FinnFrameNet:Frequency

From Sanat

ajoittain

 • Pilvistä ja ajoittain vesi- tai räntäsadetta, suojaa.
 • Pilvistä tai pilvistyvää ja ajoittain sadetta sekä mahdollisesti ukkosta.

ajoittainen

 • Joutsamon mukaan ( Euroopan Yhteisö — eurooppaoikeus 1991 s. 66 ) EY:n Neuvoston poliittisista ristiriidoista johtuva ajoittainen halvaantuminen on käytännössä siirtänyt huomattavan määrän todellista päätöksentekovaltaa poliitikoilta tuomioistuimelle.
 • Ajoittaiset kiinniolot heikentäisivät myyntiä ja sitä kautta käsityöläisten työllisyystilannetta.
 • Ajoittainen lumisade haittasi kilpailijoita vain vähän.

epäsäännöllinen

 • Puukaasu-laitteet eivät vielä ole sillä asteella, että niitä hyvällä syyllä voisi suositella epäsäännölliseen yksityisajoon, mutta kylläkin sellaisessa tapauksessa, että ajo tapahtuu yleensä pitemmälti yhtäjaksoisesti ja varsinkin, jos tarve on niin tärkeä, että kannattaa pitää erityistä koneen hoitoon hyvin perehtynyttä kuljettajaa.
 • Suuren yleisön keskuudesta kuuluu varsin usein ääniä, joiden tyytymätön, ihmettelevä sävy kohdistuu nykyiseen epäsäännölliseen junien kulkuun.

harvinainen

 • Varsin harvinaista on, että aloite välittömästi johtaa perustuslain muutokseen.
 • - On harvinaista, että räjähteiden aiheuttamia silmävammoja tulee jo ennen uudenvuoden aattoyötä.
 • Käytännössä tällaisen säännön vahvistaminen on ollut kuitenkin erittäin harvinaista.
 • Opettajan ja viulunrakentajan yhteistyö on Karppisen tietojen mukaan hyvin harvinaista, mutta ehdottomasti kannatettavaa.
 • Varsin harvinaista on, että aloite välittömästi johtaa perustuslain muutokseen.
 • Rehuna käytetään Kangasniemellä harvinaista väkiheinää.
 • Sunnuntaityön tekeminen ei sinänsä ole Suomesssa mitenkään harvinaista.
 • Käytännössä ovat todelliset valintatilanteet sitä paitsi tuiki harvinaisia.
 • Ongelma on kärjistynyt Ranskassa, jossa muslimien ja kristittyjen väliset avioliitot eivät ole harvinaisia.
 • - Luulen, että kokonaiset Sibelius-pianoillat ovat aika harvinaisia.
 • Teknisenä ratkaisuna valokaapeliyhteydet ja -verkko eivät ole maassamme harvinaisia.

harvoin

 • Käytännössä Suomessa geeniruokaan törmää vielä harvoin.
 • Ani harvoin poikkeuksin viimeksi mainittujen tiedot tulevat näkyviin vain tilastoissa ja minun olisi tarkistusta suorittaessani ollut yksittäisten faktojen sijaan kerättävä koko se aineisto, josta tilasto on rakennettu.

jaksottainen

 • Konepajateollisuuden tuotteiden viennin jaksottainen laajeneminen oli sekin riippuvainen Venäjän valtion tilauksista.

jaksottaisista

 • Kysymys: Onko luvallista, että potilaalle, jolla selvästi ilmenevän keuhkoskleroosin ohella on ilmatiehyeiden laajeneminen ja ontelomuodostumia, keuhkolaajentuma ja sydämen sekä verenkiertosysteemin turmeltuminen, joka kärsii vaikeista jaksottaisista keuhkoissa tapahtuvista verenvuodoista, määrätään puolipäivän aterian jälkeen pitkiä kävelymatkoja, joihin usein on yhdistetty väsyttävä työ?
 • Riistanrunsauden jaksottaisista vaihteluista, P. E. Karsten 118
 • Tilhen suurinvasiot ovat näistä ns. jaksottaisista vaelluksista tyypillisimpiä, valtavimpia ja säännönmukaisimpia, mutta sellaisia on todettu monilla riistalajeillakin, niin lintu- kuin nisäkäsriistalla ja myöskin riekolla.
 • Radioaallot syntyvät jaksottaisista, hyvin nopeasti tapahtuvista eetterin sähköisen olotilan muutoksista, jotka leviävät antennista joka suuntaan.

