FinnFrameNet:Encoding

From Sanat

esittää

 • Arkikielen käyttämistä koskeva vaatimus ei viittaa vain siihen tapaan, jolla historioitsija esittää tutkimustuloksensa.
 • Linna esittää toivomuksen, että Korkeimman oikeuden äänestyspäätöksissä ilmaistaisiin lopputulosta tukevien pro-argumenttien ohella ne proargumentit, joilla vähemmistön esittämä vaihtoehto on torjuttu.
 • Tätä varten nimetty paikallinen työryhmä esittää suunnitelmansa kevään aikana.

ilmaista

 • - Muissa kulttuureissa ilmaistaan tunteita kasvomaalausten avulla enemmän kuin meillä.
 • EPP:n puheenjohtajalle Wilfried Martensille osoitetussa kirjeessä ilmaistaan kuitenkin syvä huoli Itävallan tilanteesta ja arvostellaan äärioikeistolaisen FPÖ-puolueen johtajaa Jörg Haideria.
 • kintaisuus taas johtuu siitä, että jos toiminta ilmaistaan substantiivilla, ei lauseessa yksiselitteisesti pysty kertomaan tekemisen olosuhteista, kuten kuka tekee, mille tekee, milloin tekee, miten tekee.
 • Lauantaina Helsingin tuomiokirkossa uuteen virkaansa siunattu Pinola ilmaisi huolensa siitä, että lamaajan seurakunnilla ei riitä entisensuuruisia määrärahoja kirkon lähetystoimintaan.
 • Kylätoimikunta ilmaisi tukensa oppilaille ja heidän vanhemmilleen.
 • - Näkemyksemme on selkiytynyt, Blomberg ilmaisee asian diplomaattisesti.
 • Lisäksi hän ilmaisee luottamuksensa siihen, että tapahtuneella on myönteinen vaikutus Suomen suhteisiin Neuvostoliiton ja Venäjän kanssa.
 • Bush ilmaisi tyytyväisyytensä siitä, että viikko operaatio Aavikkomyrskyn aloittamisen jälkeen se on pysynyt täydellisesti aikataulussaan.
 • - Kun yrityksen johto ilmaisi halukkuutensa palata omistajiksi, meillä oh siihen henkinen valmius olemassa, Anttila totesi.
 • Vuonna 1988 luottamuksensa ilmaisi vajaa puolet eli 48 prosenttia kansalaisista.
 • Meille opetetaan nyt, että meidän olisi pyrittävä tuomaan jumalanpalveluksessa julki myöskin sellaisia sieluntiloja, joita ei voi ilmaista sanoin eikä käsittein, ja samoin myöskin sopivin keinoin synnytettävä niitä.
 • He yrittivät ilmaista sanoin sanomatonta — mutta se voidaan tuntea ja todellisuutena kokea.
 • Tiesin myös, että hänen oli liian vaikeata ilmaista sanoin sitä, mitä nyt liikkui hänen sisimmässään, ja sentähden käänsin keskustelun tulevaisuudensuunnitelmiini.
 • Tämän kiitoksen voi ilmaista sanoin.
 • Olisi mahdotonta ilmaista sanoin sitä iloa, mitä mukana olleet osoittivat.
 • Minun täytyy ilmaista ihailuni siitä, kuinka hyvin kaikki oli järjestetty.
 • - Rakkaus on miehille varmasti yhtä tärkeä kuin naisille, mutta he haluavat siltä eri asioita ja he ilmaisevat sen toisin kuin naiset.
 • Sinulla on oikeus ilmaista mielipiteesi kaikista asioista, myös siitä, mitä haluat muuttaa.

ilmaisu

 • — Ei, tärkeintä on se, että tanssija ilmaisunsa voimalla tekee tanssinsa elämykseksi yleisöllensä.

ilmiasu

 • 6 Tätä koskeva kohta oli arvioinnissani painovirheen vuoksi saanut käsittämättömän ilmiasun.
 • Itse asiassa tämä oikeusturva-ajattelun puoli sai suoraviivaisimman ilmiasunsa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä.

