FinnFrameNet:Coming to believe

From Sanat

aavistaa

 • Oli hullua kuvitellakaan, että ukko aavistaisi jotakin.
 • En ole antanut rakentaa rannikolle, ettei mahdollisesti saaren läheisyyteen osuva jonkin toisen saaren meloja taikka ohi purjehtiva laiva aavistaisi saartamme asutuksi, huomautti Risto.

arvailla

 • Niin kauan kuin valmisteltiin isän ja äidin lahjoja, olivat kaikki lapset yhdessä joukossa silmät loistaen arvailemassa, mitä » hän äiti tästä sanoo?
 • Tunnettu parlamentin jäsen T. P. o'Connor kertoo, että tuntikausia saattoi vanha ukko istua tavailemassa ranskalaisia sanoja ja arvailemassa vahvain verbien infinitiivejä saadakseen selville niiden englantilaisen merkityksen, ja heti kun pulasta selvittiin, piirsi oppilas liidulla sanat nahkapaloille.
 • — En halua todellakaan pilata teidän päivallistänne antamalla teidän istua siinä arvailemassa mielessänne.
 • Pistäydymme tuolla Lintusaaressa huviksemme arvailemassa rahojen kätköpaikkaa.

arvata

 • Tekijän kyky ymmärtää tekonsa tosiasiallinen ja moraalinen luonne sekä hänen mahdollisuutensa kontrolloida käyttäytymistään voivat olla alentuneita esimerkiksi korkean iän, sairaalloisuuden, voimakkaan henkisen kriisitilan tai sellaisen lääkeaineiden ja alkoholin yhteisvaikutuksen vuoksi, jota tekijä ei ole voinut ennalta arvata.
 • Kuten arvata saattaa kaikki ei suju kuten pitäisi ja monta mutkaa löytyy matkasta äkäpussin kesytystiellä.
 • Tyttö arvasi kuka kysyjä oli, eikä nän enempää estellvtkään Emilian sisäänastumista.
 • Elokuvan voi arvata saaneen rangaistusveronsa pikemminkin mauttomana pidetyn huumorin vuoksi.
 • Vieras ei voi edes arvata, että hän on ollut juuri flunssassa.
 • Tuskin korkea kirkollinen virkamies kykeni arvaamaan, että työ, joka nyt aloitettiin tuliai täydellisesti valmiiksi vasta v. 1880.
 • Osa lauseista jää niin epäselviksi, että lukija joutuu arvaamaan lauseen oletetun sisällön.
 • Sinä arvaat asian.
 • Pikku ystäväni, sinä arvaat mitä isäsi ajattelee, jos lääkäri sinusta sanoisi samaa.
 • Vielä vähemmin osasi hän arvata sitä, että juuri Peter Voss oli sukeltanut mereen ja asettanut koneiden putkeen kullan.
 • Voiko kukaan arvata sen? »

arvaus

 • nehditaan tilannetta niin, että hyviä arvauksia uuden ministerin nimestä on nakeltu pitkin alkuviikkoa runsaasti.
 • Toinen arvaukseni on, että olette ollut kaukaisissa maissa. "..
 • Lions Club Mikkeli Savon-Jousen järjestämä arvaus Länsi-Savon kalakilpailun painavimmasta kalasta on ratkennut.

