FinnFrameNet:Extreme value

From Sanat

enimmäis-

 • Hallituksen tavoitteena oli siirtää Siperiaan mahdollisimman paljon uudisasukkaita.
 • Vakuutusmaksujen enimmäismäärän maksaneiden eläkkeet

enimmäismäärä

 • Omasta autosta maksettavan kilometrikorvauksen verovapaa enimmäismäärä nousee 130 pennistä 144 penniin.
 • Ateriakorvauksen verovapaa enimmäismäärä on 39,25 markkaa.

enimmäisrangaistus

 • a ) Yhteinen rangaistus ei saa ylittää eri rikoksista seuraavien enimmäisrangaistusten yhteismäärää. b ) Toiseksi asteikon ylärajaan vaikuttaa yksittäisistä rikoksista seuraava ankarin enimmäisrangaistus.

enintään

 • Pari kolme kuukautta tässä tapauksessa, viisi, kuusi enintään, sitten kaikki olisi lopussa.

eniten

 • Uskonnon opetuksesta useat oppilaat ilmoittavat eniten vaikutusta saaneensa.

heikko

 • Meillä kotiutus taisi olla kauden heikointa, mutta hyvä ulkopeli on pohja, jolle voi rakentaa ja joskus ottaa huonollakin sisäpelillä pisteet ", mietti Lipon viuhkamies Mauri Pyhälahti.

huippu

 • Hän on oikea vainukoira löytämään kaikkea aataminaikaista, ja hänellä jos kenellä on luovuus huipussaan näkemään mitä tuosta ja tuostakin voitaisiin tehdä.
 • Pääsykoe- ja kurssikirjojen kysyntä on huipussaan erityisesti kevään pahimpien tenttiruuhkien aikaan.
 • Aho myönsi, että verotus on nyt huipussaan.

huippuhetki

 • Vuoden huippuhetkiä.

huippulukema

 • Vedenkulutuksen huippulukemia on nykyisin 800 kuutiometriä vuorokaudessa.
 • Nyrkkeilyseura uusi erikoissellainenkin sitten perustettiin Pieksämäelle ja aktiivisia harjoituksissa kävijötä onkin jo 14, eli Suur-Savon huippulukemia.
 • Tielaitos ei usko liikennemäärien minään päivänä olevan lähelläkään kesäviikonloppujen huippulukemia.
 • Raakaöljyn hinta on kivunnut jälleen lähelle alkuvuoden huippulukemia.
 • Helsingin pörssin kehitystä kuvaava HEXindeksi on läpi kesän paukuttanut uusia huippulukemia, eikä kulunut viikko ole ollut mikään poikkeus.
 • Laajasta 102-sivuisesta raportista käy ilmi mm.: Maailman raakaöljyn kokonaisvienti saavutti vuonna 1966 uuden huippulukeman, 746 milj. tonnia.
 • Ylivoimainen vihollinen laajensi Vuoksen etelärantaan saamaansa sillanpäätä ja vaikka 2. divisioonan tykistö ampui 5. - 6.7. tasan 24 tunnin aikana sodan huippulukeman 12 500 tykistön ja 9700 heittimen laukausta, eivät vastahyökkäykset onnistuneet.
 • Tämä tietää tähän astista huippulukemaa näin lyhyessä ajassa.
 • Viime vuoden huippulukemaa, 65.000 asuntoa, olisi muutenkin melko mahdoton ylittää, sillä melko tuoreissa ennusteissa edellytettiin vuonna 1973 valmistuvan parhaimmassakin tapauksessa korkeintaan 60.000 asuntoa.
 • Yleisesti tunnettu tosiasia on, että lypsylehmien luku on vuoden 1963 huippulukemasta 1195600 lehmästä laskenut vuoden 1966 loppuun mennessä noin 100 000 lehmällä eli 1095 600 lehmään.
 • Tapiolan vahinkovakuutusyhtiön tulos putosi edellisen vuoden huippulukemasta 285 miljoonasta markasta noin 200 miljoonaan markkaan.
 • Kananmunien vienti näyttää nousseen uuteen 28 milj. kg:n huippulukemaan, missä on nousua viime vuoteen 4,3 milj. kg.
 • HEX-yleisindeksi vahvistui 2,9 prosenttia uuteen kuluvan vuoden huippulukemaan 1 426,02 pisteeseen.

