FinnFrameNet:Entity

From Sanat

olio

  • Neoviuksen aikoihin aprikoitiin, että Mars olisi todennäköinen ehdokas elävien ja kenties älykkäiden olioiden asuinsijaksi.
  • Tiedämme Kuusta enemmän kuin oman elinympäristömme lainalaisuuksista ja elollisten olioiden muodostaman kokonaisuuden, maapallon biosfäärin salaisuuksista.
FEE 
entity (info)
type (info)