arvella

 • He tulevat olemaan näillä otteilla MM-edustajamme Sami Sipilän haastajat SM kisoissa, arveli Mikkelin Nyrkkeilijöiden Matti Mäkinen nähtyään kaksikon otteet.
 • Turnauksen järjestäneen IF Gyllitin puheenjohtaja Jani Lahikainen arveli, että turnauksen 32 ottelusta 20:ssa lehterit olivat täynnä.
 • Panttivangit saattavat Raittilan mukaan arvella, että heidän puheensa eivät koskaan tule heidän " isäntiensä " tietoon.
 • Tällä hän arveli olevan tärkeä merkitys syrjäseutujen elinkeinoelämälle.
 • Ja kun kerran konttorikin on ja siellä eläviä ihmisiä töissä, niin arvelen myös muutaman markan jäävän pyörimään Juvalle.
 • Toisaalta arvelen, että sen kirjoittajan työtä on suuresti helpottanut eri oikeudenalojen erityishistorioiden runsaus.
 • Tämän vaiheen hän arveli kestävän pari viikkoa, minkä jälkeen valtakunnsnsovittelijat perehtyvät liittotasolla esiintyviin kysymyk-
 • Ojanen arveli tehneensä alussa huonoja reitinvalintoja, mutta niin väliajat kuin lopputuloskin kertovat toista.
 • Varsinaisen leipurinammatin arvellaan kehittyneen noin vuonna 2100 eKr. Historiankirjoista ilmenee, että vanhassa Kreikassa ammatti oli jo hyvin korkealla tasolla.
 • Asennoista voi arvella vain, mihin päin kallellaan jotkin tutkijat ja tutkijaryhmät ovat.
 • Voidaan arvella, että tarkoituksena on ollut asettaa normatiiviset ongelmat tärkeysjärjestykseen ongelman yleisen yhteiskunnallisen relevanssin kannalta.
 • Neuvostoliitosta saapuneet vihjeet ovat antaneet Lontoon diplomaattipiireille aihetta arvella, että Molotov on valittu generalissimus Stalinin seuraajaksi.

havaita

 • KKO havaitsi kanteen koskevan vain sen seikan vahvistamista, oliko lapsi syntyessään ollut nk. kihlalapsi.
 • Feldt kuitenkin havaitsi, että ihmisen elämänhallinta kehittyy vielä 45-vuotiaana siinä kuin 25-vuotiaanakin.

huomata

 • Tämä puolalaisporukka vieraassa suurkaupungissa kuvaa hyvin tapahtumaketjun yleismaailmallista mittasuhdetta, mutta suuremmat merkitykset ovatkin sisäisiä, saa porukan nokkamies huomata - vaikka hänellä onkin kaikki rahat ja vaikka hän onkin ainoa, joka osaa englantia.
 • Riihimäellä saimme huomata, että junarikon aiheuttamaa myöhästymistä ei oltu otettu huomioon.

johtopäätös

 • Johtopäätöksemme oli, että saksalaiset eivät tulisi idässä suorittamaan mitään edellisten kesien veroista suurhyökkäystä, mutta sitä vastoin lujia paikallisluontoisia iskuja eri puolilla rintamaa, iskuja, jotka voisivat saada varsin laajatkin / mittasuhteet.
 • Hieman myöhemmin Juntunen toteaa, että perehtymättömyys venäläiseen puoleen on Virtasen kohdalla johtanut eräisiin spekulatiivisiin johtopäätöksiin.
 • Poikkeuksellisesti tutkijat päätyvät myös maatalouspolitiikkaa ja kulutustottumuksia koskeviin johtopäätöksiin.
 • - Katsomme, miten tilanne kehittyy ja teemme sitten omat johtopäätöksemme, toteaa Tahkomäen kylänkaupan nuori kauppias Mika Sippo.
 • Voimme tehdä itse johtopäätöksemme, miten asiat ovat alakoulussa.
 • Näin ollen voitaneen vain muutamaa taloa koskevan, vuodelta 1810 olevan laskelman nojalla tehdä johtopäätöksiä kokonaisverorasituksesta, joka oli miltei 50 % bruttosadosta.
 • siitä, miten pitkälle meneviä johtopäätöksiä sotilaallisten toimien moraalista voidaan lopulta tehdä tutkimalla yhdysvaltalaisten poliitikkojen reaktioita asiaan.
 • Komitea havaitsi, ettei sopimusvaltio ollut antanut sellaisia neuvoja valtionsisäisistä oikeuskeinoista, joita T olisi voinut noudattaa mainitun erityisen valituksen suhteen; komitea teki siten johtopäätöksen, ettei T:n käytettävissä ollut, mitä sanottuun valitukseen tuli, valtionsisäisiä oikeusturvakeinoja.
 • Tähänastisista kolmesta laajentumisaallosta voi vetää presidentin mielestä sen johtopäätöksen, että neuvottelut vievät ainakin aikaa.
 • Tssermenski vetää tästä sen johtopäätöksen, että vallankumouksen pelko oli suurimpana syynä sopeutumiseen.
 • Tähän ei ole kuitenkaan palattu myöhemmin, joskin lukija voi tehdä sen johtopäätöksen, että Hitler katsoi olevansa omintakeinen luova sankari eikä välikappale.
 • Tästä vedämme sen johtopäätöksen, että merkittävä osa ammattikorkeakoulua on tarpeeton alueen harvojen yritysten kannalta ja tärkeintä Uudelle Mikkelille on vain ammattikorkeakoulun statusarvo.
 • Todennäköiseltä tuntuisi, että Ekin johtopäätös, vaikkakin se on saattanut olla relevantti 1940-luvun alkupuolella, jolloin Ek väitöskirjaansa viimeisteli, on ratkaisun tekohetken perspektiivistä liian laaja.
 • Utopioiden kuolema on kuitenkin johtopäätös, johon on suhtauduttava varauksin.
 • Näinhän asianlaita on, mutta Ylikangas vetää siitä armottoman deterministisen johtopäätöksen: teot, kuten murhat, voidaan selittää jonkin pakottavan ' syyn ' tai ' motiivin ' aiheuttamiksi, ' pakonomaisiksi ' ( s. 303 ).
 • Eikä ehkä kestä kovinkaan kauan, ennen kun koko Saksan kansa on kypsä vetämään johtopäätöksensä tästä.
 • Se joka osaa ajatella, tehköön itse johtopäätöksensä tästä talousjärjestelmästä.
 • Neuvojien on vain tehtävä johtopäätöksensä tästä suoriutumisesta, ja he ovat velvollisia pyydettäessä esittämään tuon ko * keellisen tutkimuksen tulokset.
 • Pyhä Allianssi teki johtopäätöksensä tästä sodan ja vallankumouksen sisäisestä sukulaisuussuhteesta.

