FinnFrameNet:Extradition

From Sanat

luovuttaa

 • Mobutu pyysi määräyksen julkaisemisen jälkeen, että YK luovuttaisi Lumumban, mutta tähän ei suostuttu.
 • Tshombe pyysi, ettei tuomioistuin luovuttaisi häntä hänen poliittisten vihollistensa käsiin.
 • Hän sulki samalla pois mahdollisuuden, että libyalaiset luovutetaan Yhdysvaltoihin tai Englantiin ennen lokakuun alkua.
 • YK määräsi Libyan vastaiset pakotteet 15. huhtikuuta painostaakseen Libyaa luovuttamaan miehet tuomittaviksi joko Yhdysvalloissa tai Englannissa.
 • Saksa painostaa Moskovaa luovuttamaan Honeckerin
 • Uutistoimisto kertoi Intian pyytäneen Sri Lankaa luovuttamaan Prahhakaranin ja muut sissijohtajat Intiaan.
 • Ranskan viranomaiset tekivät Englannin hallitukselle muodollisen esityksen hänen luovuttamisestaan, ja eräs kokenut etsivä lähetettiin Hongkongiin toteamaan oikeaksi Changin terveydentilaa koskevat seikat.

luovuttamis-

 • Mitä lentäjiin tulee, ei heidän luovuttamisensa voi tulla kysymykseen, koska se olisi ristiriidassa kansainvälisen tavan kanssa, jos tutkimuksissa käy selville, että he ovat paenneet rajan yli poliittisista syistä.
 • Hänen luovuttamisensa Suomeen hyvin kyseenalaista.
 • Hallitus asetti 19. 8. -48 toimikunnan tutkimaan pidätettyjen oikeudellista asemaa ja selvittämään kysymyksen heidän mahdollisesta luovuttamisestaan SNT-liitolle tutkimalla kunkin tapauksen erillisesti.
 • Riittäisikö Hollannin puolueettomuus takaamaan hänelle poliittisen pakolaisen oikeudet, voisivatko maan viranomaiset olla suostumatta Ranskan vaatimuksiin hänen luovuttamisestaan...
 • Wakit-lehti suhtautuu epäilevästi luovuttamista tarkoittavan, Turkin taholta esitetyn pyynnön tulokseen ja on sitä mieltä, että kansainvälinen Pariisissa toimiva aseiden salakuljetuskonsortio ei tule säästämään vaivojaan eikä kustannuksia asioitsija Ekrem Königin suojelemiseksi luovuttamiselta.
 • Memphisissä Rayta vastaan on nostettu syyte ensimmäisen asteen murhasta, ja toimet hänen luovuttamisekseen takaisin Yhdysvaltoihin aloitetaan piakkoin.
 • Eräs Suomen lähetystön edustaja ilmoitti uskovansa, että pyyntö hänen luovuttamisekseen on jo lähetetty ulkoministeriöömme.
 • Saksan hallitus on vaatinut hänen luovuttamistaan oikeuden eteen Saksaan.
 • Ruotsin viranomaisilta on pyydetty hänen luovuttamistaan kokonaan muista syistä nimittäin suorittamaan pahoinpitelystä määrättyä rangaistusta.
 • Saksa on vaatinut Honeckerin luovuttamista Saksaan, koska häntä syytetään Itä-Saksan rajavartijoille annetusta käskystä ampua länteen pakoa yrittäneet ihmiset.
FEE 
authorities (info)
crime_jurisdiction (info)
explanation (info)
means (info)
purpose (info)
suspect (info)
time (info)