FinnFrameNet:Commerce scenario

From Sanat

hinta

 • Jo usean vuoden aikana on Lahden Teatteri myöntänyt erinäisille seuroille ja järjestöille ryhmäostoissa alennusta lippujensa hinnoista.

kauppias

 • Nyt, jos koskaan, on kirjakauppiaan tiedettävä, kenelle myydään ja mitä myydään.
 • OTAVAN ALENNUSMYYNTI on alkanut — kirjojen ystävät ovat innoissaan, sillä tuiki harvoinpa tällaista tilaisuutta tarjoutuu I Alennusmyyntimme käsittää kir- joja joka alalta: taide- ja ajanviete- romaaneja, runoteoksia, historiaa, muistelmia ja matkakertomuksia, ammattikirjoja, filosofiaa, nuori- sonkirjoja jne. Pyytäkää kirjakauppiaaltanne Otavan komea alennuskirjaluettelo, saatte sen ilmaiseksi.

myyjä

 • Rautakaupan maaliosastolle, jossa ystävällinen myyjä heti kertoi palvelevansa edellisen asiakkaan pyytäen odotellessa tutustumaan värikarttoihin, sanoi tulevansa heti kohta pakeilleni.
 • on ulkomainen, tuotteesta vastaa sen kotimainen myyjä tai maahantuoja.
 • Systeemi on riippuvainen liikkeen laajuudesta, liikevaihdosta, ostajien yhteistyöstä myyjiensä kanssa ynnä monesta muusta seikasta.
 • Värikkäät viehättävät pallokimput leijailevat myyjiensä päällystakin nappiin kiinnitettyinä Kauppatorilla, Esplanaadilla, Kaivopuistossa, kaikkialla, missä Vapunpäivän yleisöä runsaasti liikkuu.
 • Jos sinun myyjäsi valittaa sinulle, että hänen on vaikea myydä vaunua, koska siinä on liian kapeat ovet, sinä piankin torjut hänen väitteensä selittämällä, kuinka pätevän insinöörin konstruoima vaunu on.
 • Trigger 1000 täysautomaattiin voit tutustua Kemppi - myyjäsi luona.
 • Oma myyjäsi täyttää puolestasi tilauslomakkeen, johon kirjataan sovittu tilausjakso, lehden nimi, hinta ja maksuehdot.
 • Suurimmat etelänmatkojen myyjät olivat viime vuonna Aurinkomatkat ( 29,4 pros. ), Fritidsresor ja Hasse ( 23,2 pros. ) sekä Finnmatkat ( 15,4 pros. ).
 • KO: Katsoi tosin selvitetyksi, että tilalla olevan kaivon saastuminen oli johtunut saosltuskai vojen virheellisestä rakentamisesta, mutta koska ostajille oli varattu tilaisuus tarkastaa ko. kiinteistö ja he olivat suorittaneet tuon tarkastuksen ennen kaupantekoa sekä kauppakirjaan oli nimenomaan merkitty, että » ostajat ovat nähneet tilan valmiine rakennuksineen ja hyväksyneet niiden kunnon » ja kun oli näytetty, että kanteessa mainitun kaivon tarkastamista ja korjaamista koskevassa sopimuksessa, jota ei ollut tehty MK _ luvun 2 §:ssä säädetyssä muodossa, olevat ehdot oli täytetty, eikä tuon sopimuksen siten ollut katsottava muuttaneen kauppakirjan sisältöä, sekä, kun oli jäänyt näyttämättä, että myyjät olisivat menetelleet kaupanteossa vilpillisesti tai että ostajien olisi ollut ennen kaupanitekoa mahdoton havaita tarkastuskaivojen virheellisyys, KO hylkäsi kanteen.
 • Lääninoikeuden ratkaisu: Asiakirjoista ilmenevissä olosuhteissa, joissa samat myyjät olivat samana päivänä tehdyillä kauppakirjoilla myyneet
 • Mikkeliläiset moottorikelkkojen myyjät toteavat, että asiakkaille kerrotaan aina mitä polttoaineseosta on käytettävä.

ostaja

 • Ryhmän levyt löytävät ostajansa käytännössä kautta maapallon.
 • Yleisömäärä riippuu tietysti osittain säästä, mutta esimerkiksi maalaisleipä kerää aina ostajansa.
 • Valtiohan on moninaisten laitostensa ja yritystensä vuoksi mitä erilaisimpien tuotannonhaarojen valmisteiden suurkuluttaja ja -ostaja.
 • Eräs oluen ostaja, omasta ja muitten puolista.
 • Kun vanhalle asunnolle on ostaja tiedossa ja rahoitus uuteen kunnossa, antaa se mahdollisuuden nopeisiinkin ratkaisuihin.
 • Eipä siis ihme, että lähes joka toinen palvelimen ostaja Suomessa on valinnut juuri Compaq ProLiantin.
 • Vrt. myös KKO 1938 II 535: Kun leski myi kiinteistöÄ, johon hänellä oli avio-oikeus, siinä käsi- tyksessä, ettei hänellä ollut tuota oikeutta, julistettiin kauppa OikTL:n nojalla pätemättömäksi, kun ostaja kauppaa päätettäessä oli ollut selvillä myyjän erehdyksestä; KKO 1937 II 545: Vastikkeetonta luovutusta koskeva asiakirja, jonka allekirjoittaja oli ollut tahdonilmaisuunsa vaikuttaneen harhakäsityk- sen vallassa, oli pätemätön, kun toinen sopimuspuoli oli ollut tietoinen erehdyksestä.
 • Mutta objektiivisen virheen ohella saattaa esineessä olla subjektiivinenkin virhe, riippuen siitä, mihin ominaisuuksiin ostaja kauppaa tehdessänsä on kiinnittänyt huomion ( accidentale negotii ).

vähittäiskauppias

 • Kehitysalueiden vähittäiskauppiaat edellyttävät, että kauppa- ja teollisuusministeriö pikaisesti asettaa vähittäiskauppaa tutkimaan elimen, jossa on edustus niistä etupiireiltä, joihin kaupan keskittymisen haitat kipeimmin kohdistuvat.
 • Heikkoina vuosina autojen vähittäiskauppiaat joutuivat sanomaan irti henkilökuntaansa.

???

 • Yhden opintojakson hinta on 200 mk.
 • Seuran jäsenet voi- vat käydä myös Seuran toimiston kirjavarastos- sa tekemässä ostoksia, jolloin kirjojen hinta on 30, — / kappale.
FEE 
buyer (info)
depictive (info)
goods (info)
money (info)
place (info)
rate (info)
seller (info)