FinnFrameNet:Difficulty

From Sanat

ankara

 • Tietokone on vain säästänyt häneltä monen tunnin ankaran työn kirjastossa.
 • Kahden tunnin ankaran työn jälkeen hänet pelastettiin.

haastava

 • Räty sanoo, että huumetyö on kaikkein vaikein, mutta myös haastavin työ, jota tehdään rakkaudesta ihmiseen.
 • - Musiikillisesti haastavin näistä on tämä uusi suomenkielinen bändini.
 • Katariina Lähteenmäki luonnehtii oman ryhmänsä tehtävää haastavaksi, olivathan asiakkaina vanhukset.
 • Veli Huopalainen luonnehtii työtään haastavaksi ja ihmisläheiseksi jokaisen päivän ollessa erilainen.
 • Työllä ia opeilla esimieneksi Vuosien tarjoilutyöstä, ( yli kahdenkymmenen vuoden työrupeama erilaisissa ravintoloissa akselilla Sln - Hki - Ivalo ) saatu kokemus ja into ottaa vastaan vastuullisempia ja haastavampia ravintola-alan tehtäviä saivat minut lopulta hakeutumaan esimieskoulutukseen.
 • Yhä haastavampia tehtäviä sotilaskoulutukselle tuo yksilön oikeuksien korostuminen siviilielämässä ja muun yhteiskunnan muuttuminen koko ajan entistä vapaam-
 • Myös Annemari Sandell pystyisi vielä kilpailemaan nuorten maaottelussa, mutta hakee jo ymmärrettävästi haastavampia juoksuja.
 • Heti ensimmäinen kohtaus on Zschaun mukaan yksi musiikillisesti haastavimmista.
 • Puulaveden rantayleiskaavan laatiminen tuleekin olemaan Kangasniemen kunnan yksi haastavimmista lähivuosien tehtävistä.
 • - Seuratoiminnan kehittäminen on muuttuvalla 90-luvulla kaikille järjestöille todella haastava tehtävä.
 • - Korpigallerian perustaminen oli meille riittävän haastava ja vaikea idea.

helppo

 • Mutta kauppias sentään voi aina helpommin selviytyä pula-ajan aiheuttamista vaikeuksista senvuoksi, että hintatason laskiessa hän saattaa ennättää myydä kalliimmalla ostamansa tavaran loppuun vanhalla hinnalla tai, jos tämä ei aina onnistukaan, selviytyä konjunktuuritappioista verrattain vähäisillä häviöillä.
 • Luulisi, että käsien pitäminen on helppoa meille miehille.

helppo homma

 • - Joukkue kai erehtyi luulemaan, että tämä on helppo homma.
 • - Hänen saamisensa Mikkeliin ei ollut helppo homma.
 • Halme karkasi, syötti takaviistoon Räsäselle, jolla oli helppo homma pistää pallo sisään.
 • Ensin vanhan unohtaminen ja sitten uuden omaksuminen ei ole helppo homma.
 • Kyllä Tossu molempien kanssa hyvin toimeen tuli, vaikka työlästyiväthän ne herrat aina välillä, kun Tossu tuppasi Uikaa leuhkimaan ja osasi keinotella aina itselleen helpon homman, jotta jäisi enemmän aikaa suunsoittoon.
 • Inventaario ei ollut helppo homma: joidenkin putelien reseptit kadonneet ja jotkin lääkkeet reissutuliaisia, espanjan- tai portugalinkielisine selostuksineen.
 • Pekka Roihalla oli helppo homma istua Loppu-Sirun rattailla.
 • Nauhan ja hakaneulan poistammen niskasta on sitten jo helppo homma.

helppo nakki

 • --- * fa Kisalippujen hankkiminen ei Pietarissa ole mikään helppo nakki!
 • Turistin pyydystäminen ei ole helppo nakki

lapsi leikki

 • Rusasen mielestä hallituksen kevään kuluessa tekemät esitykset etuisuuksien leikkaamisesta ovat vasta alkuharjoittelua ja lasten leikkiä sen rinnalla, mikä meitä odottaa, jos emme itse hoida asioitamme.
 • Sairastelu yli viiden ja puolen tuhannen metrin korkeudessa ei ole lasten leikkiä.
 • Niihin verrattuna tämä sota ei ole lasten leikkiä.
 • Tietokoneen kopiointi ei ole helppoa, mutta ohjelmien koneelta toiselle siirtäminen on lasten leikkiä.
 • On aivan ymmärrettävää, että Meisterschule ei ole mikään helppo koulu, joskin ehkä asiaa ymmärtämätön erehtyy luulemaan muotimestareitten koulutusta lasten leikiksi, samoin kuin yleensä ajatellaan taiteilijaurasta.
 • Mielenosoitus oli kuitenkin lasten leikkiä verrattuna Keski-Euroopan euroviljelijöiden tempauksiin, joista suomalaiset tuottajat ovat käyneet ottamassa oppia Brysselissä.

mahdoton

 • Lyhyesti sanottuna: tunsin aivan mahdottomaksi minulle viitoitetun tulevaisuuden vastustamisen.
 • Joskus tuntuivat nuo jutut mahdottomilta suomalaistenkin suorittamiksi, mutta heidän tililleen ne kuitenkin tulivat.