joka toinen viikko

 • Eniten työtä puheenjohtajalle aiheuttaa juuri toiminnan pitäminen vireänä: eläkeläishumpat Sotkulla joka toinen viikko, lomaviikkojen järjestely jossakin kuntoutuslaitoksessa, retket kotimaan kohteisiin, samoin matkat ulkomaille.
 • Kiinteistöjen jätepaperisäiliö tyhjennetään normaalisti joka toinen viikko, joissakin tapauksissa joka viikkokin, jos tarvetta on ilmennyt.

joka toinen vuosi julkaistava

 • Yleiset kirkkopäivät, joita järjestetään säännöllisesti joka toinen vuosi, pidetään tällä kertaa Savonlinnassa 4 — 6. pnä tammikuuta 1961.
 • Eikä aiheetta, sillä lukuunottamatta vuotta 1938, jolloin tehtiin kiitosta ansaitseva aloite suomalaisten ja ruotsalaisten seurajoukkueitten lähentämiseksi kilpateitse — koe, joka uusiutuu tai pikemminkin jatkuu 1939, on jääpalloiluumme sisältynyt suhteellisen yksitoikkoinen sarjatyö — aivan kuin jalkapalloilussa — ja ottelukauden ainoa värikäs kohta on ollut maaottelu — A-ottelu kuitenkin vain joka toinen vuosi Suomessa — Ruotsia vastaan.

joka yö

 • Vantaalla käsitellään 11 tuhatta kiloa postia joka , kuukaudessa tämä tekee noin 200 000 tonnia.
 • Nyt talviaikaan käyvät kaikki, niin Rantalaisen Kirsti ja Pekka kuin Kontisen Pirjo ja Arjakin kotonaan joka .

jokaöinen

 • Jos vielä saisi jaloista lääkityksi tuon jokaöisen pakotuksen — ja emännäksi tultua voi sitten perinpohjin hierottaa — niin ei osaisi Hilma enää parempaa toivoakaan.
 • jokaöisen epätoivoisen taistelunsa valosta Thamesvirran tihenevää sumua vastaan.
 • Warsinkin erään joutsalaisen irtolaisnaisen torppa on jokaöisen riettaan elämän ja riwon käyttäytymisen pesäpaikka.
 • Kolmea apteekkia kaupungin laitaosissa ei ole jokaöisestä yövuorovelvollisuudesta vapautettu, koska niitä lähinnä sijaitsevat apteekit ovat verrattain kaukana ja koituisi siitä yleisölle haittaa.
 • Jos ei ehdotettu työjako olisi teille mieleen, niin voisittehan muodostaa osan jokaöisestä vartiosta.
 • Ikävin muisto minulle jäi poliisivankilan jokapäiväisestä ja voinpa melkein sanoa jokaöisestä elämän rauhattomuudesta.

kuukausittain

 • Helmikuu tuli ja meni kaikessa lyhykäisyydessään ja maaliskuulle siirryttäessä vaihtuu myös Mäntyharjulla kuukausittain valittava kuukauden taiteilija.
 • Tähän vaikuttavat se, että piirillä ei ole kovin suuria varastoja, vaan hankinnat tehdään kuukausittain, jolloin tukkualennus ei ole merkittävä ja toiseksi se, että luomu-tuotteiden tuotantokustannukset ovat tavanomaisia korkeammat.

kuukausittainen

 • - Teoriassa asiaa voidaan kuvata niin, että kyseessä on kuluttajan kuukausittainen ruokalasku.
 • Akateemisen perheen käytettävissä oleva kuukausittainen reaalitulo on pienentynyt tänä ajanjaksona noin 2 100 markalla, toimihenkilöperheen noin 1 400 markalla ja teollisuustyöntekijäperheen noin 900 markalla.

puolivuosittainen

 • » The Economist » -lehdessä julkaistu Neuvosto-Venäjän kolmas puolivuosittainen tulo- ja menoarvio, joka käsittää ajan tammi — kesäkuu 1919, ei tietystikään ole edellisiä parempi. Se osoittaa suurta vajausta, jonka, kuten raha-asiain komissario Krestinski uuden tulo- ja menoarvionsa esipuheessa lausuu, » ei pidä peloittaa meitä, sillä meidän täytyy rakentaa laskelmamme tulevia asioita silmälläpitäen, ja yhteisvenäläinen tasavalta on parhaillaan rakentumassa ja uudelleen syntymässä häviön ja hajaannuksen tilasta ».
 • Ja senpä mukaan on jäsenmaksu, vieläpä tilientekokin puolivuosittainen useimmissa seuroissa — melkeinpä yleisimmin.
 • Oikeudenkäyntiviikon päätyttyä tehtiin puolivuosittainen puhdistus ja jäljellejääneet vangit lähetettiin rangaistusleireille St.

