FinnFrameNet:Employing

From Sanat

henkilöstö

 • Myös eteläsavolaiset kunnan- ja kaupunginvaltuustot ovat saaneet opiston kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Väyrysen allekirjoittaman kirjeen, jossa toivotaan kuntien lähettävän henkilöstöään opiston kansainvälisyyskasvatus-kursseille.

palkata

 • Puimakoneen käyttäjäksi tai hoitajaksi on yhdistys palkannut miehen, jonka tehtäviin kuuluu koneiden hoito ja vuorojen järjestäminen.
 • Sivistysliitto palkannut järjestäjän, joka parhaillaan kiertää järjestöissämme.
 • Näillä varoilla on metsänhoitolautakunta palkannut lisätyövoimia suorittamaan yksityismetsätalouden edistämistyötä laajalla toiminta-alueellaan sekä perustanut oman taimitarhan Rovaniemelle.
 • 8 kk:n odottelun jälkeen työryhmä palkkasi konsultin.
 • Kyläyhdistys palkkasi avustajat projektin ajaksi.
 • Portugalin kuningas luotti häneen diplomaattisena neuvonanatajanaan, ja Ranskan kuningas palkkasi hänet taloudelliseksi neuvonantajakseen.
 • Minä palkkaan teidät Justiina Lampisen nimellä lastemme hoitajattareksi ja saavun luoksenne joka lauantai ja sunnuntai.
 • Seurakuutien palkankorotus ei suinkaan tee valtion avustusta tarpeettomaksi, päin vastoin olisi erinomaisen tervetullut, jos valtio kirkollisia kouluja avustaisi kahdellasadalla markalla, siinä tapauksessa, että seurakunnat palkkaavat opettajiaan 400 markalla.
 • Kun kuntamme nykyään yhä suuremmassa määrin palkkaavat terveydenhoitotoimihenkilöitä, on toivottavaa, että yhteys niiden ja perheenemäntäjärjestöjen välillä saa kiinteitä muotoja, esim. toimintaa suunnittelevana ja valistuspäiviä järjestävänä pysyvänä toimikuntana.
 • Erityisellä kiitollisuudella Helena Turkka kertoo, kuinka Anttolan kunta on palkannut kesätyöntekijän Viljamakasiiniin.
 • Yleisten töiden lautakunta on palkannut insinöörioppilas Seppo Pölhön apulaisrakennusmestariksi kesäkaudeksi.
 • Jotkut asiakassuhteet ovat edelleen kokeilun peruja, ja lisäksi Mikkelin maalaiskunta on palkannut hänet osa-aikaisesti yhden ihmisen tukihenkilöksi.

palvelus

 • Huomionarvoista on, että paitsi välittäjiä ja näiden palveluksessa olevia meklareita, yleissäännös koskee myös loppuasiakkaita.

työllistää

 • Inka Oy kuuluu Euroopan suurimpien nauhatehtaitten joukkoon työllistäen noin 520 henkeä.
 • Wihurinkosken panimo aloitti toimintansa vuoden 1969 aikana työllistäen tällä hetkellä noin 130 henkeä.
 • Hän muistuttaa vasta valmistuneita myös sanonnasta, jonka mukaan hyvä insinööri työllistää itsensä ja siinä sivussa toisenkin.
 • Kylätoimikunta haluaa selvittää, voisiko se työllistää kunnan velvoitetyöllistettävän muun muassa keräämään Hauhalasta pois muuttaneiden osoitetiedostoa.
 • Anttola työllistää nuoret monen homman taitajiksi
 • Pajan avulla kaupunki työllistää niitä, joille ei ole löytynyt ns. velvoitetyötä kaupungin virastoista ja työmailta.
 • Kuitenkin juuri pk-yritykset työllistävät ihmisiä valtakunnan mitassa eniten.
 • Parhaina aikoina saha työllisti parisensataa ihmistä ja puutavaraa meni myyntiin kymmeniä tuhansia kuutioita vuodessa.

työntekijä

 • Minä kohtelen kaikkia työntekijöitäni hyvin kohteliaasti ja jos heiltä jotakin puuttuu niin tahdon heitä auttaa hyvin ystävällisesti ja otan osaa heidän kaikkiin pyrintöihin ja tämän kaiken he palkitsevatten ahkeralla työnteollaan, se on he tekeevätten työtänsä niinkuin se olisi jokaisen omaa.
 • nuun järkyttävän vaikutuksen, sillä kaikki surmansa saaneet henkilöt olivat olleet uskollisia työntekijöitäni yli 20 vuoden ajan.
 • Koska miehet olivat uskollisia työntekijöitäni, eikä kummallakaan ollut mitään pientä seikkailua vastaan, he olivat heti valmiita asiaan.
 • siitä, että yhtiön työntekijöille 1. 5. 1985 — 30. 9. 1986 välisenä aikana maksetuista palkoista toimitetut yhteensä 74 308 markan määräiset ennakonpidätykset olisi suoritettu säädetyssä määräajassa valtiolle.
 • A:lla oli ollut parvekkeella vaikeasti liikuteltava pakastin ja hän oli huomauttanut rakennusliikkeen työntekijöille, ettei heidän tarvinnut maalata parveketta pakastimen alta ja takaa.
FEE 
compensation (info)
contract_basis (info)
degree (info)
descriptor (info)
duration (info)
employee (info)
employer (info)
manner (info)
means (info)
place (info)
position (info)
task (info)
time (info)