FinnFrameNet:Deserving

From Sanat

oikeuttaa

 • Mutta siitäkin huolimatta on ilmiö riittävän kiusallinen oikeuttaakseen toivomaan, että tullaajat joutuisivat » niippiin ».
 • Se korvaisi nykyisen 30 markan kalastuskorttimaksun ja oikeuttaisi onkimaan ja pilkkimään koko valtakunnan alueella.
 • Ranska pyytää YK:n turvallisuusneuvostoa hyväksymään päätöslauselman, joka oikeuttaisi lähettämään noin 2 000 sotilasta Ruandaan.
 • orkesterin ohjelmisto on sopeutettava vastaamaan kehysbudjettia: vain ulkopuolisten tulojen lisääminen oikeuttaa kasvattamaan menoja ja riskinottoon on varauduttava oman talousarvion puitteissa.
 • Esimerkin ( käytännön muotoiluille tyypillinen ) sanamuoto tietysti oikeuttaa tulkitsemaan asian siten, ettei luonapito-oikeutta lainkaan käytetä, jos oikea-aikainen ilmoitus jää tulematta.
 • Maksuajan lykkäys ei koske m.m. velallista, joka on sellaisissa varoissa tai sellaista tuloa nauttiva, että hän huolimatta niistä olosuhteista, jotka oikeuttaisivat lykkäyksen saamiseen, voi suorittaa velkansa hänen ja perheensä elatuksen tai lastensa kasvatuksen kärsimättä siitä tuntuvaa haittaa, taikka milloin tällaista etua verrattuna velkojan taloudelliseen asemaan on pidettävä ilmeisesti kohtuuttomana.
 • Esitettyjen kirjeiden ulkoasussa ja kielessä ei kuvatekstin valossa liene sellaisia seikkoja, jotka oikeuttaisivat vakavasti olettamaan väärennystä.
 • Jonkin toisen perheenjäsenen menetys oikeuttaa puolet pienempään korvaukseen.
 • Direktiivi oikeuttaa emoyhtiön ( parent company ) saamaan osingon ilman siihen kohdistuvaa verorasitusta, myös lähdeveroa: Osinko olisi emoyhtiölle joko kokonaan verovapaa, tai emoyhtiö saa vähentää verostaan sen osan, joka kohdistuu tytäryhtiöstä saatuun voittoon.
 • Parhaan tuloksen saavutti 13-vuotias Hannele Kekkonen, joka juoksi 600 m aikaan 1.49,6. Tämä tulos oikeuttaa hänet tyttöjen alle 17 v. A-luokkaan.
 • - Viime aikojen kehitys oikeuttaa sen, että asia otetaan esille suunniteltua aiemmin huippukokouksessa, sanoi Suomen EU-suurlähettiläs

vaatia

 • Joulukortteja tulee tavan mukaan melkoinen määrä, ja nämäkin vaatisivat tottunutta lajittelijavoimaa.
 • Nyt kuitenkin kasvatukselliset näkökohdat vaatisivat välttämään tutkintovankeutta viimeiseen asti.
 • Tällöin olisi valinta eri koulumuotojen kesken jätettävä riippuvaksi paikallisista olosuhteista ja opetuksen yleissivistyksellisen ( ja silloin myös sen kasvattavan ) puolen väistyttävä käytännöllisen elämän tarpeita palvelevan opetuksen tieltä, mikäli olosuhteet vaatisivat jompaan kumpaan puoleen tyytymistä.
 • Hän koettaa toimellisesti hallita, että kansan ulkonaiset hyvät olot vaatisivat kannattamaan sitä.

???

 • Mikä on se moraalin määrä, joka oikeuttaa tällaiseen päätöksentekoon.
 • Söörnäisten yhdistyksessäkin kautskyläinen oikeaoppisuus oikeuttaa luokkavihan siten, että välttämättömyys, joka liittyy kauskyläiseen käsitykseen yhteiskunnan kehityksestä, jää moraalisen arvostelun ulkopuolelle.
 • Kokonaisuus ei ole vielä riittävä perustelemaan loppuratkaisua.
 • Heinosen mukaan molemmat tiet, Maantie 4520 eli Jäppilän kk- Suontee ja paikallistie 15329 eli Jäppilän kk-Maavesi, edustavat normaalia haja-asutusalueen soratiestöä, joiden liikennemäärät ovat liian vähäisiä perustelemaan teiden päällystämistä.
FEE 
action (info)
state_of_affairs (info)