oivallus

 • Vuonna 1960 Guglielmo Gatti julkaisi oivalluksensa, jonka mukaan circus Flaminius ja Balbuksen teatteri oli aikaisemmassa tutkimuksessa sijoitettu keskenään vääriin paikkoihin.
 • Saksan olympiajoukkueessa pelaava Sasko Gulewski jakeli tarkkoja syöttöjä ja hänen oivalluksensa auttoi myös tasoitusmaalin syntyyn.
 • Lähden liikkeelle oivalluksesta, että periaatteiden hyväksyminen sääntöjen ohella oikeusjärjestyksen elementeiksi ei vielä tee käsitystä oikeusjärjestelmästä täydelliseksi.
 • Heidän jälkeensä vallan kahvassa nähtiin jopa tamperelaisia kiekkovaikuttajia keulakuvanaan " rautakansleri " Kalervo Kummola, jonka oivalluksesta mm. Boris Majorov palkattiin valmennustehtäviin Helsinkiin.
 • Tekijän oivallus, jonka mukaan esivallan korvaamattomana apuna olivat patriarkan asemaan aina vuorollaan pääsevät vanhemmat miehet ja että sorto oli paljolta sukupolvien välistä, kuulostaa turhankin helppohintaiselta, eikä kirjan arvo rajoitu siihen.
 • Marxin oivallusta voidaankin soveltaa monin tavoin.

opetella

 • Lavikainen sanoo, että yrityksen kannattaa opetella tuntemaan, mitkä tekijät vaikuttavat valuuttakursseihin ja korkoihin, sekä toisaalta oma tilanne.

