FinnFrameNet:Criminal investigation

From Sanat

tutkia

 • Komisario Kurt Wallander alkaa tutkia tapausta ja huomaa sotkeutuvansa kansainväliseen salajuoneen, jonka lonkerot ulottuvat Venäjältä Etelä-Afrikkaan.
 • Wallander alkaa tutkia tapausta.
 • Sekä poliisi että varuskunnan tutkijalautakunta tutkivat onnettomuutta.
 • Poliisi tutkii asiaa.
 • Poliisi tutkii onnettomuutta.
 • Poliisi tutkii palon syytä.
 • Poliisi tutki Pöyry-kaupat - mitä paljastui?
 • Poliisi tutki onnettomuutta vielä myöhään illalla ja kertoi tiedottavansa asiasta tarkemmin tutkimusten valmistuttua.
 • KRP tutkii yrityskauppaa Savonlinnassa
 • Keskusrikospoliisin Vaasan aluetoimisto tutkii asiaa.
 • Viivytyksen välttämiseksi hovioikeus tutki B:tä ja C:tä vastaan ajetun laskusaataviin perustuvan kanteen.
 • Poliisi ei ole vielä päättänyt, alkaako se tutkia ilmoitusta.
 • Nyt Savonlinnan poliisi joutuu kirjallisesti ilmoittamaan, ottaako se rikosilmoituksen vastaan eli alkaako se tutkia asiaa.

tutkimus

 • Poliisin tutkimukset ovat vielä kesken, joten tarkempia tietoja ei asiasta ole toistaiseksi saatu.
 • Poliisin tutkimukset asian johdosta jatkuvat parhaillaan ja luullaan jo oltavan syyllisen perillä.

tutkinta

 • Eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtimaja ei löytänyt tutkinnassaan näyttöä siitä, että kansanedustaja Sulo Aittoniemen ( kesk. ) lakialoite olisi yritetty salata tai hävitetty tahallaan.
 • Poliisi on iskenyt kaksi kuukautta kestäneessä tutkinnassaan kymmeniin yrityksiin.
 • Rikosylikomisario Jari Aarnio Helsingin huumepoliisista toteaa, että voimavarat menevät katupartioinnin sijasta suurten juttujen tutkintaan, sillä niitä ei voi jättää tutkimatta.
 • Siljolan kaupat tulivat julkisuuteen jo vuonna 1998, kun Rahoitustarkastus vei asian poliisin tutkintaan.
 • Keskusrikospoliisi ja Turun poliisi jatkavat rikoksen tutkintaa.
 • Poliisi jatkaa rikoksen tutkintaa pidättämisen pohjalta.

tutkinta alainen

 • Käytännössä lainkohtaa oli tulkittu enimmäkseen siten, että rikollinen voidaan säännöksessä tarkoitetuin tavoin pidättää tai pitää valvonnan alaisena ainoastaan milloin rikos on valmistavan tutkinnan alaisena eli siksi kunnes se joutuu sotatuomioistuimen käsiteltäväksi, ja että sellaisesta toimenpiteestä päättää vain syyllisen päällystö eikä tuomioistuin.
 • Niinkuin on kerrottu selvisi Porin rikospoliisin tutkimuksissa 4 vuotta tutkinnan alaisena ollut myrkytysmurhayritys.
 • Eräs alaikäinen tyttö on etsimässä osastossa ollut tutkinnan alaisena pienemmän rahasumman anastamisesta.
 • Nuoret rikokselliset istuvat vankeudessa, ja on heidän rikoksensa paraitaa tutkinnan alaisena.
 • Ajatuksenvaihto koski ensiksikin sitä seikkaa, voitaisiinko rikoslain 16 luvun 2 §, mikä lain kohta määrää rangaistuksen sille, joka tahallansa väkivaltaa käyttämättä tahi uhkaamalta tekee haittaa virantoimituksessa olevalle virkamiehelle, sovelluttaa myöskin niihin tapauksiin, jolloin valmistavan tutkinnan alainen kieltäytyy ilmaisemasta mitä hän tutkittavasta

tutkinta kohde

 • Täten tutkinnan kohteena oleva henkilö koko loppuiäkseen merkitään oikeuden lainvoiman saavalla ratkaisulla henkilöksi, jolla jo tämän vuoksi ei enää voi olla mahdollisuuksia menestyä yhteiskuntaelämässä.
 • 11 Luultavaa on, että jos esitutkintaa suorittava poliisimies muistuttaa rikoksesta epäiltyä henkilöä tästä lieventämisperusteesta siinä toivossa, että hän saisi kuulusteltavansa tunnustamaan tutkinnan kohteena olevan rikoksen.
 • Keskusrikospoliisi tutkii suoraan sellaiset rikostyypit, jotka on alistettu sen välittömän tutkinnan kohteeksi.
 • Callaghanin toimet saattavat hänet poliisin sisäisen tutkinnan kohteeksi, de Pauli tietää miehestä asioita, jotka saattavat tämän epäilyttävään valoon.

???

 • Poliisi on pidättänyt pahoinpitelyyn syyllistyneen 25-vuotiaan miehen tutkimuksia varten.
 • Poliisien tutkittua asiaa tarkemmin he totesivat, että koko jutun oli aiheuttanut erikoislaatuinen pilanteko.
FEE 
duration (info)
incident (info)
investigator (info)
manner (info)
place (info)
purpose (info)
suspect (info)
time (info)