FinnFrameNet:Detaining

From Sanat

pidättää

 • Mies on pidätettynä ja poliisi tutkii aseen laukeamista.
 • Neljä Ford Escortissa ollutta miestä on pidätettynä.

pitää vangita

 • Kuusi ihmistä on tähän mennessä saanut kuulla rangaistusvaatimukset lähinnä Hollannista ostetusta huumeesta, ja neljä heistä päätettiin torstaina edelleen pitää vangittuna.
 • Kenraalikuvernöörin tahi Kuvernöörin kirjallisesta määräyksestä voivat yleisen poliisin tahi jaotetun santarmikunnan palveluksessa olevat henkilöt vangita sellaisia henkilöitä ja niitä voidaan pitää vangittuina siksi kuin ne lähetetään määräpaikkaansa.
 • Meidän on vihdoinkin päästävä pois sellaisista olosuhteista, että kansalaisia voidaan pitää vangittuina vuosikausiakin ilman että he tietävät, mistä heitä syytetään.
 • 24 p. Hallitus on lähettänyt suurvaltojen pääkaupungeissa oleville edustajilleen kiertosähkösanoman. jossa ilmoitetaan, että kreikkalaiset vastoin kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisin sopimuksia yhä edelleen pitävät vangittuina bulgarialaisia sotavankeja.
 • Miehet voidaan pitää vangittuina kaksi viikkoa.
 • Siellä oli määrä heitä pitää vangittuina, kunnes taipuisivat kaikkiin lakkokomitean vaatimuksiin, joista moniaat menivät liiallisuuksiin, puhumattakaan siitä nurinkurisuudesta, että ne;::: itiin törkeällä väkivallalla aiaa lävitse.
 • Venäläiset veivät hänet 16 / 4 1743 salaisesti Vaasaan ja pitivät vangittuna 15 viikkoa.
 • Hänet pidettiin vangittuna, kunnes ehdittiin saada tulkki.
 • Hänen isäänsä, joka koetti toimia hänen vapauttamisekseen, pidettiin vangittuna useita viikkoja.
 • Sopimuksessa tämä määriteltiin niin, että kaikki sellaiset henkilöt oli vapautettava, jotka pidettiin vangittuina Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksi suorittamansa toiminnan tai Yhdistyneiden Kansakuntien asialle osoittamansa myötätunnon takia.
 • Pidätetyt vietiin Pähkinälinnaan Venäjälle, jossa heitä pidettiin vangittuina noin kahden viikon ajan, jonka jälkeen heidät laskettiin vapaaksi, mutta heidän moottorinsa ja kalastusvälineensä, joiden arvo oli 26,609 markkaa takavarikoitiin, joten edellämainituille Hyytiälle ja Ahtiaiselle, joiden omaisuutta ne olivat, koitui varsin tuntuva vahinko, elleivät venäläiset niitä luovuta takaisin omistajilleen.
 • Isak Roth pidettiin vangittuna siksi kunnes oli saatu selville, että hänen kertomuksensa oli totuudenmukainen.
 • Kuolemantuomion julistamisen jälkeen Karmia pidettiin vangittuna Kastelholman linnassa neljä kuukautta.
 • Siellä häntä pidettiin vangittuna eräässä entisessä alppihotellissa noin 100 santarmin vartioimana.
 • Johannesta pidettiin vangittuna eri tahoilla, mutta vihdoin hänet vapautettiin suuria lunnaita vastaan.
 • Minut on vangittu ja pidetty vangittuna jo 26 kuukautta tietämättä miksi ».
