FinnFrameNet:Earnings and losses

From Sanat

menettää

  • Kauppias Tapio Haapala sanoo, että Suomen Intersportin konkurssissa kaikki kauppiaat menettivät osakepääomaosuutensa.
  • Kunta menettää verotuloja miljoonia markkoja, kulutuskysyntä hiljenee ja saattavatpa monet palvelutkin heikentyä.
  • Kunnallisliiton laskelmien mukaan kuitenkin vähintään 17,5 pennin kunnista puolet menettää valtionosuuksia.
FEE 
containing_event (info)
earner (info)
earnings (info)