FinnFrameNet:Duration description

From Sanat

hetkellinen

 • Joku on saanut televisioraportin tai lehtijutun ansiosta hetkellistä sääliä, mutta elämästä ja veloista on selvittävä omin avuin.

iankaikkinen

 • Kyllä Jerusalemissa oli jumalisuutta enemmän kuin meidän kaupungeissamme, mutta se oli väärää, itsevanhurskauden oppia, lain tekoihin perustuvaa autuuteen pyrkimistä, jottei siitä ollut mitään apua suuria rangaistuksia eikä iankaikkista kadotusta vastaan.

ikuinen

 • Israelin kansan kohtalo on kaikille näkyvä todistus siitä, että Jumalan Sana on ikuinen totuus.
 • On kirjoitettu, ja meidän täytyy uskoa, että on yhä ikuinen totuus, että » juomarit... eivät saa periä Jumalan valtakuntaa ».

jatkuva

 • Elämäntoimintoja koskevan jatkuvuuden kaventuminen päivittäisiksi rutiineiksi ja jatkuvan sosiaalisen paikanvaihdon elämäntapa ovat sen kulttuurisen tilanteen ominaisuuksia, joka on yksi ' postmodernin ' toteutumista perustelevien argumentaatioiden historiallisista lähtökohdista.
 • H. G. Paloheimo Osakeyhtiön ja tytäryritysten heikot tulokset ja jatkuva likviditeettikriisi johtivat siihen, että vuonna 1925 Kansallispankin vaatimuksesta Riihimäellä suoritettiin toimitusjohtajan vaihdos.
 • - Mikkeli on huomattavasti jäljessä esimerkiksi Varkautta ja Kuopiota, joissa on jatkuvaa toimintaa.
 • - Ihmisten asioiden hoitaminen on todella työlästä, kun vastassa on jatkuvaa kieroilua ja venkoilua.

kestävä

 • Joka tapauksessa kestävä historiallinen johtopäätös 60-luvun radikalismista on, että papinpojista taisi sittenkin lopulta tulla upseereita.
 • Pohjoismaat korostavat lisäksi, että pitkän ajan kuluessa koko alueelle on saatava aikaan kestävä rauhanjärjestely, joka perustuu Persianlahden ja Lähi-idän maiden sekä muiden alueen kannalta merkittävien maiden yhteistyöhön.

krooninen

 • Astmasta tai kroonisesta keuhkoputken tulehduksesta kärsivät henkilöt ovat erityisen vahingoittuvia.
 • Tähän aikaan vuodesta, kun olen pakannut pois kesävaatteet, kärsin kroonisesta selittämisentarpeesta.
 • Tämän ylempien hengityselinten taudin Ivhvt itämisaika erottaa sen kroonisesta hengityselinten taudista eli ns. CRD taudista.
 • musta " mielenkiintoisempaa, mutta se on tuonut osuuskunnalle kroonisen rahapulan ".
 • Ohjaajamme Siltaojan Jarmo sai varmasti kroonisen hermoheikkouden, mutta meillä sinne uskaltautuneilla oli kyllä huisin hauskaa harrastuksemme parissa.
 • Nykyisen käsityksen mukaan hammaspesäkkeiden vahingollinen vaikutus ei rajoitu yksinomaan paikallisesti hampaiden alueelle, vaan tällainen pesäke voi olla vaarallinen koko elimistölle,, koska se vähitellen voi aiheuttaa kroonisen myrkytystilan monine erilaisine tautimuotoineen.

lyhyesti

 • Siinä hän esitteli lyhyesti itsensä ja kertoi kaikenlaisen työn kiinnostavan.
 • Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti kysymystä oikeudesta hakea muutosta annettuun rangaistusmääräykseen, joka on järjestetty RML:ssa muutoksenhakuproblematiikan ja ns. tuomio-oppien kannalta yleisestikin mielenkiintoisella tavalla.

