FinnFrameNet:Frugality

From Sanat

askeettinen

 • On myöskin muistettava, että askeettiset tavat, esim. kieltäytyminen määrätyistä ravinto- ja nautintoaineista, ovat myöskin niiden ihmisten valmistautumistapoja, jotka itsekkäistä syistä pyrkivät luonnonvoimien ja salaisten tietojen

kitsas

 • Myös puhtaista ideologisista syistä taloudellista tukea antaneet ystävät ovat käyneet kitsaiksi ja myös muuttaneet omaa suhtautumistaan tiukkaan dogmaattisuuteen.
 • Miksi tulevat kristittyjen ihmisten lapset niin usein kitsaiksi ja ahneiksi?
 • Aikasemmista samallaisista yrityksistä tunnetaan tosin kuntamme tällaisissa avustusasioissa sangen kitsaiksi, ja useat maamiesseurainkin avustusanomukset ovat armotta kuntakokouksissa hyljätyt.
 • Tuntuu kuin siinä puhuisi nykypäivien kitsas metsänomistaja, sillä olisipa luullut entiseen aikaan, jolloin metsä oli arvotonta, jäävän » parasta parsikkoa » vielä kaatamattakin.

kitsaus

 • Eräs maalari maalasi kerran kitsaudestaan tunnetun pankinjohtajan kuvan ja kun se oli valmis, niin pankinjohtaja alkoi kinata — jotta olisi muka saanut sovitusta hinnasta tingityksi — jotta kuva ei ole laisinkaan hänen näköisensä.
 • Entiseen aikaan oli eräs kitsaudestaan tunnettu suutarimestari päättänyt kerran viettää joulua oikein komeasti ja antanut tuoda joulupöydälle kokonaisen sian pään.
 • Isäntä Matti Mikonpoika oli tunnettu sekä suuresta rikkaudestaan että yhtä suuresta kitsaudestaan.

käyttää säästeliäästi

 • Sen sijaan Kangasniemellä ilotulitteita käytettiin säästeliäästi: järjestettyä ilotulistusta ei ollut lainkaan.
 • Pitkästä työtaistelusta huolimatta toimintatavoitteet täyttyivät suunnitellussa laajuudessa lähes kokonaan ja varoja käytettiin säästeliäästi.
 • Ornamentteja käytettiin säästeliäästi.

säästeliäs

 • Näin sanoo oppositiojohtaja Esko Aho, joka on puhunut välikysymysten säästeliäästä käytöstä.
 • Sensijaan postiautoissa toimineet miespuoliset rahastajat, joita sattui kokeiden kohteiksi vain kolme, saivat kaikki tililleen huomautuksen kohteliaisuussanojen liian säästeliäästä käytöstä.

säästäväinen

 • Olkaa säästäväinen kaikessa muussa paitsi ystävällisyydessä toisia kohtaan.
 • Raaka-aineiden säästäväinen käyttö, kierrättäminen ja kompostointi tulisikin juurruttaa osaksi jokaisen koulun arkikäytäntöä, patisti Hirvi.
 • Sota-aika on opettanut minut säästäväiseksi.
 • Huonekaluosastollakin suomalaiset ovat säästäväisiä ja panevat menemään vain kuusi prosenttia rahoistaan.
 • Tulevaisuus suosii mahdollisimman säästäväisiä ratkaisuja.

säästäväisesti

 • Tässä suhteessa tanskalaisten säästäväiset elintavat — ja ehkä voisi sanoa herkuttelemishalu — suuresti eroavat suomalaisten tavoista: vehnä- ja niinsanottu pikkuleipä on heille harvinaista herkkua, mitä ei osteta muuta kuin poikkeustapauksissa.
 • Markkinamyllyjen osalta on riittänyt, kun jostakin on pankkitilille rahaa tullut niin paljon, että säästäväisesti eläen mutta muuten suuria ponnistelematta on laskut maksettu, kirjoja osteltu ja joskus vielä pirssilläkin ajettu.
 • - Olen aina pyrkinyt ajamaan säästäväisesti, mutta vieläkin voi näköjään nipistää.

säästäväisyys

 • Paitsi sitä, että työtilaisuudet lisääntyvät, säästäjällä on säästöissänsä turva kaikkien satunnaisuuksien varalta, ja sen lisäksi hänen säästöilleen maksetaan korkoa, hänen säästäväisyytensä tulee suoranaisesti palkituksi.
 • On ehdottoman vaarallista säästäväisyyttä polttaa kynttilä aivan loppuun.
 • Sähkövalo on halpaa, joten siinä säästäminen on väärää säästäväisyyttä, sanoi Anjala.

