FinnFrameNet:Existence

From Sanat

olla olla

 • Lisäksi oli olemassa lukematon joukko erilaisia alakasteja.
 • Näissä vaaleissa Mikkelin vaalipiiri oli se vanha Mikkelin lääni, joka oli olemassa ennen suurlääniuudistusta.
 • Metsä-Serla sen sijaan jo oli olemassa.
 • Onneksi on olemassa vaihtoehto.
 • Homoseksuaalisuudesta käytävää keskustelua ovat siitä lähtien hallinneet seuraavat perusoletukset: on olemassa homoseksuaalisuudeksi kutsuttava ajallisesti ja paikallisesti muuttumaton ilmiö, jonka olemus ja piirteet voidaan objektiivisesti määritellä ja jonka esiintyminen voidaan objektiivisesti todeta; on olemassa ihmistyyppi nimeltä homoseksuaalinen ihminen, jolla on tietyt fyysiset ja psyykkiset ominaispiirteet ja jonka keskeinen ominaisuus on juuri homoseksuaalisuus.
 • Savossakin lemmikkejä varten on olemassa oma psykologi, kukkaterapeutti ja jopa hautaustoimisto.
 • Tulkinnan mukaan kyse on samasta asiasta: porsas oli olemassa kaupan tekohetkellä, painonlisäys ei.
 • Juuri tästä syystä, niin Ylikangasta lukemalla näyttää, Pohjanmaalla oli olemassa toisentyyppinen kollektiiviseen toimintaan pystyvä potentiaalinen johtajaryhmä kuin muualla.
 • Uskokaa tai älkää: Abba-silli oli olemassa ennen samannimistä ruotsalaisyhtyettä.
 • Koko maan asuttuna pitäminen, ihmisten tasavertaisuus eri osissa maata ja elintarvikeomavaraisuuden turvaaminen olivat selkeitä tavoitteita ja tavoitteiden saavuttamiseksi oli olemassa tietyt välineet.
 • Maaseutu oli olemassa mutta jo tyhjenemässä.
 • Samalla tavalla kuin kielen säännöt ovat yhteiskunnan normit ja instituutiot yhteisiä käytäntöjä, jotka ovat olemassa sikäli kuin ne merkitsevät yhteisön jäsenille jotakin.
 • Nykyään tiedetään, että tähdet ovat olemassa vain äärellisen ajan, joten näiden etäisten tähtien valo ei ole meitä vielä saavuttanut.
 • Niinpä arvot ovat ontologisesti ilman muuta objektiivisia, toisin sanoen ne ovat olemassa jossakin objektissa, koska ne eivät ole mitään muuta kuin tosiasioita niiden potentiaalisuuden näkökulmasta tarkasteltuina.
 • Mutta sekin vaara on olemassa.
 • Valitettavasti, kuitenkin, professorisukuja todella on ollut ja on olemassa, eikä niiden merkitystä voida lakaista maton alle.
 • Tilanteen arvostelunsa " Enckell päätti sanomalla, että " vaikkakin sodanuhka yhä edelleen on olemassa, lienee tilanne meidän rajoillamme nykyään sellainen, ettei ole pelättävissä meitä yllättävää hyökkäystä. "
 • Siten on olemassa seurantapöytäkirja jään vahvuudesta.
 • Hän ottaa käsittelynsä pohjaksi Popperin kolmijakoisen ontologian, jonka mukaan luonnolliset oliot, psykologiset oliot kuten ajatukset, ja ihmismielestä eriytyneet ajatuksen tuotteet, niiden joukossa arvot ja normit, ovat olemassa kolmessa eri maailmassa erityyppisinä olioina.
 • kilpailee palveluissa ja hinnoissa viitostien muiden taukopaikkojen kanssa, niin edellytykset suureenkin asiakasmäärään ovat olemassa.
 • Viimein on olemassa laaja tutkimus valtion koko politiikasta P. Herz, Studien zur römischen Wirtschafts- gesetzgebung.
 • Ilmatorjuntaa ei tuolloin oikeastaan aselajina edes ollut olemassa.
 • Sir Elwoodin Hiljaiset Värit on ollut olemassa reilut kymmenen vuotta.
 • Itse asiassa Italia on ollut olemassa nykymuotoisena valtiona vasta vuodesta 1861, vain reilut sata vuotta.
 • Mitään yleisesti hyväksyttyä teoriaa homoseksuaalisuuden syistä ei ole olemassa.
 • Maailmankaikkeus on ollut olemassa noin kymmenen miljardia vuotta.
 • Weberin väitteet palautuvat truismiin, jonka mukaan varhaisissa sivilisaatioissa ( eikä myöskään Euroopan keskiajalla ) ollut olemassa modernia kokeellista luonnontiedettä 79 Myös Weberin väite, ettei Intiassa olisi ollut olemassa systemaattista teologiaa, on nykytiedon valossa lähes absurdi 80
 • Ei ole olemassa kahta samanlaista passaria, joten passarin vaihdolla vastustajan pelitapa muuttuu varmuudella.
 • Kainuun ääni Aila Lavaste palasi ikuisuusteemaan: pääkaupunkilaisille ei ole olemassa teatteria Kehä kolmosen ulkopuolella.
 • Kirjuri aprikoi samanlaisen tilanteen olevan muissakin Etelä-Savon kunnissa, joten eiköhän olisi aika " bygata " uusi puuta jalostava tehdas alueelle.
 • Tosin näitäkin lähteitä on olemassa.
FEE 
circumstances (info)
duration (info)
entity (info)
explanation (info)
inherent_purpose (info)
place (info)
state (info)
time (info)
viewpoint (info)