FinnFrameNet:Domain

From Sanat

emotionaalinen

  • Hynnisen oma opetus lähtee ihmisen kokonaispersoonallisuudesta, joka ottaa huomioon sekä tiedot ja taidot, emotionaalisen ja esteettisen herkkyyden että sosiaalisuuden.
  • Mutta kehityksestä maksettu hinta näkyi emotionaalisen ja sosiaalisen avun puuttumisena.

emotionaalisesti

  • • Heinäveden kansalaisopisto järjestää luentotilaisuuden aiheesta Kasvatus ja emotionaalisesti erilaiset lapset klo 18 Varjentiinin salissa opistolla.
  • 12 Usein insestiperheen äidin oma perhetausta on ollut samalla tavalla emotionaalisesti rikkonainen ja kylmä kuin perheen isänkin tausta.

kulttuurisesti

  • 2 Kolmas vaikuttaja Yhdysvalloissa oli valtion kasvava puuttuminen kasvatuksellisiin kysymyksiin, joka oli seurausta eri puolilta maailmaa peräisin olevien kulttuurisesti erilaisten siirtolaisten virrasta maahan.
  • Samoin he olivat kulttuurisesti aktiivisia, mikä käy ilmi spartalaisista häärunoista ja naisten yhteisistä juhlatilaisuuksista.
FEE 
domain (info)
predicate (info)