FinnFrameNet:Estimated value

From Sanat

arvio

  • Barracloughin arvio 250 000 vuotta on sekin jo liian varovainen.
  • Tekijä viittaa varsin useissa kohdin siihen, että arvio Suomen vaarallisuudesta ja venäläisen esivallan avuttomasta asemasta perustui viimeksi mainitun traumaattiseen kokemukseen suurlakon aikana ( esim.
  • Kiintoisa on myös kirjoittajan arvio siitä, mikä merkitys on lainsäätäjän mainonnalle asettamilla, kasvavilla tietojenanto velvoitteilla.
  • Euroalueen talousnäkymät ovat erinomaiset, ja alue voi odottaa pitkää ja vahvaa talouskasvua, arvioi kansainvälinen valuuttarahasto IMF maanantaina julkistamassaan arviossa.

???

  • Hallituksen pari viikkoa sitten esittelemässä työllisyysohjelmassa pyritään työttömyys pitiimään alle 3 prosentin vuositasolla Nyt hallitus arvioi työttömyyden keskimäärin 2,6 prosentiksi tänä vuonna ja 2,8 prosentiksi ensi vuonna.
  • Vaihtelu lintujen lajimäärän arviossa johtuu lähinnä siitä, että eri luokitusjärjestelmissä lajeja erotellaan hieman eri lailla.
  • Laskin yli sata torahammasta, joista arvioni mukaan mikään ei painanut alle kahdeksankymmentä paunaa.
  • Sieltä saatte varmat normien mukaiset laskelmat tilatarpeista ja neuvot miten hanke on taloudellisin toteuttaa.
  • Liberaalien Simo Väisänen vaati, että eteenpäin pääsemiseksi luottamusmiesten on vaadittava virkamiehiltä selkeät laskelmat kuntaliitoksen vaikutuksista.
FEE 
cognizer (info)
estimation (info)
item (info)
manner (info)
question (info)
time (info)
value (info)