FinnFrameNet:Complaining

From Sanat

nurista

 • Tiedettiin itse Ukko-Pekan eli presidentti Svinhufvudin niistä nurisseen.
 • Käydessään lema-aikoinaan täällä työpaikallaan meitä työtovereita tervehtimässä en muista koskaan hänen nurisseen kohtaloa vastaan.

pahoitella

 • Toinen erä koitui kohtaloksemme, pahoitteli HPKn tähtisikermän valmentaja Hannu Savolainen.

purnata

 • Ralf Schumacher purnasi Räikkösen Fl-lisenssistä
 • Viitta on aivan liian painava kannettavaksi pitkän aikaa ja erityisesti lämpimissä tiloissa, pormestari purnasi.
 • Katariina Itkonen purnasi kirkonkylän kahtia jakavaa uuden tien rakennussuunnitelmaa vastaan.

ruikuttaa

 • Tai hän ruikuttaa, että työllä ei rikastu eikä saa mitään aikaan.

valittaa

 • Hän valitti sitä, että oli pari päivää tuntenut itsensä huonovointiseksi.
 • Tasa-arvovaltuutettu Tuulikki Petäjäniemi valitti presidenttiehdokkaita kohdellun epätasa-arvoisesti tiedotusvälineissä.
 • Hän valitti sitä, ettei Irakin johtaja ole osoittanut minkäänlaisia katumuksen merkkejä hyökkäyksestään Kuvvaitiin eikä liioin vihjaissut olevansa valmis tunnustamaan vastuunsa siitä.
 • Palkkiotta jäänyt järjestysmies valitti melmupäätöksistä
 • Hakemusten erityispiirteenä oli, että tavallista useampi hakija valitti rahanpuutetta ja haki apurahaa sosiaalisin perustein.
 • Torikauppiaat valittivat pottiaan laihaksi.
 • Norrbackin mukaan kiinalaiset valittivat sitä, että EU rajoittaa tiettyjen tuotteiden vientiä, ja polkumyyntiä kieltävin säännöksin myös tuontia Kiinasta.

valitus

 • Kukkakauppiaat ovat usein saaneet valituksia yleisöltä korkeista hinnoista, tällaisen tavarapulan ja nousukauden aikana joutuu kauppias aina vaikeaan välikäteen, ja siinä liikkeen henkilökunta monta kertaa joutuu tilanteeseen, josta ainoastaan hyvät myyjät voivat kunnialla selviytyä.
 • Vaan mitä olen kuullut itse ja mitä olen kuullut valituksia yleisöltä y.m. iroonista arvostelua niin rohkenen krjoittaa tämän, siitäkin syystä kun II ja 111 luokan liikkeitä on enemmistö maassamme ja ensiluokkalaiset osaavat kyllä itsensä hoitaa; jo ensiluokan yleisökin pakottaa heidät siihen.
 • Hän tulee toimeen palvelijakuntansa kanssa niin, ettei hänen tarvitse ylemmälle tehdä valituksia heistä koskaan.
 • Lopuksi esitelmänpitäjä kosketteli naisylioppilaita ja heidän asemaansa yliopistossa sen johdosta, että viime aikoina usein oli kuultu valituksia heistä.
 • Paljon kuuluu valituksia heistä ompelijain tahoilta.
 • Holmberg pyysi jättämään hänelle » valituksia kirjallisesti tai suullisesti ja hän kääntäisi ne » venäjäukiclelle toimitettawaksi eteenpäin.
 • Lääninoikeuden lopullinen päätös lakkautuksia vastustaneiden vanhempien valituksista annettaneen syksyn aikana.

???

 • Samalla se merkitsee, että lääninhallituksen alaisia viranomaisia koskevia uusia säädöksiä laadittaessa tulisi aina huolellisesti arvioida, onko valitus ohjattava lääninoikeuteen vai lääninhallitukseen.
 • Molempiin lakeihin on nyttemmin otettu säännös siitä, että valitus tehdään lääninoikeudelle.
 • Lain 44 §:ää on nyt muutettu ( laki 247 / 89 ) siten, että valitukset suurimmaksi osaksi on tehtävä lääninhallitukseen.
FEE 
addressee (info)
complainer (info)
complaint (info)
medium (info)
time (info)
topic (info)