FinnFrameNet:Discussion

From Sanat

keskustelija

 • Keskustelijat vaalitentteihin on nimennyt puolue itse.
 • Keskustelijat pitivät yksimielisesti nykyistä poliittista päätöksentekotapaa toivottamana.
 • Mielekkyyden edellytyksenä on vain, että kumpikin keskustelija hyväksyy toisen tämän omilla ehdoilla eikä pyri osoittamaan toisen ajatuksia vääriksi suhteuttamalla niitä vain omiin filosofisiin sitoumuksiinsa.
 • Pienpuun käyttöä energian tuottamiseen kannatti moni keskustelija.

keskustella

 • Minulla on useissa eri yhteyksissä ollut viime vuosina tilaisuus keskustella väitöskirjaa koskevasta itsenäisyyden vaatimuksesta.
 • Kaikilla kauppiailla on tilaisuus keskustella hintakysymyksistä joka maanantai klo 15 Kerholla Salakkalahdenkatu 9.
 • R. Sykkeen tavoite on saada nuoret vanhempineen keskustelemaan nuorisoKulttuurista, seurustelu ja seksuaalikysymyksistä ja muista sosiaalisista taidoista.
 • Keskustelu jalkapallon sarjajärjestelmän uudistamisesta uhkaa pudota lapselliselle tasolle.
 • Se oli aivan yksinkertaisesti sentähden, että vapaasti ja pakotta saisimme keskustella keskenämme kaikista kysymyksistä tärkeimmästä — persoonallisesta suhteestamme Jumalaan.
 • Tulen heti takaisin ja sitten mc voimme hieman keskustella keskenämme.
 • - Nyt on todella aika keskustella keskenämme nämä asiat kuntoon, Lahti totesi.
 • Luulisitteto, että hän haluaisi minun kanssani keskustella? "
 • Kysyi: » Olisiko teillä aikaa kanssani keskustella? »
 • Juuri tästä hän halusi kanssani keskustella, varsinkin kun hän uskoi, että kysymyksessä oleva nainen helluntaiherätyksen vaikutuksesta oli näin muuttunut.
 • Ja kun näin lukemisesta ja luetun arvostelemisesta on puhe, muistuu mieleeni mies, joka äskettäin alkoi kanssani keskustella nykyaikaisesta kirjallisuudesta.

keskustelu

 • Tosin hän kertoi EU:n seuranneen Suomessa virinnyttä Nato- keskustelua.
 • Tästä kävivät Mikkelin seudun kuntien edustajat keskustelua perjantaina, ja mielipiteitä löytyi niin puolesta kuin vastaankin.
 • " Neljä plus yksi " -neuvotteluja tulisi Kravtshukin mielestä laajentaa kaikkia ydinasevaltioita koskeviksi keskusteluiksi.
 • Kuten tunnettu, eimät nuo harrastukset ole jääneet maan hedelmättömiksi keskusteluiksi yksityisten osakuntien kesken, maan samainen asia on nyt joutumaisillaan koko ylioppilasnuorison omaksi, sanoo U. S. Kokous walitfi johtokunnan jäseniksi, Väliaikaisesti kunnes seuran säännöt saamat wahVistuksen, jolloin johtokunta pidetään Vakinaisena, kanslianeuwos Th.
 • Kutsumme Sinut yrittäjille ja oman yrityksen perustamisvaiheessa oleville tarkoitettuun yrittäjän ideailtaan torstaina 28.10.93 klo 18.00 Mikkelin Pohjolaan Porrassalmenkatu 29. Luento-osuuden jälkeen on tilaisuus keskusteluun asiantuntijoiden kanssa.
 • Sääntö-periaate -keskustelu on modernissa oikeusteoriassa jäänyt vielä monessa suhteessa sangen selkiytymättömäksi.
 • Laaja keskustelu TPSL:n noudattamasta politiikasta, työväenliikkeen yhteistoiminnasta ja piirijärjestön tulevasta toiminnasta.
 • Väli-Suomen sanomalehtien Sunnuntaisuomalaisessa haastateltu Tiitinen ottaisi mallia Ruotsista, missä valtiopäiväkauden aloittaa puoluejohtajien keskustelu hallituksen esittämästä lainsäädäntöohjelmasta.