työläs

 • Tämän tiedämme rahallisten vaikeuksien vuoksi olevan hyvin työlään tehtävän, mutta mielestämme olisi jo ajoissa ryhdyttävä toimenpiteisiin, sillä paljon varoja kysyvä matka ei ole kädenkäänteessä toteutettavissa.

uuvuttava

 • Mitä enemmän vaatimuksia niin sanotulle oikealle joululle asettaa sitä uuvuttavampaa siihen valmistuminen on.

vaikea

 • keinoja säilyttääkseen vaikutusvaltansa ja tällöin muille omistajille on entistä vaikeampaa selvittää mitä vaikutusmahdollisuuksia heillä on yhtiössä.
 • Vielä yli kuusikymmenvuotiaana hän oli niin nopea liikkumaan, että nuorempien oli vaikea hänen perässään juosta.
 • Eihän Helka tiennyt miksi ne olivat kyynelöittyneet, sitä oli vaikea hänen selvittää.
 • Hän hymyili hyväntahtoista, rauhallista hymyilyään, jossa hänen sydämensä hyvyjs ja iloinen luonteensa parhaiten kuvastui, ja vastasi: — Minä kyllä tiedän jotakin, mutta pelkään sen tulevan liian vaikeaksi sinulle.
 • Psyykkistä terveyttä voivat sen mukaan vaarantaa esim. liian helppo tai liian vaikea työ, liian monet ihmissuhteet, kiire, työn pakkotahtisuus, työtehtävien, koneiden ja laitteiden puutteellinen tunteminen, työskenteleminen yksin vaarallisessa ympäristössä jne. Psyykkinen terveys, mukaanlukien psykosomaattisten sairauksien torjuminen, katsotaan osaksi sitä terveyttä, jonka säilymistä TTurvL:lla halutaan edistää ( ks. myös Vuoden 1983 työsuojelukomitean mietintö, s. 29 ss. ).
 • Käsitämme asian niin, että vaikea työ voidaan suorittaa ja suuret vastukset voidaan voittaa sitä varmemmin ja sitä paremmin, mitä selvemmin ne tunnemme.
 • Liian vaikea työ masentaa, liian helppo panee yliarvioimaan omat voimat.

???

 • Lukijan on hankalaa muodostaa selkeää käsitystä kirjoittajan pyrkimyksistä.
 • Vastaus on ehkä se, että yleisen historian tutkimus tuottaa pikemminkin taloudellista tappiota kuin etua ja että se Suomesta käsin tehtynä on verraten hankalaa.
 • Varmasti juutalaisen on mahdotonta ymmärtää, miten lääketieteellisesti vaaraton ikivanha rituaali voitaisiin noin vain kieltää enemmistön päätöksellä.
 • Kun nuoremmat voivat vielä luovuttaa osuuksiaan mm. kauppiaille, kirkolle tai kruunulle, kirjanpito itsenäisten talonpoikien todellisesta prosenttimäärästä on mahdotonta.
 • Luokitussuunnitelman tekeminen heterogeenisen aineiston sisältämien yksittäisten tietojen muistiin merkitsemiseksi ei ole mahdotonta, vaikka tuloksena olisikin erittäin monimutkainen koodausjärjestelmä.
 • 3. Tällaiseen kysymykseen on mahdotonta antaa etukäteen yleispätevää vastausta.
 • Ilman Peksin työpanosta joukkueen kasaaminen olisi välillä ollut lähes mahdotonta.
 • Palloliiton liittohallitus joutuu ottamaan visaiseen asiaan kantaa 7. lokakuuta_ocr.
 • Brysselin huippukokouksen loppuasiakirja antanee tähän visaiseen kysymykseen vastauksen - tai se tulee vasta myöhemmin.
 • Ohjelmassa vastataan myös visaiseen kysymykseen: kuka lopulta keksi mambon?
 • sä-Suomen Lehden mukaan Äänekosken poliisin syyttäjällä on harkittavanaan visainen pulma, syytetäänkö harvinaista ajokkia ohjastanutta miestä ratti-, ruori- vai ohjausveivijuopumuksesta.
 • Lemmen solmuissa on edessä visainen pulma: onko nykypäivän naimakauppojen välittäjä todellakin lemmenjumala vai uskomattoman onnistunut huijari?
 • Siinä on meille visainen pulma, kuinka elellä esim. ensi kesään saakka.
 • Jos taas varasto on niin suuri, että tavaroiden jakeluun tarvitaan useampia kuin yksi henkilö, muodostuu tämä korttimenetelmä hankalaksi.
 • Hänen tulkintansa mukaan vaivalloinen tie yhteistyöhön johtui lähinnä sosiaaliministeriön virkamiehistä.
 • Tarkkailijat arvelevat, että 27 vuotta kestäneiden kylmän sodan seurausten poispyyhkimisestä tulee pitkällinen ja vaivalloinen tapahtuma.
FEE 
activity (info)
circumstances (info)
degree (info)
duration (info)
experiencer (info)
parameter (info)
place (info)
standard (info)
time (info)