päivittäin

 • Amnestylle tulee edelleen tietoja Irakin tekemistä julmuuksista lähes päivittäin.
 • Tutkimusta johtaneen epidemologi Rodney Jacksonin mukaan kahden paukun nauttimisella päivittäin ei ole todettu haittavaikutuksia miehille.

päivittäinen

 • Presidentin ja rouva Kekkosen kolmas päivä Zakopanessa oli säteilevän aurinkoinen, ja paitsi säätä myös keli oli erinomainen presidentin päivittäiselle hiihtoretkelle.
 • Tällaisessa oravanpyörässä voimia päivittäiselle omakohtaiselle liikunnalle ei kovin helposti löydy.
 • Mutta yritämme mahdollisuuksien mukaan raivata kalenterista tilaa päivittäiselle hikilenkille.

satunnainen

 • Oppaassa esitetään sanoin ja kuvin kaikki maamme vesistöissä esiintyvät 131 vakinaista ja satunnaista kalaa, niiden ulkomuoto, mitat, levinneisyys, elintavat, oleskelupaikat, ravinto, kutu, taloudellinen merkitys ja pyyntitavat.
 • Voimme todeta valtion ja eräiden kaupunkien ja kauppalain harjoittaneen jossakin määrin taidepolitiikkaa tai ainakin antaneen satunnaista tukea, mutta monen monissa kunnissa ei asia oikeastaan ole lainkaan ollut esillä.

tiheä

 • Näittenkin joukossa on sellaisia, joissa tarvittaisiin ohjaavan käden ja valvovan silmän varsin tiheää läsnäoloa ja joihin laajan väkirikkaan kunnan terveydenhoitajalla ei riitä tarpeeksi aikaa.

toistuva

 • Kun 4H:n joka toinen vuosi toistuva kilpailu tuli ajankohtaiseksi.
 • Helsinkiläisten päättäjien kuten Sirpa Pietikäisen toistuva erehdys on nähdä Savo yhtenäisenä alueena.
 • Ammattiautoilijain ohella myös yksityiset autonomistajat ovat harmistuneita vähän väliä toistuvista moottoriajoneuvoliikennettä koskevista verojen korotuksista.
 • Tästä myöskin johtuu, että suurin joukko ihmisiä näkee tämän elämän historian toistuvan alati samanlaisena: sotaa, rauhaa, rauhaa, sotaa.

viikoittain

 • Tuore sopimus lyhentää rekka-autonkuljettajien viikoittaista enimmäistyöaikaa 60:stä 56 tuntiin.
 • Nurmi, joko yksi- tai monivuotinen, on kaunista haudalla, mutta vaatii säännöllistä viikoittaista hoitoa, leikkausta ja kastelua pysyäkseen kauniina.
 • Taulukko 1 valaisee työnhakijain luvun viikoittaisia vaihteluja paikkakunnittain.
 • » Meillä on kokouspaikka viikoittaisia jumalanpalveluksiamme varten ja noin viisikymmentä kokoontuu viikosta viikkoon.
 • Tuntien ja keskimäärin viikoittain työssäolleiden lukumäärän parantuessa tulee myöskin koko muu tulos vastaavasti kohoamaan.

vuosittainen

 • Suomen parhaimmisto aloitti vuosittaisen lepojaksonsa jo Stuttgartin MM-kisojen ja Ruotsi-ottelun jälkeen elokuun lopussa, mutta kauden päättävään maaotteluunkin on saatu haalittua kohtalaisen tasokas joukkue.
 • - Aiomme tehdä lääninhallituksen anomuksen siitä, että piiritys korvaisi vuosittaisen kriisiharjoitusvelvoitteen Lahdessa, sanoo Ojala.

vuotuinen

 • Karjalan Kierroksesta on mahdollista kehittää vuotuinen massaurheilutapahtuma.

öinen

 • Vene oli tavallisella öisellä vartiokierroksellaan.
FEE 
attribute (info)
circumstances (info)
degree (info)
depictive (info)
event (info)
group (info)
interval (info)
rate (info)
salient_entity (info)
time (info)