FinnFrameNet:Desirable event

From Sanat

pitää

  • Torstaisessa päätöksessään Aalto toteaa, että asiassa ei ole tullut esiin sellaisia uusia perusteita, joiden takia hänen pitäisi päätyä uudenlaiseen lopputulokseen.
  • Toisaalta hänen pitäisi huolehtia varsinaisen kehitysyhteistyön laadusta.
FEE 
state_of_affairs (info)