FinnFrameNet:Emotions success or failure

From Sanat

tyytymätön

  • Ja kuta enemmän se oli kasvanut, sitä tyytymättömämmäksi Fredrrk oli tullut omaan itseensä ja omaan olemassaoloonsa, sitä enemmän hän oli halveksinut itseänsä ja sitä kjlmempänä ja autiompana hän oli nähnyt sen laajan huoneuston, jota nimitti kodikseen.
  • Uusi hanke, sanoo Svenska Dagbladet, ei kykene herättämään isänmaallista tunnetta Itävallan puolalaisissa; a se johtaa ainoastaan siihen, että väestö tulee vielä tyytymättömämmäksi itävaltalais-saksalaiseen politiikkaan.
  • Ellan leivon taipuu teki nykyhetken waikeammaksi, kuin se muutoin olisi ollut, ja tun hän alati kaipasi jotakin parempaa, kämi hän yhä tyytymättömämmäksi niihin oloihin, joissa hän eli.
  • On valitettavasti joskus niin, että juuri tunnollisimmat ja perinpohjaisimmat valmistajat saavat olla työhönsä tyytymättömiä, kun taas ylimalkaisesti ja pintapuolisesti asioita selittänyt havaitsee, että hänen puheenvuorollaan on ollut jotakin vaikutusta.
  • Mielipidetutkimuksen mukaan 62 prosenttia suomalaisista on melko tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä pääministeri Esko Ahon ( kesk. ) hallituksen toimintaan.
  • Valtionavustusten supistamiseen ollaan tyytymättömiä. Valtionavustus tarkkailuyhdistyksille ja sonninpitoyhtymille on tänä syksynä ollut erikoisen keskustelun aiheena.
  • Olivatko joukot tyytymättömiä SKP:n liialliseen malttiin vai sen radikaalisuuteen?
  • Asiain tällä kannalla ollessa ovat karjanomistajat tyytymättömiä saamaansa luovutushintaan, pitäen sitä liian alhaisena, ja lihan syöjät tyytymättömänä tavaran puutteeseen.

tyytyväinen

  • Kun naisen kauneutta ylistetään, tulee hän tyytyväiseksi, mutta jos hänen älyään kiitetään, tulee hän itsevaltiaaksi.

???

  • Hetkisen pyörähdettyä torvien tahdissa hajaantui runsas yleisö tyytyväisenä näkemäänsä ja kuulemaansa.
FEE 
circumstances (info)
degree (info)
experiencer (info)
stimulus (info)
topic (info)