FinnFrameNet:Expectation

From Sanat

aavistaa

 • - Tässä hommassa on sekä hyvä että huono puoli se, että ostavan yleisön makua ei voi koskaan aavistaa etukäteen.
 • Sylvia aavistaa pahaa ja panee tarmonsa Albertin luokan näytelmän harjoituksiin.
 • Sivutiet olivat tukossa, eikä kukaan torstai-iltana osannut aavistaa lumisateen tukkivan teitä.
 • Kolme vuotta sitten ei osattu aavistaa, miten kovaksi elektroniikan kysyntä noususuhdanteessa yltyy.
 • mukaan hän ei ollut osannut aavistaa, että hallituskumppanuus Vapauspuolueen kanssa nostaisi näin kovan kansainvälisen hälyn.
 • Erityisen vakavana ongelmana lukion kohtuuton paisuminen on johtanut vaikeuksiin, joita ei ennakolta ole kyetty aavistamaan.
 • Jos äskeiset jaarittelutoverini olisivat olleet läsnä, niin olisin ehkä voinut saada heidät aavistamaan sitä, mikä minullakin on vain aavistuksena.
 • Roiston äänessä oli jotain, mikä sai Stormen aavistamaan pahaa.
 • Ja kukapa meistä voi aavistaa mitä sodan seurauksia ennenpitkää perin vanhoillinen kapitalistis-demokraattinen Englanti tulee kokemaan.
 • Jospa nämä olisivat aavistaneet kenet he seuraansa saivat!

aavistamaton

 • UUTUUS! Tungsram tehtaat tuovat markkinoille uutuuden jolla on perustava merkitys ja joka kaikille radioaharrastaville amatööreille on avannut uuden työalan aavistamattomilla mahdollisuuksilla.
 • Varmaan on kaikkiin näihin kysymyksiin vastattava myöntävästi, varmaan kansankirkon tarkastaminen on omiaan johtamaan siihen, että vaatimuksia omaan lähimpään ystäväpiiriin nähden tiukennetaan, samalla kuin sydän laajenee löytämään Jumalan työn jälkiä aivan ennen aavistamattomilla aloilla.

ennakoida

 • Pankeissa ja kaupoissa työntekijät ovat entistäkin epävarmempia työnsä jatkuvuudesta ja ennakoivat työtehtäviensä muuttuvan jatkossa.
 • Viennin kasvuvauhdin osuuspankin ekonomistit ennakoivat kiihtyvän ensi vuonna peräti 7,5 prosenttiin, kun tärkeimpien vientimaiden talous elpyy.

ennalta arvaamaton

 • Koti- ja vanhusten palveluissa suurimmat ylitykset johtuivat ennalta arvaamattomasta eläkemaksuerästä sekä ostopalvelujen arvioitua
 • ja poliittisen tutkimuksen keskuksen aineistoon lehti toteaa, että valtion elintarvikejakelujärjestelmän lopullinen romahtaminen voi tapahtua vuonna 1993, ja tämän hajoamisen poliittiset seuraukset ovat ennalta arvaamattomia.
 • Onnettomuudet ovat ennalta arvaamattomia ja kai useimmiten väistämättömiä, jopa sellaisissakin tapauksissa, jolloin veneilijät ovat ennakolta varautuneet kaikin käytettävissä olevin keinoin niitä torjumaan.

ennalta arvattava

 • Muodollisesti tuottamus on ennalta arvattavan seurauksen ennalta arvaamattomuutta
 • Passit olivat hieman epätarkkoja ja niiden suunnat olivat ennalta arvattavia.
 • Vaikka korkopäätös oli ennalta arvattavissa jo hyvissä ajoin, se ei suinkaan poistanut markkinoiden epävarmuutta, vaan isot sijoittajat jatkoivat varallisuuden kotiuttamista etenkin pienimmistä teknologiayhtiöistä.
 • A:lle ja B:lle näin syntyneiden vahinkojen katsottiin olleen pankin ennalta arvattavissa.

ennustaa

 • Ihmisten sairastumista ei siis pystytä ennustamaan.
 • Yksinomaan sotilaallisesti tarkasteltuna karkotuksissa oli serbien kannalta järkeä, ja myös Naton olisi täytynyt pystyä ennustamaan ne.

