FinnFrameNet:Diversity

From Sanat

eri

 • Niinpä Kourin huomio, että Sorolaisella oli tapana — samoin kuin jo Agricolalla — punoa tekstinsä useasta eri lähteestä olisi tullut havainnolliseksi, jos olisi esitelty pari sellaista kohtaa, jossa piispa ammentaa useammasta kuin yhdestä lähteestä.
 • Keskustaoikeistoon kuuluva kansanedustaja lona Andronov kertoi saaneensa tällaisia tietoja kolmesta eri lähteestä.

erilainen

 • Joka tapauksessa " kalevalaisen " nimistönkin tutkimuksessa tulisi huomioida koko laaja alue Itämereltä Vienajoelle asti sekä eritellä erilaiset ja eri-ikäiset aineistot.
 • Elämme lyhyessä ajassa ja pystymme kuvittelemaan sen helposti: päivä, kuukausi, vuosikymmen, elämä ja lukemattomat erilaiset tapaukset ovat meille tuttuja.

kirjo

 • Konsertti on jo pitkään ollut loppuunmyyty, ) a sen säveltäjänimiä ovat Strauss, Wagner, Tshaikovski ja Schönberg: tarjolla on komea kirjo vokaalimusiikkia.
 • Julkaisijoiden mukaan lehteen on kerätty " mahdollisimman monipuolinen kirjo mielipiteitä ja näkökulmia valottamaan hyvinvoinnin ja energian kiinteää sekä monitahoista yhteyttä ".

monipuolinen

 • Uiton monipuolinen ja monivivahteinen lupajärjestelmä kokonaisuudessaan sekä lupien väliset suhteet toisiinsa sekä muihin lupajärjestelmiin, kaavoitukseen ja ympäristönsuojeluun ovat tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia.
 • Tekijän hallitsema monipuolinen tietoaines on kyetty tiivistämään kolmeen niteeseen.

monipuolisuus

 • Vastakohtana joukkokehitykselle on kansansivistämistyössä pyrittävä siihen, että kunkin henkilön yksilöllisyys kehittyy yhä suurempaan täydellisyyteen, tietoisena siitä', että tästä juuri kasvaa se rikkaus ja monipuolisuus yhteiskunnassa, joka on välttämätön edellytys kaikelle elävälle sivistykselle.

monisyinen

 • Eurooppaan kerääntynyt pieni vähemmistö on taustoiltaan yhtä monisyinen ja hajanainen kuin islam itsekin, kun sitä tarkastellaan poliittiselta, taloudelliselta tai yhteiskunnallisesti kannalta.

???

 • Suomesta sopimus neuvotteluihin osallistunut ylitarkastaja Esko Jaakkola ympäristöministeriöstä katsoo, että esimerkiksi vanhojen metsäekosysteemien biologisen monimuotoisuuden suojelu kaipaa nopeita ja tehokkaita toimia kaikissa pohjoisen pallonpuoliskon lauhkealla vyöhykkeellä sijaitsevissa maissa, myös Suomessa.
 • Iso-Britannian pääministeri John Major hymyili allekirjoitettuaan perjantaina kansainvälisen sopimuksen lajien monimuotoisuuden säilyttämisestä.
 • Olen useammin kuin kerran joutunut toteamaan, ettei myymälässä ole ollut kylliksi lusikoita tai haarukoita erilaisia eineksiä varten.
FEE 
degree (info)
depictive (info)
dimension (info)
group (info)