muotoilla

 • Kuitenkin Vlastosin kyky muotoilla kantansa poikkeuksellisen selkeästi on onnistunut herättämään paljon keskustelua ja vienyt siten tutkimusta eteenpäin.
 • Eduskunnan hallintovaliokunnalla saattaa olla melkoisia vaikeuksia muotoilla mietintöään valtion aluehallinnon uudistamiseen.
 • Muotoilemalla jakosäännökset uudella tavoin on komitea pitänyt hyvin mahdollisena, että perinnön jakomenettely sekä yksinkertaistuu että merkittävästi nopeutuu, sillä ns. niskoittelun haittavaikutus vähentyy ehdotuksen hyväksymisen jälkeen olennaisesti nykyisestään.
 • Kuitenkin Vlastosin kyky muotoilla kantansa poikkeuksellisen selkeästi on onnistunut herättämään paljon keskustelua ja vienyt siten tutkimusta eteenpäin.
 • Maanomistajilla on viikko aikaa muotoilla kannanottojaan.
 • Ammattiyhdistysjohtajat moneen kertaan ministerivuosinaan suututtanut Viinanen muotoili sanomansa tällä kertaa korostetun sovinnollisesti.
 • Yrittäjien keskusliiton varatoimitusjohtaja Risto Suominen muotoilee sanansa huolellisesti vastatessaan, että työttömyysturvajärjestelmässä ja sosiaaliturvassa on elementtejä, jotka estävät työllistymistä.
 • EL:n komissio muotoilee kantojaan, jotka se ilmoittaa hakijamaille todennäköisesti joulukuun alussa.
 • Hirvensalmi muotoili ehtojaan kunnanhallituksessa maanantaina.
 • Tuomioistuin voisi kuitenkin muotoilla päätöksen siten, että » lausunto ajoluvan menetetyksi julistamisesta raukeaa, koska syytetty on jo menettänyt ajokorttinsa tuomioistuimen laivoimaisella päätöksellä, » mutta määrätä, ettei syytetylle saa myöntää uutta ajolupaa ennen tammikuun 1 päivää 1963.
 • yleissopimus käsittää suurin piirtein samat perusoikeudet, jotka jo on mainittu Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, tosin hieman toisessa järjestyksessä ja jossain määrin uudelleen muotoiltuina.
 • Valpon etsivät muotoilivat asian yleensä epämääräisemmin ja ilmoittivat opettajan tehneen jotain sopimatonta, johon liittyi painostus.
 • Projektin päämäärä on muotoiltu seuraavasti: " Projekti tulee yksityiskohtaisesti kartoittamaan kaupunkiarkeologisen tilanteen ja kuvaamaan sitä ja sen seurauksia varsinaiselle suunnittelulle.
 • Tyypillistä 1920-luvun otsikoille on se, että ne on muotoiltu kysymys-tyyppisiksi.
 • Halvari muotoili numerot sanoiksi.
 • Ryhmä muotoili suosituksensa yhdelle liuskalle sopuisissa tunnelmissa.

muotoilu

 • Tahallisuuden alarajaa koskeva problematiikka sisältää ennakkotapausten kritisoinnin kannalta mielenkiintoisen normin voimassaoloa koskevan ongelman: mitä tuomioistuin tekee seuraillessaan korkeimman oikeuden muotoiluja päätöksensä perusteluissa?
 • Yhdyn ajatukseen että eräät modernisaatioteorian muotoilut sisälsivät staattisen ja väärän kuvan traditionaalisesta yhteiskunnasta.

pukea

 • Multa kuitenkin se ajatus välähtää päähäni, ja minä puen ne sanoiksi.

sanamuoto

 • Piispainkokouksessa tulevat esille mm. Herran rukouksen uusi sanamuoto, kristinopin uudistaminen nykytarpeita vastaavaksi, maallikkojen oikeus jakaa ehtoollista sekä toimet epäsiveellisten julkaisujen vastustamiseksi.
 • Uuden lain selvä sanamuoto on vaikeimmin — ehkei lainkaan — syrjäytettävissä.

???

 • Säännöksen sanamuoto ei sinänsä ilmaise, tuleeko toimielimessä olla kumpaakin sukupuolta enemmän kuin yksi henkilö.
FEE 
addressee (info)
circumstances (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
message (info)
speaker (info)
time (info)