FinnFrameNet:Differentiation

From Sanat

eriytyä

 • Mäenpää ( 1989 s. 222 ) erottaa tällöin pätevyyden ja sitovuuden toisistaan ja korostaa sopimuksen sitovuuden ja oikeusvaikutusten itsenäistä ja oikeudenaloittain eriytynyttä arviointia.
 • Sukupuolittain eriytynyttä kasvatusta ei huomioida.

erotella

 • Krüger erottelee kolmenlaisia virheitä pankin toiminnassa: inhimilliset virheet, tekniset virheet järjestelmässä ja ulkopuoliset tekijät ( sähkökatkos, lakko, julkisen vallan toimenpide ).
 • Friedman erottelee Erikssonin tavoin toisistaan sisäisen ja ulkoisen näkökulman oikeuskulttuuriin.

erottaa

 • Kritiikin mukaan luonteenomaista merkantilistiselle ajattelulle oli staattinen näkemys varallisuuksien muodostumisesta, usko rahan ja jalometallien ensisijaisuuteen, kyvyttömyys erottaa raha ja pääoma toisistaan, luottamus valtion hallitsevaan rooliin talouselämässä sekä monopolien, etuoikeuksien ja kieltojen merkityksen korostaminen.
 • Punainen hedelmäliha erottaa sen vaaleasta greipistä.
 • Kielet erottavat meidät tavallisesta perheestä ja se on elämän rikkautta.
 • Isä huomasi kyllä, että Matin leuka oli miehekkäämpi ja Pekan silmät sinisemmät ja suuremmat, mutta vieraat eivät juuri voineet erottaa heitä toisistaan.
 • Nuoret erottavat seksin ja rakkauden
 • Tämä tulee helpottamaan valvontaa ja auttaa myös kuluttajia erottamaan luomutuotteet muista.
 • ollut muovivalikoima osoitti, miten paljon materiaaliltaan erilaisia muoveja on päivittäisessä käytössämme, ja miten vaikeaa niitä on ulkonäön perusteella erottaa toisistaan.

erottua

 • Ne sanat erottuivat aivan selvästi ja kun tarkasti kuunteli, saattoi käsittää koko laulun, jonka vanhemmat, koulua käyvät veljet, olivat opettaneet nuorimmalle.
 • Nämä sanat erottuivat selvästi muusta tekstistä, sillä Bob kirjoitti ne punaisella, kun taas varsinainen kirje oli kirjoitettu mustalla.

erotus

 • Eiköhän meillä täällä Mikkelissä ole aika kansainvälistyä sen verran, että voimme kutsua tapahtumaamme kansainväliseltä nimeltään, jos ei muuta, niin erotuksena normaaleista Mikkelin raveista.

erotuskyky

 • Tällä menettelyllä voidaan saada silmäys siveellisen erotuskyvyn hienouteen.
 • Silloin hän otti taas käytäntöön interferometrinsä ja tekemällä siihen sopivia muutoksia loi spektrometrin, joka ylitti kaikkien aikaisempien erotuskyvyn.
 • Saimme silloin esille uuden hienon erotuskyvyn, multa se ei kehittynyt milloinkaan täydelliseksi, ja se kalosi itsestään parin kolmen viikon kuluttua, ja samalla se vei mukanaan kadoksiin kaiken entisenkin vahvemman erotuskyvyn.
 • Wanhempain hywän ja huonon erotuskyky rajoittaa näissä oloissa kaikkein yksinkertaisimpain hymeiben ja paheiden huomaamiseen ja taito näidenkin hallitsemisessa on usein piirin alkuperäinen.
 • Ihmisellä on tämä erotuskyky sensijaan paljon pienempi.

lajitella

 • Lajittele kauppaan toimittamasi tavarat huolella.
 • 3. Lajittele tuotteet ennen varastointia.
 • Lajittele ja luokittele tuotteesi oppaan neuvojen mukaan ennen niiden myymistä.
 • Suomen- Karjalan runoalueen, Raja-Karjalan runot, joihin niihinkin julkaisija lienee alkanut syventyä niitä lajitellakseen ja saadakseen julkaisuasuun.
 • Kaikkein kiireisempänälrin aikana ottavat kalastajat päivän viikossa puhdistaakseen ja lajitellakseen kalansa sekä korjatakseen verkkojansa.
 • Muittenkin varojen kuin ylijäämän käyttäminen voi tulla kysymykseen haluttaessa varustaa lainajyvästö entistä täydellisemmillä välineillä, kuten ajanmukaisella viljanlajittelijalla, hehtolitrapainon mittaajalla, viljankosteuden määräyslaitteilla jne. Erinomaisessa määrin voi laitos toimia seutukunnan viljelystason kohottamiseksi, jos se voi korvausta vastaan ottaa lajitellakseen myös yksityisten siemenviljan, mikäli se omaa hyvän viljanlajittelijan.
 • Kiinalaiset ovat tarpeeksi säästäväisiä lajitellakseen ja hoitaakseen oivallisesti nämä harjakset ja siksi ne ovatkin niin hyviä.

tehdä ero

 • He ovat oppineet tekemään eron sielullisen ja hengellisen välillä.
 • Kymmenykset ovat pyhät, ja Jumala vaatii meitä tekemään eron pyhän ja arkisen välillä.
 • Ennätys tässä suhteessa on korpilla, joka oppii tekemään eron 6:n ja 7:n ruokapalan välillä.
 • Tällä tavoin lapset oppivat tekemään eron hyvän ja pahan välillä; he oppivat huomaamaan, mitkä teot ovat hyväksyttäviä, mitkä hyljättäviä.
 • Niin kuin veri eroitti vanhassa liitossa Israelin ja Egyptin, uudessa liitossa veri on se, joka tekee eron vanhurskaan ja jumalattoman välillä.
 • Luonnollisena seurauksena siitä, että hän tekee eron staattisen ja dynaamisen oikeussuojan välillä, kysymys esineja velvoiteoikeuden erottelusta hajoaa useammiksi entistä helpommin ratkaistaviksi osakysymyksiksi.
 • Legitimiteetin korostamiseksi Jürgen Habermas tekee eron oikeuden kahden ilmenemismuodon välillä.
FEE 
cognizer (info)
manner (info)
means (info)
phenomena (info)
phenomenon_1 (info)
phenomenon_2 (info)
purpose (info)
quality (info)
time (info)