FinnFrameNet:Explaining the facts

From Sanat

johtua

 • Yli kolminkertainen lisäys johtuu sekin lähes täysin Pöyry- yhtiöistä.
 • Syöpyminen johtuu arvioitua voimakkaampien vesimassojen virtauksesta.

selittyä

 • Osanottajamäärän pienuus selittyi samanaikaisesti Helsingissä pidetystä Lauttasaaren ympäripurjehduksesta.
 • Tuonnin dollarimääräisen arvon lasku selittyi valtiovarainministeriön mukaan jenin kurssin laskulla dollaria vastaan.
 • Ei voida ajatella kyseisten erojen selittyvän sillä, että erotus-sarakkeeseen sisältyvät olisivat vapautettuja, syyntakeettomina tuomitsematta jätettyjä tms.
 • Katseluajan pitenemisen liki kolmella vartilla viime vuoden luvuista arvioidaan selittyvän osaksi lisääntyneellä ohjelmatarjonnalla ja kanavajaon herättämällä uteliaisuudella.
 • Sisällön vaihtelun eri käyttöyhteyksissä kirjoittaja toteaa selittyvän sillä, että siviilioikeudellisella lansäädännöllä on eri yhteyksissä toisistaan osin poikkeavia tavoitteita.

selittää

 • Uudet lait, liikenneturvallisuutta parantavat tekniset ratkaisut selittävät osan, mutta paljon Lehtola panee myös valistuksen piikkiin.
 • Kaikki nämä ominaisuudet selittävät sen, että Erkki Ailio on vaativan päätyönsä ohella pystynyt ansiokkaasti ja tuloksellisesti hoitamaan myös ne luottamus- ja sivutehtävät, jotka hänelle vuosien mittaan on uskottu ja joihin hänet on haluttu kytkeä.
 • Silti muutamat taudit selittävät sitä.
 • Sosiaaliset ja taloudelliset muutokset selittävät pääosan suomalaisen kommunismin kannatusmuutoksista sodan jälkeen.

???

 • Fundamentalismia on yleensä selitetty sillä, että modernisaatio ottaa enemmän kuin antaa: se murentaa totunnaiset varmuudet ja mielekkääksi koetun elämänjärjestyksen, mutta ei välttämättä mahdollista elinolojen ja kiihtyvän kehityksen tietoista hallintaa 2 Voisiko periferian uskonnollisuutta selittää modernisaation kääntöpuolena?
FEE 
degree (info)
fact (info)
frequency (info)
state_of_affairs (info)