oppia

 • Siksi on välttämätöntä, että nuoret oppivat tuntemaan maansa talouselämän eri puolia.
 • Kun Kansankirjaston kirjastonhoitaja illalla lukitsee kaappinsa, tuntee hän oppineensa jotain: on pöyhkeyttä ottaa itselleen oikeus ratkaista, mitä toinen ihminen sielulleen tarvitsee.
 • Täällä Mikkelissäkin, jossa hän tuli johtamaan kolme sotaamme, hän oli tuntematon sotilas siihen aikaan, mutta sitten me mikkeliläiset opimme hänet tuntemaan, kun hän maaliskuussa päämajoineen muutti Mikkeliin.
 • Albertville talvikisojen hiihtopaikalla Les Saisiesissa Simukka oppi senkin, että myös huippuhiihtäjät ovat tavallisia ihmisiä.
 • Mitä syvemmin nouseva polvi oppii näke maan siveellisesti kiihoittuneen puoluekinastelun arvottomuuden ja riettauden, mitä varmemmin se itse käytännössä oppii näkemään yhteisen isänmaan velvollisuudet eri kansalaisryhmiä kohtaan, mitä jalommin se oppii tajuamaan kaiken oikeuden j>\ syväisyyttä, sitä lähempänä on kotimaan turvattu tulevaisuus.
 • Sahanjohtaja oli oppinut sen, että pitää uikuttaa, ettei tule paineita.
 • Neuvostoliittokin, monipuolisen hyökkäystyön esitaistelija oli oppinut läksynsä ja siirtynyt kokonaan tähän tyyliin, jota johtoportaissa pyritään kaikin 'Oimin muuttamaan.

osoittaa oikea

 • Liittohallitus on ryhtynyt kokeeksi myyntiä varten teettämään hirsistä kesämökkiä, mutta saatu kokemus osoittaa oikeaksi ennakkomielipiteen siitä, että hirsisen mökin teko on niin erikoisammattityötä, että sen tekeminen työlaitosoloissa ei ole tarkoituksenmukaista.
 • Vastausta näihin kysymyksiin ei voitane tällä hetkellä osoittaa oikeaksi, annettiinpa se minkäsisältöisenä hyvänsä.

otaksua

 • Mikään ei estä otaksumasta, että niitä esiintyi saman verran kuin myöhemminkin.

