FinnFrameNet:Commerce sell

From Sanat

jälleenmyydä

 • Tavara » tilataan, ostetaan ja jälleenmyydään välistä jo ennenkuin se on edes varastettukaan!
 • Liikevaihtoveroasetuksen 18 §:n ja 2 momentin mukaisesti lisenssi annetaan etukäteen sellaisten tavarain toisen vaiheen verosta vapaana ostamista varten, joita edelleen jälleenmyydään, vuokrataan tai käytetään erilaisiin töihin, tai ilmoitettujen tuotteiden valmistuksessa tarvittavien liikevaihtoverolain 6 §:n 5 kohdan tarkoittamien raaka-aineitten ja puolivalmisteitten ostamiseksi kokonaan verosta vapaana, edellisessä tapauksessa kaupallisen ja jälkimmäisessä teollisen liikkeen harjoittajalle.
 • Neuvostoliiton saamasta sotakorvaustavarasta lähinnä on kysymyksessä sellaiset puunjalostustuotteet kuin paperi, vaneri ja selluloosa jälleenmyydään vallitseviin markkinahintoihin Etelä-Amerikkaan.
 • On tutkittava, miten paljon kutakin myytävää maataloustuotetta tuotetaan, minkälaista tavaraa siitä saadaan, miten se saatetaan kauppakuntoon, miten se varastoidaan, kuljetetaan, mainostetaan ja jälleenmyydään sekä miten ja kuinka paljon kunakin vuonna ja kunakin vuodenaikana sitä kulutetaan.

käydä kauppa

 • Kaikki käy kaupaksi, vaikkeivät liikkeet tohtisi myydä vastaavassa kunnossa olevaa lihaa tai maitoa.
 • Arvin kuvalla komistettu postikortti käy kaupaksi.

mennä kauppa

 • Italian viinitarhat kukoistivat ja voivat hyvin koko ensimmäisellä vuosisadalla jKr. Hienot viinilaadut menivät kaupaksi kuten ennen, ja ne viljelijät, jotka panostivat määrään eivätkä laatuun ( tällainen vastakkainasettelu laadun ja määrän välillä esiintyi viininviljelyksessä yhtä hyvin antiikin aikana kuin tänäkin päivänä ), löysivät uuden markkina-alueen esim. Rooman miljoonakaupungin asukkaista.
 • Kaikki eläimet menivät kaupaksi ja hiehojen keskihinnaksi tuli 11.000 markkaa ja vasikoiden 35.000 markkaa.
 • Tontit menevät kaupaksi paremmin kuin mökit.
 • - Nyt menevät kaupaksi kuusi metriä pitkät veneet, joissa tehon tarve on 90-150 hevosvoimaa.
 • Useita kymmeniä lehtiä ja joitakin kirjoja meni kaupaksi ja seuraavana päivänä sain ilokseni nähdä useita kutsumiani henkilöitä kokouksissa mukana.
 • Sekä Kilit Strenu: Oy:n että Suur-Savon Kirjakaupasta saimme kuulla, että kirjoja meni kaupaksi koko lailla runsaasti.

myydä

 • Golden State myi hänet New Yorkin Knickerbockersille.
 • Hiihtokenkäpuolella työskentelevä Esa Rytkönen myi kilpamonoja ja luistimia asiakkaille, jotka edustivat ikäryhmiä pienistä aikuisiin.
 • Mies myi tienvarren kioskissaan hampurilaisia.
 • Mallasjuoma myi oluita ja virvoitusjuomia viime vuonna 166 miljoonaa litraa eli 2,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.
 • Ja vaikka oikeus rajoitettaisiinkin vain kaavoitetulle alueille, se antaisi kunnille mahdollisuden nykyistä tuntuvasti tehokkaamman maapolitiikan harjoittamiseen, ääritapauksissa tosin myös keinotteluun, koska lait eivät estäisi kuntia myymästä maata edelleen isollakin voitolla.
 • Lisäksi se on suuresti vaikeuttanut Englantia myymästä tuotteitaan Suomeen.
 • Tarvainen myi voittajahauen kolmeen perheen ravinnoksi.
 • Suur-Savo myi autoliikkeen nykyiselle omistajalle vuonna 1987.
 • Kauppiaiden mukaan hallitus teki väärin ilmoittaessaan uusista kiinteistä hinnoista, kun se samaan aikaan sallii tuottajien myydä tuotteitaan valtiolle vapaaseen hintaan.
 • Yrityksillä olisi mahdollisuus myydä tuotteitaan myös suoraan kotimaisille asiakkaille itse päättämillään hinnoilla.
 • Jälleenmyyntiä varten omistuksenpidätysehdoin myydyn esineen ostajalla oli oikeus myydä esine vastiketta vastaan kuluttaja-asiakkaille, vaikka kauppahintaa ei ollut vielä maksettu.
 • Maanviljelijäin osuuskunnalliset yhtymät taas tarkoittanevat sitä, että maamiehet voisivat myydä tuotteensa mahdollisimman edullisesti.
 • Matkatoimistotkin voisivat myydä matkoja sienestäjille, Alanne luetteli.
 • Mikkeliläiset huoltoasemat ovat ilmeisesti muodostaneet kartellin estääkseen halvan polttoaineen myynnin kuluttajille, öljy-yhtiöt ovat tiettävästi taivuttaneet sopimukseen mukaan myös sellaiset huoltoasemat, jotka olisivat halunneet myydä automaateista edullista polttoainetta.
 • Cuth osti sen tavaramerkin ja reseptin perheyhtiölleen ja alkoi myydä Pepsi-Colaa mm. Loftille.
 • Seurakunta myy päivähuoltopalvelut Mikkelin kaupungille ja maalaiskunnalle.
 • Kuulu ranskalainen näyttelijähurmuri Alain Delon myy osan arvokkaasta taidekokoelmastaan japanilaisille taiteenkerääjille ja sijoittajille.
FEE 
beneficiary (info)
buyer (info)
degree (info)
goods (info)
manner (info)
money (info)
place (info)
relay 
result (info)
seller (info)
time (info)