lyhyt

 • Kaksi paria hevosia veti koneet, tämän muutenkin lyhyen matkan, starttipaikalle.

lyhytikäinen

 • Jos saisimme rakentavan yleisön opetetuksi erottamaan hyvän ja kestävän työn huonosta ja lyhytikäisestä työstä, ei » kiusaaja » olisi niin mo * nasti niskassamme.
 • Kuulee ituon tuostakin selitettävän, että syy kansamme nykyiseen pahantapaisuuteen on etsittävä sen lyhytikäisestä sivistyskansana olosta.
 • Jonkinlaisena lyhytikäisenä traditiona, jonkinlaisina kansantarinoina voi pitää päivän huhuja.

lyhytkestoinen

 • - Ystäväpalvelutoiminta vaatii pitkäjänteistä sitoutumista ystävänä olemiseen, vaikkakin myös lyhytkestoisemmat, kertaluonteiset tarpeet ovat lisääntyneet, kertoo toiminnanjohtaja Pirkko Kurki.

pitkä

 • Nykyisellään kenttä pysyy liian pitkiä aikoja käyttökelvottomana niin keväällä kuin syksylläkin.
 • Runot tulkitsee niiden ranskantaja Jocelyne Fernandez- Vest, joka on viettänyt pitkiä aikoja Lapissa tutkien alkuperäiskansojen kieltä.

pitkällinen

 • Kun on syytä olettaa, että " pitkällinen ajattelu " kestää kauemmin kuin viikon, on Savola ilmeisesti tehnyt päätöksensä jo hyvissä ajoin ennen vaaleja.
 • Osaltaan sovun löytymistä onkin helpottanut se, että edessä olisi ollut pitkällinen oikeuskäsittely, mikä ei olisi kenenkään etu.

pysyvä

 • Tällaisiin marxilaisen yhteiskuntatieteen probleemien tietoteoreettisiin tutkimuksiin sisältyy mielestäni se pysyvä ja suuri, mitä on hänen filosofisissa töissään.

tilapäinen työntekijä

 • Ajatelkaa hyvät vanhat konkarit siellä työpaikoillanne miten otatte vastaan taloon tulevan uuden tai tilapäisen työntekijän.
 • Myös palkanpidätys tilapäisen työntekijän palkasta on tehty yksinkertaisemmaksi siten, että jos palkka tilapäistyöstä on ollut 500 markkaa pienempi, ei pidätystä tarvitse toimittaa.

vähän

 • Minä kääntelin kirjettä vähän aikaa käsissäni.
 • Hän talutteli pyöräänsä vähän aikaa kulkien edestakaisin tiellä.

väliaikainen

 • Böcker näki myös talonpoikien harjoittaman kaskeamisen, tervanpolton ja laiduntamisen aiheuttamat haitat Suomen metsille 19 Vuonna 1851 perustettiin väliaikainen metsähallinto maanmittaushallituksen yhteyteen.
 • Sotilasneuvosto ilmoitti myös, että Gruusiaan muodostettaisiin väliaikainen hallitus.

???

 • sin mukaan jääkiekon suosio on kasvussa Kangasniemellä ja KaPalla on innokkaita puuhamiehiä, mutta jatkuva epävarmuus siitä, onko kaukalossa jäätä vai ei rassaa niin joukkueita kuin valmentajia.
 • Liikakoulutus on haitaksi mm. siksi, että vain riittävä harjaantumien ja jatkuva kosketus leikkaustyöhön takaa riittävän hyvän työn laadun, kirurgit muistuttavat.
 • Marjathan ovat yleensä suhteellisen harvoin käytettyjä tuotteita, ja ne joutuvat siksi pitämään hallussaan pakastimen tilaa pitkiä aikoja.
 • Leikkauksesta toipuva Minna oli pirteä, mutta pitkä synnytys, leikkaus ja uudenvuodenpäivän pyöritys veivät voimia.
FEE 
degree (info)
eventuality (info)
period (info)