FinnFrameNet:Commerce collect

From Sanat

laskuttaa

 • Yhtiö laskuttaa tilaajaa 2-5 markkaa juoksumetriltä.
 • Tällöin olemme olettaneet, että liike laskuttaa asiakkaitaan 16 mk:n mukaan työtunnilta.

periä

 • Ilmoittakaa toimis- toomme, me perimme maksun milloin Teille sopii!
 • Osa pankeista laskuttaa joka tapahtumasta, toiset perivät kuukausimaksuja.
 • Muutamat koulut perivät maksun myös lisäteoriatunneista, ja maksut olivat 40-95 markkaa.
 • Mikkelin seudun terveyskeskukset perivät maksua 50 markkaa yli 15-vuotiaiden kolmelta ensimmäiseltä vastaanottokäynniltä.

veloittaa

 • Jotkut jäsenosuuskauppamme ovat ostaneet tämän tehtaan sikuria, minkä vuoksi tahtoisimme huomauttaa ensinnäkin yllämainitusta sopimuksen puutteesta ja mikä vielä tärkeämpää, Viipurin varastossamme on tämän saman tehtaan Riga-sikuria / paketeissa, koko ja puolilaatikoissa, ja OTK myy sitä huomattavasti halvempaan hintaan kuin tehdas siitä näkyy veloittavan.
 • Heistä kumpikin veloittaisi 130 markkaa tunnilta.
 • Useampia • kuluttajia ja siten suurempaa ostovoimaa edustava ostoelin toi myöskin paremmin kuin hajallaan olevat ja keskenään kilpailevat ostajat vaatia edullisempia ostoehtoja: Ostokeskuksen kustannukset oli komitea ajatellut peitettäviksi siten, että ostoskeskus laskutuksissaan veloittaisi tavaran ostajia määrätyllä prosentilla hankituista tavaroista.
 • Huolto- ja korjausmatkoista veloittaa Wärtsilä yhtymä ainoastaan käytetyistä varaosista ja työstä ilman matkaveloitusta.
 • Toverikunnan asioiden hoidosta ei kirjeopisto veloita mitään, mutta postimenot on osaksi peitettävä toverikunnan varoilla, osaksi jäsenet itse maksavat ne liittämällä postimerkin vastausta varten sellaisiin kirjeisiin, joihin haluavat saada vastauksen ( esim. pyytäessään kirjeenvaihtotoveria ).
 • Siinä laskussa maalari veloitti työväenyhdistystä " helvetin takaseinästä " kymmenellä markalla.
 • Mirja maksoi mielestään liian paljon vuokraa omalta osaltaan, sillä Vieno veloitti häntä kolmellasadalla vaikka yksiön koko vuokra oli vain neljäsataa.
 • Tämä merkitsee sitä, että meijerit ovat oikeutetut ylittämään sanotussa päätöksessä mainittuja ylimpiä voin hintoja, silloin kun ne veloittavat maidontuojiaan niiden meijeristä saamasta voista.
 • Tämän takia yhtiöt veloittavat niitä, jotka tämän asian tilan ovat aiheuttaneet.
 • Kullakin seuralla on oikeus veloittaa osanottajia 40 mk:lla kutakin viljelyskasvia kohti.
 • Kun yhtiön vuonna 1923 Tornionjoessa uittamat puut, joita oli pidettävä kauttakulkutavarana, eivät olleet lainkaan olleet kaupungin satama-alueella,, ei Tornion kaupungilla yhtiön mielestä ollut ollut oikeutta veloittaa yhtiötä puheena olevista liikennemaksuista, koska kaupungilla 22 päivänä helmikuuta 1897 vahvistetussa ja vuonna 1923 vielä voimassa olevassa taksassa, jonka mukaan liikenne- ja satamamaksut Tornion kaupungissa olivat laskettavat ja kannettavat, oli määrätty, että liikennemaksuja Tornion kaupungissa saatiin kantaa ainoastaan kaupungin sataman kautta viedyistä ja tuoduista tavaroista, minkä vuoksi yhtiö on vaatinut, että edelläkerrottu maksuunpano ja ulosmittaus kumottaisiin.
 • päällystämisestä aiheutuviin kustannuksiin sekä lisalmen kaupungin valtuuston samoin äskettäin tekemään päätökseen siitä, että kaupunki veloittaa tontinomistajia katujen päällystämisestä vain kolmekymmentäviisi markkaa neliömetriltä, vaikka kustannukset on laskettu neljäksikymmeneksiviideksi markaksi neliömetriltä.
 • Tästä saisi urakoitsija veloittaa talonomistajia 5 markkaa laatikolta.

veloitus

 • Veloitus on 4.00 mk riviltä ja ne laskutetaan 1.6. 1992 alken kuukausittain.
 • Hänen oman toimistonsa veloitus olisi 440 markkaa.
FEE 
buyer (info)
goods (info)
means (info)
money (info)
purpose (info)
rate (info)
seller (info)
time (info)