keskustelukumppani

 • Nyt hän käyttelee sanan säilää töölöläisen ravintolan lounaspöydässä, jossa hänen keskustelukumppanina on Paavo Helistö.

kokous

 • Valtuusmiehet oliwat lykänneet asian walmistawaan Valiokuntaan ja rahatoimikamariin niiden yhteisen lausunnon saamista Varten, ja päättäneet lisättyjen Valtuusmiesten kokouksen tästä asiasta pidettäwäksi.
 • Pakka- ja vaakamestarit olivat pitäneet eri kokouksen tästä asiasta.
 • Vuosikirja sisältää seuraavat Valtiotieteellisen yhdistyksen kokouksissa pidetyt esitelmät osaksi täydennettyinä ja tarkistettuina: Pakolaisongelma nykyajan maailmassa, Heikki Waris; Poliittisen ja sotilaallisen johdon suhteesta demokratiassa, K. Killinen; Harvainvaltaisia kehitysilmiöitä Suomen demokratiassa, L. A. Puntila; USA:n presidentinvaali propagandan näkökulmasta, John I. Kolehmainen ( USA ); Yleislakko ja perustuslaki, Paavo Kastari; Äänestäjän siirtyminen puolueesta toiseen, Onni Rantala; Sisältöanalyysi poliittisen propagandan tutkimusmenetelmänä, Jaakko Nousiainen.
 • Jo vakiintuneen tavan mukaan vuosikirja sisältää pääasiassa yhdistyksen kokouksissa pidettyjä esitelmiä.

koskeva vuoropuhelu

 • - Yleisesti ottaen en usko, että sanktioilla saadaan tällaisissa tapauksissa parempia tuloksia kuin vakavalla syvällisellä vuoropuhelulla, Prodi arvioi.
 • Tällä vuoropuhelulla tähdätään tiedon saantiin.

neuvotella

 • Samalla hän neuvotteli Tshetsheniassa olevien Venäjän asiantuntijoiden kanssa.
 • Venäjän parlamentin puhemies Ruslan Hasbulatov tapasi lauantaina talousasiantuntijoita, joiden kanssa hän neuvotteli talousuudistuksen muuttamisesta.

väitellä

 • Me emme milloinkaan väittelisi uskonnollisista kuullen.
 • Mutta me emme väittelisi jumalien kanssa tällä tavalla, jolleivät he olisi paraimpia ja oikeamielisimpiä.
 • Kun sairaalaan joudutaan, tulisi siellä hoidon olla mahdollisimman tehokasta nimenomaan psykoterapian muodossa, jossa terapeuttina toimisi psykiatri eikä potilaat keskenään väittelisi siitä ketä pelottaa enemmän ja kuka on ahtaammalla.

väittely

 • Hämäläisellä itsepäisyydelläni palaan väittelyymme siellä Puistokadulla.
 • Loppujen lopuksi tulen siis siihen, että Mr. Jinarajadasa, jos hän v. 1916-1917 olisi ottanut osaa meidän väittelyymme, ei olisikaan kallistunut » toiselle " puolelle, vaan kannattanut minun kantaani.
 • Perussyy meidän » väittelyymme ei ole minun ymmärtääkseni yksin ollut erilaisessa katsantokannassa, waan ehkä paljoa enemmänsiinä, että toinen on puhunut asioista, niinkuin hän 9 nmoben luluella on niitä Laitilassa miltei joka sunnuntai ollut tilaisuudessa omin silmin näkemään, toinen jälleen, joka ani Harmoin on fillä ajalla ol » lut hautauksissa läsnä, on puhunut joko omia luulojaan tai mitä on muilta enemmän eli wähemmän luotettawaa saanut luulla.

???

 • 20. -21.11. Presidentti George Bush neuvottelee Etykmaiden johtajien kanssa Persianlahden kriisin ratkaisumahdollisuuksista.
 • 3 ) lapsella on todellinen mahdollisuus puhua jollekin asian vakavasti ottavalle henkilölle heti, jos väärinkäyttö toistuu.
 • Syvenevä kuilu ilmeni kuitenkin yhdistyksen kokouksissa terävästi politisoituneissa keskusteluissa.
FEE 
amount_of_discussion (info)
containing_event (info)
interlocutor_1 (info)
interlocutor_2 (info)
interlocutors (info)
manner (info)
place (info)
purpose (info)
time (info)
topic (info)