ennustettava

 • Aarnion ( Laintulkinnan teoria, 1989 s. 220 s. ) samoin kuin Laakson ( Oikeudellisesta sääntelystä ja päätöksenteosta, 1990 s. 74 ) omaksumassa kolmijaossa reaaliset argumentit kuuluvat sallittuihin oikeuslähteisiin eli ryhmittelyssä heikosti velvoittavien oikeuslähteiden jälkeen tuleviin oikeuslähteisiin eli niihin, joiden sivuuttamisesta ei ole ennustettavia seurauksia, siis ei virkavirhesanktiota eikä todennäköistä ratkaisun muuttumista ylemmässä oikeusasteessa.
 • Olot ovat vain paremmin ennustettavia kuin levottomuuksien alkaessa laajentua sodan asteelle.
 • Ratkaisujen on oltava ennustettavia, jotta kansalaisten olisi mahdollista suunnitella toimenpiteitään.
 • Yritystä olisi voinut pitää kelvottomana myös siinä tapauksessa, että aseella olisi yritetty ampua kaukaa kantomatkan ulkopuolelta ilman ennustettavaa mahdollisuutta osua uhreihin.
 • Usein katsotaan, että tukeutuminen lain taustalla oleviin, usein oikeudenmukaisuuden periaatteisiin palautuviin argumentteihin on epätäsmällistä ja heikosti ennustettavaa.
 • Vähennystä viime vuoteen Olavi Räsänen Oyssä laadittavan välitilinpäätöksen perusteella on ennustettavissa, että yrityksen liikevaihto putoaa mahdollisesti 25 miljoonalla markalla 112 miljoonaan markkaan.
 • Se, että palkinnon sai nyt Olli Jalonen oli ehkäpä ennustettavissa sekin, sillä raadin puheenjohtaja Pekka Tarkka ehti jo omassa lehdessään Helsingin Sanomissa arvioida kirjan täydelliseksi romaaniksi.
 • tulokset olivat lähes ennustettavissa.
 • Nykänen voitti viime kerralla Pynnösen avustamana, mutta miten käy maanantaina, ei suinkaan ole etukäteen ennustettavissa, sillä monta hyvää pelaajaa on tavoittelemassa voittoa.
 • Jo vireillä olevien yksityisten tutkimusteemojen ja tutkimusprojektien valossa on ennustettavissa, että niin reformaation kausi kuin varhaisempi ja myöhempi oppi- ja teologianhistoria tulevat lähimpinä vuosina olemaan keskeisesti kirkkohistorian tutkimuksen kohteena.

odotettava

 • Hänen neuvottelujensa nojalla meillä tiedettiin, koska tulos Gripenbergin sähkeessä saatiin heti Helsinkiin 22. 1., että mitään Englannin tukea Neuvostoliittoa vastaan ei ollut odotettavissa.
 • Maanantaina odotettavissa on uusi tulikoe, kun koneet joutuvat käsittelemään valtavan määrän tietoa.

odottaa

 • Hänen odotan sijoittuvan kohtuullisen korkealle.
 • Melkein odotan näkeväni Tapani-poikani valkean pään näkyvän keittiön " pienen huoneen " ikkunasta, josta hän usein isän kotiintuloa katseli.
 • Tästä vuodesta on hänen mukaansa kuitenkin turha odottaa hyvää, vaan edessä on elämää näiden hintojen ja taistelua kannattavavuusongelmien kanssa.
 • Predazzosta Saapunki odottaa sijoitusta kahdeksan parhaan joukkoon.
 • Puolet kansalaisista pelkää joukkotyöttömyyttä, 40 prosenttia odottaa nälänhätää ja kolmannes pelkää rautatieliikenteen pysähtyvän.
 • Mäkinen odotti menestystä
 • Hakala odotti MM-viikolta kokonaisuutena parempaa suoritusta.
 • Paineet ovat kovat, kun kaikki odottavat tulosta.
 • Sinä tietenkin odotat kohtaavasi täällä paljon hyvää: hyvän Jumalan, hyvän kodin, hyvät toverit ja hyvät opettajat.
 • Ketä sinä odotat tulevaksi sitä tietä myöten, joka johtaa vuorien välistä meidän luoksemme? »...
 • Aluksi hän totesi, että jatkosodan syttyessä ei ollut syytä odottaa muuta kuin puna-armeijan nopeaa luhistumista.
 • Antsu Ollikainen Ratamestari Jussi Vitikainen odottaa pientä pakkasta torstaiksi.
 • Maisteri lisakki Raadin kirjoittamassa osassa 2, joka koskee varsinaisesti Suomen omaa luotsi- ja majakkalaitosta, olisin ainakin minä odottanut perusteellista esitystä maamme merenkulun kehityksestä ja luotsilaitoksen kehityksen valaisemista nimenomaan tältä kannalta.
 • Tunsin itseni loukatuksi, sillä naurua olin kaikkein vähinten odottanut tällaisella hetkellä.
 • Manninen ei yllättynyt hyvistä suorituksistaan, vaan tiesi jopa odottaa menestystä.
 • Lukija odottaa selkeätä kannanottoa mainitussa kiistakysymyksessä.
 • Päävalmentaja Kari Ylianttila odottaa Bergiselistä sellaisia tuloksia, joita olisi pitänyt tulla kahdessa aiemmassa osakilpailussa.
 • Mäkiviikolla Ylipulli odottaa, että hän sijoittuisi jossain osakilpailussa maailmancupin pisteille.

ounastella

 • Hän ounasteli ympäristöpulmien olevan vastedes pysyviä tekijöitä kauppapoliittisessakin keskustelussa.
 • Hän ounasteli myös Mandelan valintaa presidentiksi.

???

 • Tässä vaiheessa ei siis vielä voida puhua itsenäisestä kristillisestä kirkosta, vaan juutalaisesta messiaanisesta liikkeestä tai yhteisöstä, joka odotti vallitsevan maailmanjärjestyksen loppua ja uuden alkua.
 • Pääluottamusmies Voitto Timosen mukaan huomattavasti useampi odotti pääsevänsä sinne.
FEE 
cognizer (info)
degree (info)
evidence (info)
phenomenon (info)
time (info)
time_of_phenomenon (info)
topic (info)