 • Turun HO, jonka tutkittavaksi Pentti Fredrik Teodor Kallio oli valittamalla saattanut jutun, on päätöksellään 22. 2. 1955 jättänyt asian RO:n päätöksen varaan muutoin paitsi että, koska Kalliota oli asian vuoksi pidetty vangittuna, hänelle tuomitusta rangaistuksesta rikoslain 3 luvun 11 §:n nojalla vähennettiin seitsemän päivää, joten hänen kärsittäväkseen jäi seitsemän kuukauden kahdenkymmenenkolmen päivän vankeusrangaistus, ja että, koskei ollut näytetty Kallion yhtiön varoilla maksaneen OY. Puutavaraliike A. T. Sireniltä hankkimiaan tarvikkeita eikä myöskään anastaneen itselleen tekaistujen tositteiden osoittamia 5.000 ja 8.000 markan määriä, hänen konkurssipesälle maksettavansa korvaus alennettiin 474.750 markkaan.
 • Kaksi muuta ryöstöstä epäiltyä miestä pidetään vangittuina oikeudenkäyntiin saakka.
 • Noin 1,500 oikeistolaista pidetään vangittuina satamassa olevissa laivoissa.
 • Vaikka poliisit eivät oikein uskokaan tätä, ei Beniä voitu pitää vangittuna.
 • Kööpenhaminan käräjäoikeuden tuomaripäivystys päätti lauantaina niin ikään, että 32- vuotiasta entistä osastonhoitajaa voidaan pitää vangittuna 27 päivän ajan.
 • Johtaja Aarne Runolinna on Hbl:n kertoman mukaa n haastanut valtion oikeuteen, vaatien -korvausta 600,000 markkaa sen johdosta, että häntä Minna Craucherin murhan yhteydessä on pidetty vangittuna, vaiklka hän on murhaan täysin syytön..
 • Nuorisoliittolaisia on jo puoli vuotta pidetty vangittuna ilman, että heitä vastaan on voitu esittää toteennäytettyä syytettä kuin että he ovat opiskelleet, toimineet nuorisosuojeluksen, raittiuden, nuorison ammatillisen järjestäytymisen ja työväenluokan oikeuksien puolesta. ) On jokseenkin varmaa, ettei Hornborgia tuomita vuosiksi kuritushuoneeseen, niinkuin työläisiä on tuomittu kymmenen kertaa pienemmistä » rikoksista » kuin se mihin Hornborg on tehnyt itsensä syypääksi.
 • - Kahta vuotta myöhemmin, ns. kiihotuslakiehdotuksesta antamassaan lausunnossa, valiokunta, paitsi muuta, selitti HM 10 §:n vastaiseksi sellaisten totuudenmukaisten lausumien kriminalisoinnin, joiden katsottiin olevan » omiaan » halventamaan eduskuntaa, hallitusta jne. Samoin se katsoi HM 6 §:ssä turvattua henkilökohtaista vapautta loukkaavaksi sääntelyn, jonka mukaan hallintoviranomainen saattoi tietyin edellytyksin määrätä kiihotuslain rikkomisesta epäillyn vangittavaksi ja pidettäväksi vangittuna, kunnes lainvoimainen päätös syytteen johdosta oli annettu.
 • Kangas määrättiin edelleen pidettäväksi vangittuna ja passitettiin lääninvankilaan odottamaan mielisairaalaan pääsyä.
 • Hänet määrättiin edelleen pidettäväksi vangittuna.

vangita

 • Se on tapahtunut pistimillä, pyssynperillä, väkivaltaisissa, laittomissa vangitsemisissa j. n. e. — Mutta mitäpä moisista mitättömyyksistä.
 • Kaikkea tätä toimintaa hoidetaan erityisesti Ulko-Mongoliasta käsin ja lukuisten bolshevikiasiamiesten vangitsemisissa on käynyt selville, että he ovat saaneet sekä ohjeensa että aseensa Urgan varastoista.
 • En kyennyt olemaan mukana vangitsemisissa, jotka pantiin viipymättä toimeen.

???

 • Ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, pitää vangittuna, karkoittaa, kiduttaa eikä alistaa muun epäinhimillisen kohtelun alaiseksi.
FEE 
authorities (info)
charges (info)
depictive (info)
duration (info)
holding_location (info)
manner (info)
place (info)
suspect (info)
time (info)