ymmärrettävä

 • Hämeen varjostuminen Halikonlahdelle tekee myöskin entistä selvemmäksi ja ymmärrettävämmäksi sen vielä historiallisena aikana varsin elävän kuvan, joka hämäläisillä on oman muinaisen alueensa ulottumisesta » suolamereen ».
 • Myös suomalaismiesten mustasukkaisuus oli ymmärrettävää.
 • On hyvin ymmärrettävää, että kalevalainen epiikka ei säilynyt venäläistyneessä Äänisen Karjalassa eikä venäläisellä Vienan rannikoilla.
 • Totesimme, että kuvanveiston alalla entiset saavutukset ovat paljon nykyisten yläpuolella, ne ovat elävämpiä ja ymmärrettävämpiä.
 • Monet välttävät vanhaa ikään kuin häveten sitä ja peläten, ettei ymmärretä, ja tavoittelevat ymmärrettävämpiä ilmauksia.
 • Tavoitteena on myös vaikuttaa pakkausmerkintöihin, jotta ne olisivat ymmärrettävämpiä ja selkeämpiä tavalliselle kuluttajalle.
 • Kun samanaikaisesti ja jatkuvasti yleistä mielipidettä sanomalehdistön välityksellä yksipuolisesti ja määrätyssä mielessä ruokitaan, on sen seuraukset sitäkin ymmärrettävämpiä.

ymmärrettävästi

 • Tällaisesta asetelmasta ei ymmärrettävästi ole paljoakaan lainsäännöksen merkitystä valaisevaa oikeuskäytäntöä, koskapa kantajana yleensä on työntekijä, joka vetoaa edullisimpaan käytettävissä olevaan normilähteeseen.
 • Suomi vaihteli ymmärrettävästi paljon kokoonpanoa, kun peli ei kulkenut.

ymmärtäminen

 • Kun hän kuulee Galileista, hän ei vielä pysty ymmärtämään tämän metodia.
 • Historioitsija ei toisin sanoen saanut pitäytyä faktaan, vaan hänen oli pyrittävä ymmärtämään toimijan ajatusmaailmaa, motiiveja ja vaikuttimia, niitä inhimillisen kokemusmaailman peruselementtejä, jotka ainoastaan varjomaisesti jättivät jälkensä historialliseen lähteeseen.
 • Kiellon motiivia ei mainita, sen ymmärtäminen ei ole tarpeenkaan, on vain kuoleman uhalla toteltava.

ymmärtää

 • Stammler ymmärsi sen oletukseksi kansankokonaisuuden sielun olemassaolosta ja Strauch kansan henkisen yhteenkuuluvuuden ilmausten kokonaisuudeksi.
 • Ennakkoon Ruotsin hyökkäyksen vaarallisimmaksi mieheksi nimetty Thomas Brolin joutui keskittymään enemmän puolustuspeliin kuin ylöspäin pelaamiseen, mutta mies ymmärsi roolinsa joukkueessa.
 • Mutta tämän ideologian kaikinpuoliseksi ymmärtämiseksi olisi tarpeen viitata lukemattomiin muihinkin ilmiöihin kansakunnan elämässä.
 • Suurella ilolla todistan avustasi, jota olet antanut Jumalan sanan ymmärtämiseksi sellaisena kuin siitä nyt on todistettu maan päällä.
 • Minä tiedän, että Sinä ymmärrät minua, Martti, Sinä ymmärrät minua aina.
 • Sinä ymmärrät kaiken paljon paremmin kuin minä, Gabrielle huomautti.
 • Ankersmitin kanta on, että historiantutkimuksen perinteinen tapa ymmärtää historiallinen jatkuvuus on perustelematon.
 • Korhonen ymmärtää täysin sodan tragiikan.
 • Jos jo meidänkin on toisinaan vaikea ymmärtää toistemme kannanottoja, niin voimme vain kuvitella, kuinka vaikeata se on siellä, missä ei ole sama kansallisuuskaan yhdistämässä.
 • Ei taida olla aivan oikein sanoa, että eletään omassa osakkeessa, mutta kyllähän sen tavallinen kaupunkilainen ymmärtää.
 • Hän ymmärtää yrittämisen vaikeudet paremmin kuin muut ehdokkaat.
 • Meidän nuorten elämä pyörii sellaisten asioiden ympärillä, joita EU-parlamentaarikot eivät ehkä voi ymmärtää.
 • Vasta sitten kun niin monipuolista ainesta on käytettävissä, voidaan vastustajan taistelutoiminta ymmärtää orgaanisena kokonaisuutena ja arvioida sen vastaisetkin mahdollisuudet.
 • Arvokkainta Åströmin tarkastelutavassa on epäilemättä hänen pyrkimyksensä ymmärtää sosioekonominen kehitys mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.
 • No, Kalle, ymmärrätkö sen?
 • Ja kuitenkin on ihmisten ymmärrettävä toisiaan voidakseen olla maansa hyödyllisiä kansalaisia.
 • Ymmärtääksemme Happosen-laista henkilöä ja harrastuksia on meidän ymmärrettävä miestä, jolle tehtävät ja asiat kuvastavat ihanteellisempien lasien läpi kuin tavallisesti, jolle tavallisimmissakin tehtävissä näyttäytyy tuo innoittava näkymätön voima, valaen säihkyvää sädettänsä runsain antimin ja kietoo koko tehtävät arki-ihmisiltä huomaamatta jäävään hohteeseen.
FEE 
category (info)
cognizer (info)
completeness (info)
concessive (info)
degree (info)
evidence (info)
faculty (info)
manner (info)
means (info)
phenomenon (info)
place (info)
reference_point (info)
time (info)