päätellä

 • Tästä päättelin, että paikkaseudun kalat noudattavat Pelloksen kellonaikoja syönnin suhteen.
 • - Helsinkiin kantautuneista viesteistä päättelin, että Pieksämäellä on katastrofitilanne.
 • Hän päätteli puheäänestä tekijät melko nuoriksi.
 • Poliisi päätteli tapahtumien kulun surmapaikalla tehdyn tutkinnan perusteella.
 • Gloom päätteli sen hienosta pölyjäljestä.
 • Kurssilaiset ovat vielä verrattain nuoria, ja tällaisen lyhyen tuntuman jälkeen he voivat päätellä sopivaisuutensa kotitaloudellista koulutusta vaativiin ammatteihin.
 • Tästä voisi Sarkian päätellä pitävän häntä lähinnä esikuvanaan.
 • Puheena olevassa lainkohdassa käytetyistä sanoista voidaan päätellä tarkoitettavan ainoastaan sellaista vuokranantajaa, jolle talo tai osakeyhtiön tahi asunto-osakeyhtiön osakkeet eli lyhyesti kiinteistöosakkeet kuuluvat omistusoikeuksin.
 • Eno: Niin — eipä siellä mistään muusta voinutkaan päätellä olevansa laivassa.
 • Tästä voidaan päätellä, että Willem Barentszon oli ennenkin purjehtinut pohjoisilla vesillä, ja olettamusta vahvistaa edelleen Lucas Janszon Waghenaerin Niuwe Spieghel derZeevaerdt -kartaston vuoden 1596 laitokseen sisältyvän Willem Barentszonin laatiman Pohjois-Norjan rannikon merikartan todistus.
 • Vaikka valokuvista voisi toisin päätellä, Unto Mononen oli kuollessaan vasta 37-vuotias.
 • On aika ihmeellistä, että k. o. lähteestä voidaan päätellä sellaista.
 • Kuten elokuvan nimestäkin voi päätellä, mukana veljeksistä ovat moottoriturpa Groucho, italialaismurretta suoltava Chico, edellisten vastakohta, mykkää esittävä Harpo ja veljeksistä persoonattomin Zeppo, joka erosi sittemmin porukasta 1935.
 • Älkää kuitenkaan näiden muutamien esimerkkien johdosta päätelkö, että huumori olisi pannaanjulistettu
 • Tästä lukija älköön päätelkö, että tekijä itse olisi tehnyt tuollaisia vertailuja.
 • Mutta älkäämme päätelkö liikoja.
 • Älkää kuitenkaan päätelkö, että se olisi täysin mahdotonta.
 • Mutta ei se niin ole, älkäät niin tuntemisten jälkeen päätelkö, waan kuulkaamme tässäkin Jeremian todistusta: Gi Herra syökse pois ijankaikkisesti! waan Hänen laupiutensa on joka huomen uusi, ja Hänen uskollisuutensa on suuri, w. 23. Niinkuin siitä weisataan: Ei Herra hywä hyljänne, Eikä waiwoiss' anna waipuu, Kuin toiwons' Häneen heittäne, Ia tahtons' ala taipuu!
 • Älkööt isät ja äidit kuitenkaan päätelkö, että heidän ei enää kannata yrittää ylläpitää hammasrivistönsä kuntoa, koska varhaisempi vaillinainen hoito mahdollisesti on saattanut sen kehnoon tilaan.
 • Että hän oli kyllin kyynillinen päätelläkseen tällä tavalla, siitä olen varma, sillä olin tuntenut rouva Pettersonin jo vuosikausia aikaisemmin.
 • Sitten laski hän kätensä sairaan otsalle tunnustellakseen kuumetta ja päätelläkseen houreitako vanha Kiskon Juho yritti latelemaan siinä.
 • - — Kyllä me muistamiin' Loisemme, mutisi metsänvartija, heristi korviaan päätelläkseen äänestä, missä päin kirves iski, ja lähti sinne melkein juoksujalkaa.
 • Taiteilija örtio Kenno päätteli sen siitä, että tyttö ei muka tiennyt, minne matkustaa.
 • Joel päätteli sen siitä, että luinen housunlahkeensa pysyivät viitisen sekuntia aivan liikkumattomina ja rupesivat lepattamaan sitten vasta.
 • On näin ollen varottava päättelemästä, että paikanpäällä ei ole ollut sitä ja sitä sillä perusteella, että jokin todistaja on selittänyt näin olleen.
 • Kun olemme tästä selvillä, varomme kyllä — tutkimatta tarkoin kaikkia syytetyn puolesta tai vastaan olevia seikkoja — tekemästä liian pikaisia johtopäätöksiä niistä ristiriitaisuuksista, joihin syytetty hämmentyy, ja niistä perättömistä tiedoista, joita hänen puheessaan ilmenee, sekä päättelemästä, että syytetty valehtelee sentakia, että hän on syyllinen.
 • Tekijä varoittaa kasvattajaa lapsen käyttäytymisten nojalla päättelemästä mitään varmaa hänen myöhemmästä uskonnollisesta kehityksestään.
 • He saattavat päätellä, että vanhemmat ovat joutuneet epämiellyttäviin ja huonosti palkattuihin töihin oman koulutuskielteisyytensä vuoksi.
 • 22. Mielestäni on lähdettävä siitä, että väärinkäytöksiä esiintyi huomattavasti runsaammin kuin mitä katkelmallisista lähteistä voi päätellä.
 • Voidaan siis päätellä, ettei myöskään Neuvostoliitto painostanut sotasyyllisyyskysymyksellä Paasikiven hallitusta; päinvastoin valvontakomissio esiintyi Suomessa poikkeuksellisen maltillisesti, kuten amerikkalaisissa arvioissa todettiin.
 • Termeistä voi päätellä, että Korhosella oli mielessään myös Ranskan vallankumous.
 • Jotakin kerrotaan, jotakin voi päätellä olemuksesta.
 • Menettelystä voi päätellä, että SKDL halusi palauttaa ammattityöntekijäin tyytyväisyyden ja toisaalta pitää peruskannattajansa käymistilassa kärjistämällä asenteita työnantajiin päin.
 • Asianomistaja-aseman synnystä ei lainsäädännössämme ole yleisiä säännöksiä, joista voisi päätellä, kenellä tai keillä on siitä johtuvat oikeudet.
 • Kulkijoiden vähyydestä voisi äkkiseltään päätellä, että juvalaiset äänestivät ennakkoon.
 • Tämä tietysti vaikuttaisi esimerkiksi siihen, ettei ukkosmyrskyn liikkumista voisi päätellä pelkästään äänen perusteella, vaan myös sademäärä tulisi huomioida.
 • Lisäksi koneen antaman äänen muuttumisesta voi ohjaaja päätellä edelläolevan.
 • Vanhoista ) uumaisista ja haraantuneista rungoisa voi jokainen retkeilijä päätellä ne ikivanloiksi, mutta moni- Tan saarella kävijöisei tiedä sitä, että imä kunnioitusta liettävät syreenivanukset ovat Suomen simaiset syreenit — että kreivi Augus. in Ehrensvärd toi syreenin maahamme, ohtaessaan linnoitustöitä, lyhyin viilioin 1748 — 1772, antoi hän istuttaa simaiset pensaat ja suomalaisten otusotamiesten välityksellä, joita kcnnuslöissä oli vuotuisesti n. 6,000 —, 000, levitytti syreenin myös sisämaaan.
 • Tilaajan vastauksista seuraaviin kysymyksiin voi tehdas päätellä olosuhteet, jotka vaikuttavat oikean hiomalaikan valintaan.

