FinnFrameNet:Committing crime

From Sanat

syyllistyä

  • Yhteensä syyllistyttiin viime vuonna 200 erityyppiseen rikokseen edellisen vuo-
  • Eri lääneissä syyllistyttiin viime vuonna viranomaisten väkivaltaiseen vastustamiseen ja haitantekoon virkamiehiä kohtaan seuraavasti ( Järjestys: ) väkivalta, £i haitanteko, suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut ): Uusimaa 302 ( 231 ) ja 711 ( 571 ), Turun ja Porin lääni 80 ( 74 ) ja 236 ( 216 ), Hämeen 124 ( 89 ) ja 287 ( 228 ), Kymen 44 ( 42 ) ja 38 ( 38 ), Vaasan 70 ( 62 ) ja 94 ( 125 ), Kuopion 42 ( 62 ) ja 79 ( 70 ), Pohjois-Karjalan 28 ( 35 ) ja 49 ( 58 ), Keskiuomen 45 ( 21 ) ja 68 ( 52 ), Mikkelin 30 ( 47 ) ja 44 ( 43 ), Oulun 65 ( 63 ) ja 225 ( 261 ), Lapin lääni 38 ( 31 ) ja 46 ( 33 ) sekä Ahvenanmaa 2 ( ) ja 0 ( 7 ) tapausta.

tehdä

  • Matti Laine tarkastelee mm. naisten rikollisuutta ( s. 84 — 87 ja s. 106 — 108 ) selvittäen kolmea erityispiirrettä: naiset tekevät merkittävästi vähemmän rikoksia kuin miehet, naisten rikokset ovat luonteeltaan vähemmän vakavia kuin miesten vastaavat ja naiset uusivat rikoksia miehiä selvästi vähemmän.

???

  • Lisäksi vain harvat rikollisuuden lajit ovat pelkästään nuorisorikollisuutta, mutta nuorten tekemiin rikoksiin kohdistetaan erityistä huomiota.
FEE 
crime (info)
perpetrator (info)
place (info)
time (info)