säästäväisyys-

 • Nyt on tyydytty viiteen henkilöön — säästäväisyys- vai homogeenisuussyistäkö?

säästää

 • On luonnollista, että yleisiä saunoja rakennettaessa koetetaan tilaa säästää mahdollisimman paljon, varsinkin jos saunan vuokraaja ei ole samalla talon omistaja.
 • Jos tahdomme tilaa säästää, niin pannaan nimen perään vain A. Sitten tulee emän vuoro ja merkitään se samalla tavalla, jos se olisi myös A. lehmä, tai jos olisi vasta B. I, B. II j. n. e. Sen jälkeen koetamme saada onkituksi » näiden lehmiemme vuosituotantoja seuraaviin sarakkeihin.
 • Vaikka vuokramiehellä vuokrakirjansa mukaan olisi hyvinkin vapaa metsänkäyttöoikeus, ei se kuitenkaan edellytä sitä. että metsää saa tarpeettomasti haaskata, sillä lain yleinen henki on, olkoonpa vuokrakirja miltä vuodelta tahansa, että metsää on käytettävä säästäväisesti, ja jos ilmeistä metsänraiskausta tapahtuu, voidaan syyllinen rikoslain mukaan saada rangaistukseen.
 • Senvuoksi olisi entisiä pieniä varastoja käytettävä säästäväisesti, jotta ne kahvipulasta johtuvan menekin lisääntyessäkin riittäisivät mahdollisimman kauan.
 • Pienikin vesimäärä voidaan käyttää säästäväisesti ja hyödyllisesti siten, että sillä kastellaan hosia ja siten lisätään niiden sammutustehoa ja kestävyyttä.
 • Kulutus on kuitenkin siksi suuri, että viljaa täytyy käyttää säästäväisesti.. Jos niin ei tehdä ja seuraava sato ei ole runsas, on puutetta peljättävissä.
 • Jukka Salo säästi voimia katsastuksiin

taloudellinen

 • Tilavana, siromuotoisena ja upeana se tekee mukavan ja samalla taloudellisen autoilun mahdolliseksi.

tiukka taloudenpito

 • Suhdannetilanne vaatisi tiukkaa taloudenpitoa, mutta toisaalta veronkevennykset
 • Pertunmaan kunnanhallitus vaatii Heinolan seudun ammattikoulutuksen kuntainliitolta tiukkaa taloudenpitoa.

tuhlaavainen

 • Jack oli hyvin tuhlaavainen luonne, hän tosin ansaitsi kirjoillaan satumaisia summia, mutta hän pani menemään vielä enemmän.
 • Mutta tällä kertaa eivät kyseessä olleet paperiliuskat, vaan äänielokuvan selluloidikaistaleet ja mies, jolla oli valtit käsissään, ei ollut kevytmielinen, ja tuhlaavainen aristokraatti, " vaan vakava ja päämäärästään tietoinen työntekijä: Willi Forst.

tuhlaavaisuus

 • Kuten liika tuhlaavaisuus on pahasta, niin saman voimme sanoa liiallisesta saituudesta.

tuhlari

 • 09.15 Radioateljee esittää: Walt Whitman - lemmen tuhlari.
 • Eikö eteläinen Savo siis olekaan sellainen tilaisuuksiensa tuhlari, joksi sitä on mekaanisessa puunjalostuksessa moitittu?
 • Mutta jos nainen on kotirakas ja mies kaipaa huvituksia — tai jos tyttö on säästäväinen ja mies tuhlari silloin ei avioliitosta tule hyvä.

tuhlata

 • Lacost kieltäytyi ja Heikkilä tuhlasi aikaa itsensä ja hevosensa kokoamiseen sekuntitolkulla.
 • Postiryöstäjä tuhlasi rahansa viinaan Riihimäellä Herajoen posti ryöstettiin Riihimäellä perjantaina kello 14.25: n aikaan.
 • OVATPA ANSIOSI MILLAISET TAHANSA. NIIN TUHLAA VÄHEMMÄN JA YRITÄ TALLETTAA SÄÄNNÖLLISESTI.

tuhlaus

 • Tuollainen lämpimän veden tuhlaus tulee kuitenkin kysymykseen vain ensimmäisenä vuonna ja tepsivää parannuskeinoa lienee siihen vaikea keksiä.

ylenpalttinen

 • Mutta eikö ole suurinta vääryyttä, että rikkailla, joita ympäröi työn tulokset, on hallussaan ylenpalttiset rahat, jotka edustavat maan työn kokonaistulosta.
FEE 
behavior (info)
degree (info)
manner (info)
place (info)
resource (info)
resource_controller (info)