päätelmä

 • Muualla maassa, esimerkiksi Mikkelin vaalipiirissä, tarkan päätelmän tekeminen kokoomuslaisten äänestäjien käyttäytymisestä on vaikeaa.
 • Kolme vuotta sitten A. Migranjan teki lohduttoman päätelmän.
 • Ja jos tulos, mihin deduktio positiivisen oikeuden säännöksistä johtaa, on oikeustajunnan vastainen, on lainkäyttäjän tutkittava, onko hänen päätelmässään loogillinen virhe.
 • Tässä hänen päätelmässään on paljon perää.
 • Hokua on turvallista käyttää ns. helppona selityksenä ihan mihin vain, mutta jos sen perusteella tehdään päätelmiä, mennään harhaan.
 • Mitä päätelmiä tästä ratkaisusta on tehtävissä?
 • Todennäköisin tulos on aina tutkijan tekemän päätelmän varassa.
 • Törmättyään urallaan toistuvasti kontrolli- ja sosiaalivaltion järjestelmään rikoksenuusija tekee lopulta sen päätelmän, ettei rikollisuuskaan kannata.
 • KSL 5: 1.2 on pakottavaa oikeutta, jonka nojalla, muiden säännösten rinnalla, tehdään päätelmä myyjän suoritusvelvollisuudesta.
 • Tämä Heikkilän päätelmä on merkittävä lisäargumentti luonnehdittaessa Suomen sodanjälkeisen kansainvälisen aseman perusteita.

päättely

 • Mutta samalla voimme todeta tämän olevan ainoa yhteys, joka varsinaisella tulkinnalla on induktiiviseen päättelyyn.
 • Ne rakentuvat ajatukselle subjektiivisesta oikeudesta ja siitä tehtyyn päättelyyn.

saada selville

 • En oikein saanut selville mitä arveltiin sen olevan.

saada tieto

 • Etsintäprojektia johtava majuri Petri Airaksinen kertoi perjantaina, että pommien sytyttimien laadusta on yritetty saada tietoa Venäjältä.
 • Erityisesti hänen historiallinen ja arkeologinen tutkimuskokemuksensa auttoivat häntä oivaltamaan, että voimme saada tietoa menneisyydestä ainoastaan kysymällä oikeita kysymyksiä.
 • Oikeustieteen keinot eivät esimerkiksi riitä järjestelmän tehokkuuden selvittämiseen, jolloin tärkeä on saada tietoa siitä, missä määrin ja mistä syistä lain edellyttämä verotus jää toteutumatta.

