FinnFrameNet:Distinctiveness

From Sanat

erilainen

 • Erot työttömyysasteessa selittyvät ainakin osittain eri väestönosien erilaisilla ammattirakenteilla.

luonteenomainen

 • Kahlaajia, kuten kuoveja ja vikloja on koko viime kuun ajan lentänyt e'. e lään päin- Linnunlaulukin kevään ja alkukesän luonteenomainen piirre näyttää suurin piirtein vaienneen.
 • Yhä runsaampi väritys tulee olemaan tulevaisuuden keittiölle luonteenomainen piirre samoinkuin tilan tehokkaampi hyväksikäyttö kalustuksen osalta.

luonteenomainen piirre

 • On sanottu, että tilastollinen tarkastelutapa on modernin tieteen luonteenomaisin piirre.
 • Näissä klubeissa harrastetaan teatteritaidetta kaikissa muodoissaan, mutta on niiden luonteenomaisin piirre voimakas kotiseututunne, josta johtuen ensisijassa pyritään esittämään historiallisia tapahtumia draamallisessa muodossa.
 • Haydnin säveltaiteen luonteenomaisin piirre rikas ja helmeilevä melodisuus ja tämän Riitta näytti oivaltaneen.

olla tyypillinen

 • Ja toisaalta se kuvaa vastavoimien esittelyineen Yrjö Koskiselle tyypillistä käsitystä historian kehityksen kulusta ja tapahtumien dialektisistä syy-yhteyksistä.
 • Se ei ole tyypillistä sängyssä tupakoinnista alkaneille tulipaloille.
 • Kuitenkin rohkenen minä varoittaa rouva Järnefeltiä niistä seurauksista, jotka hänen pyrintönsä kasvattaa tyypillisen metsosopraanonsa dramaattiseksi voisivat tuottaa; jo nyt kaikuu kulkkuäänet vähän oudoilta, rintarekisteri puristetulta — koko ääni hyvin väkinäiseltä.
 • - Kullalle on tyypillistä, että se jakautuu kivessä epätasaisesti.
 • Suomen yliopisto-oloille on tyypillistä, että humanistisilla aloilla on tieteellistä pätevyyttä hankkinutta henkilökuntaa liian vähän.
 • Yleisemminkin tämänkaltaisen laajan vastuun korostaminen on tyypillistä suojasäännöksille, joiden perustana on merkittävät yhteiskunnalliset arvot.
 • Pakolaisille on tyypillistä myös se, oikeastaan vainon uhasta johdettavissa oleva seikka, että nämä ihmiset eivät voi vedota kotivaltionsa diplomaattiseen suojeluun.
 • Elokuvamaisuuden ja kerronnallisuuden lisäksi Rinnekankaan töille on tyypillistä, että niissä näkyy maalaustaiteen klassisten suurteosten teemoja.
 • Varsinkin yöllinen ahdistus on tyypillistä sydämen vajaatoiminnalle.
 • - Ihmiselle on tyypillistä vain katsoa tähän hetkeen miettimättä seurauksia.

omalaatuinen

 • Siinä osoitettiin, miten runoilija Leino on ikäänkuin sytykkeet ottanut Kalevalasta, itse omistaessaan mitä omalaatuisimmat ja parhaimmat polttopuut.
 • Mutta tällainen tutkimus jää ehdottomasti yksipuoliseksi; siltä jää suurimmaksi osaksi huomaamatta eräät psykofyysillisen tapahtumisen omalaatuisimmat erikoispiirteet, kuten esim. hahmokvaliteetit.

ominainen

 • Tuottoisa paikka valmistautui v. 1857, ja näytelmä käsittelee Ostrovskin tuotannolle ominaisia teemoja: itsekkyyttä, rahanhimoa ja lahjustenottoa.
 • Suuret kannanvaihtelut ovat kilohailille ominaisia, mutta nyttemmin alojen määrä on mm. tehokkaan pyynnin seurauksena yleisestikin ottaen vähentynyt selvästi - Suomen vesillä tilanne on kuitenkin melko hyvä eikä niitä enää pyydetäkään kuin silakan troolauksen oheistuotteena.

tavaramerkki

 • Kiivas luonne on monen ihmisen tavaramerkki ja vitsaus.
 • Hyökkäävyys näyttää kuitenkin olevan Boothin tavaramerkki. "
 • Oddjobin tavaramerkki on hänen knallinsa.

tunnusmerkillinen

 • Eläinten maailmassa avautuu mahdollisuus monenlaisten elämänkertojen tekemiseen, sillä miltei jokaisella lajilla on omat tunnusmerkilliset piirteensä, jotka tarkaksilmäinen havainnoitsija voi vangita paperille.

tunnusomainen

 • työskentelyn tuloksena saadaan aiheesta poistetuksi tavanomaiselle valokuvalle tunnusomaiset harmaasävyt ja häiritsevät yksityiskohdat.
FEE 
degree (info)
entity (info)
feature (info)