mahdollinen paljon

 • Koiraan kannattaisi pariutua naaraan kanssa, jolla on mahdollisimman paljon valkoista siivessään.
 • - Benin tärkein tavoite on nyt, kun hänen toinen kätensä on sidottu hänen selkänsä taakse steroidien käytön mentyä, hankkia mahdollisimman paljon rahaa Francis väitti.

mahdollinen vähäinen

 • Myös näköpiirissä olevat väistämättömät hintojen ja maksujen korotukset tulisi hänen mukaansa ratkaista vuodenvaihteeseen mennessä siten, että myös hintojen alentavat tekijät otetaan huomioon ja päästään mahdollisimman vähäisellä hintatason nousulla.
 • Hevosia ei pidä syyttä lähettää yksitellen, vaan on koottava useampia sopiviin ryhmiin; ontuvat ja hitaasti kulkevat eri ryhmään, tarttuvatautiset erikseen j. n. e. Yleensä on saatava niin paljon hevosia kuin suinkin kuljetetuksi mahdollisimman vähäisellä miesmäärällä.
 • Yhtiö puolestaan katsoo vapaaehtoisesti suorittamansa korvauksen riittäväksi ja vaadittua korvausta vastaavan vuokratulomenetyksen aiheutuneen siitä, että eläkekassa ei ollut ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin huoneiston uudelleen vuokraamiseksi saadakseen vahingon jäämään mahdollisimman vähäiseksi.
 • Huhtamäki näyttää sinänsä hyväksyvän tavanomaisen luonnehdinnan, jonka mukaan lojaliteetilla ymmärretään tietynlaista vastapuolen etujen suojaamista: sopimuspuolten tulee, mikäli se ei loukkaa heidän omia oikeuksiaan, toimia mahdollisuuksiensa mukaan siten, ettei vastapuolelle aiheudu vahinkoa tai että tällainen vahinko rajoittuu mahdollisimman vähäiseksi.

mahdollinen vähän

 • Joutsenen kuvalla merkityt tuotteet sisältävät mahdollisimman vähän ympäristölle haitallisia aineita ja ne on valmistettu ympäristöystävällisesti.
 • Esimerkiksi lainkonkurrenssista rikoslakiuudistuksen ensimmäisen vaiheen hallituksen esityksessä sanotaan, että rikostunnusmerkistöt on pyritty laatimaan sellaisiksi, että lainkonkurrenssitilanteita syntyisi mahdollisimman vähän.

maksimi

 • Määräävässä asemassa oleva yritys joutuu maksimivoiton ylläpitämiseksi ottamaan huomioon marginaalikustannusten ja kysynnän vaihtelut.

pohjalukema

 • Keskuspankin tukitoimista huolimatta dollarin arvo suhteessa Japanin jeniin putosi tiistaina Tokiossa uuteen pohjalukemaan.
 • UPM-Kymmenen osake noteerattiin uuteen pohjalukemaan, alimmillaan 85.5 markkaan.

suuri mahdollinen

 • Jos mökkiä verotetaan suurimmalla mahdollisella eli 0,8 prosentin veroasteella, vero on vuodessa 465 markkaa.
 • Sen valmistuksessa ovat yllä mainitut seikat huomioitu suurimmalla mahdollisella tarkkuudella.

vähimmäismäärä

 • Käräjien jakaminen yleisiin istuntoihin ulotettiin sitä paitsi v. 1952 nelikäräjäkuntaisiin tuomiokuntiin, v. 1970 muutettiin säännöstöä siten, että laissa oli vain yleisten istuntojen vähimmäismäärä eri tapauksissa, ja v. 1980 luovuttiin kokonaan kihlakunnanoikeuden toiminnan jaksottamisesta käräjiin ja yleisiin istuntoihin: on vain vakinaisia ja ylimääräisiä istuntoja, jotka kihlakunnantuomari määrää sen mukaan kuin asiat vaativat.
 • Lakiesitystä kannatti vähimmäismäärä eli 52 edustajaa.

vähintään

 • — Jos loimi on esim 6 metriä pitkä, pitäisi siitä hyvin tulla neljä vähintään metrin pituista huivia.

???

 • Jatkuvan epävarmuuden vuoksi rupla putosi kolmantena peräkkäisenä päivänä uuteen pohjalukemaan, 1 607 ruplaan dollarilta.
FEE 
attribute (info)
degree (info)
descriptor (info)
domain (info)
entity (info)
explanation (info)
period (info)
value (info)