tajuta

 • — Vasta edellämainitut vaarat täysin tajuttuaan ja vasta niiden torjumiseksi ehdotettuja keinoja kokeiltuaan tai niitä parempia keksittyään suomen kielen opettajalla on oikeus leimata törkeästi liioitelluksi erään saksalaisen kouluniiHien, tri Hans Ostenin, yksityiskeskustelussa minulle heittämä väite-. » Mitä paremmin he osaavat kielioppinsa, sitä huonommin he puhuvat. »
 • Tämä on kuitenkin ollut tarpeetonta huomauttaa, sillä eihän valittajalle ole laskettu epämeriitiksi sitä, että hän, tajuttuaan karjanhoidon merkityksen Suomessa, oli alkanut harrastaa kotieläinoppia.
 • kyllä tehdä ihmisille mahdottomaksi uskoa aineelliseen helvettiin maan sisässä ja vastaaviin iloihin näköpiirimme yläpuolelle kuvitellussa taivaassa, mutta tämän tajuttuaan on ihminen tavallisimmin tullut jo riittävän valistuneeksi kyetäkseen ymmärtämään, ettei raamattuakaan ole niin tulkittava, vaan että senkin taivas ja helvetti ovat vain ihmisessä itsessään kehittyviä tunnetiloja, mielialoja ja seuraamuksia.
 • Metsänomistajan pitäisi kuitenkin tajuta, että hän sooloilullaan pilaa yhteisiä markkinoita eikä osallistu ajankohtaisen hintanäkemyksen hakemiseen.
 • Julianuksen satiirissa kuvatut jumalat itsessään ovat muuten välkkyviä valo-olentoja, joiden äärimmäinen kauneus voidaan ymmärtää ja tajuta vain sisäisellä katseella.
 • Kai sitä muutkin kuin kalastajat tajuavat jotain olevan pielessä, jos verkoissa sätkii silmättömiä kaloja.
 • - Lynch ei tajunnut, että meidän pelitapamme perustuu tunneperäiseen yrittämiseen, Taylor valitteli.
 • Sitä ei vaan kukaan muu ole tajunnut.

vahvistaa

 • Pikavilkaisu reitille vahvistaa Valkosen arvion.
 • Neljä vuotta Amerikassa riitti kuitenkin heille vahvistamaan sen, etteivät he halua muuttaa

varmistaa

 • Artikla 2 velvoittaa sopimusvaltiot ryhtymään tarpeellisiin toimiin toteuttaakseen lainsäädännöllä tai muulla tavalla sopimuksessa tunnustetut oikeudet ja varmistamaan, että loukkauksia varten on luotu tehokkaat oikeuskeinot ihmisyksilöltä varten.

veikata

 • Äskettäin veikkasin omaan muistikirjaani, että Turkuun tulee ainakin tuhannen lasta.
 • Itse veikkasin aikoinani korkeintaan viittä vuotta ko. gallerialle elinaikaa Mikkelissä.
 • Sareskorpi ei kuitenkaan vielä rohjennut veikata, minkälaisia suosituksia liitto mahdollisesti antaa.
 • Viidestätoista pelinjohtajasta peräti kolmetoista veikkasi Oulua finaaliin.
 • Opettaja Lehtonen veikkasi Juvaa kovimmaksi ja seuraavaksi Mikkeliä, Anttolaa eikä Kangaslampikaan ole kaukana.

veikkaus

 • No minua on aina sanottu optimistiksi ja veikkaukseni on, että HPS voittaa ottelun.
 • Minun veikkaukseni on, että tuossa tilanteessa se tulee varmasti eikä se olisi niitä kaikkein varovaisimpia.
 • Tämä oli minun viimeinen veikkaukseni.
 • Jos Upo sattuisi ottamaan pisiteet Väinämöisellä voidaan KuPS pudottaa pois laskuista kun suoritetaan veikkauksia Suomen mestarista.

ymmärtää

 • Mies ymmärsi tapahtuneen, mutta ei sanonut kuitenkaan mitään, tyytyi vain hymyilemään, milloin toinen ei sitä huomannut.
 • Kerjäläispoika oli kuitenkin siksi viisas, että hän ymmärsi pääsevänsä inhoittavasta poppamiehestä ja hänen lääkkeistään, jos hän vain luulotteli olevansa prinssi Mansur.

???

 • Minä veikkaan, että ulosajoja tulee paljon.
 • Torilla järkeilen, että invalidipaikan viereinen vajaa pysäköintiruutu ( auto ei siihen mahdu ) on sopiva paikka moottoripyörälle.
FEE 
cognizer (info)
content (info)
degree (info)
depictive (info)
evidence (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
place (info)
purpose (info)
skill (info)
student (info)
time (info)
topic (info)