FinnFrameNet:Coming to be

From Sanat

ilmaantua

 • Matka järjestetään, mikäli lähtijöitä ilmaantuu tarpeeksi.
 • Jollekin kynsilakan aineelle allergistuminen näkyy juuri näin: kynnet saattavat olla siistit, mutta ihottuma ilmaantuu kasvoihin tai kaulaan.

kehittyä

 • Ruotsalaisprofessori Marie Asberg korosti riskitekijöiden kasautuvaa luonnetta: jos jokin itsetuhoinen käytöstapa saadaan kitketyksi, voi sen tilalle kehittyä toinen.

kehkeytyä

 • Bushin ja Koiviston välille on monien tapaamisten aikana selvästikin kehkeytynyt keskinäinen ymmärtämys ja arvostus, jota voisi melkein nimittää ystävyydeksi.
 • Alunperin idea rautatiekaluston pintakäsittelyrobottiin on kuitenkin kehkeytynyt silloisessa Länsi-Saksassa.

materialisoitua

 • Itse arkki-ilkimys ei materialisoitunut edes elokuvankankaille vuosituhannen vaihteen juhliin.
 • Kesäksi comebackin tekevä Freukkarit materialisoituu levynkin muodossa.
 • Meidän aineellisten ruumiittemme värähtelyt vaikuttaisivat häiritsevästi hänen astraaliruumiiseensa, sillä hän materialisoituu tähän huoneeseen.
 • Nyt jo Eurooppaan ennättänyt Elvis Presley materialisoituu keskiviikkona Helsingin Areenan estradille niin aitona kuin olot huomioon ottaen on mahdollista.

muodostua

 • Miksi poliittinen historia muodostui sellaiseksi kuin muodostui?

muotoutua

 • Mielenkiintoisin työ on " Henry Miller Kreikassa ", jossa terrakottatekniikalla toteutettu leikillinen ajatus muotoutuu niukkaan, mutta loppuun asti puristettuun kokonaisuuteen.

saada alku

 • Samalla tavalla on Huovisen mukaan saanut alkunsa myös Lähetysmuseo: suomalaiset lähetystyöntekijät ovat alkuvuosista asti keränneet ja tuoneet kotimaahan paikallisiin kulttuureihin liittyviä esineitä.

syntyä

 • - Hämmästyttävää kyllä, mutta usein ongelmat syntyvät juuri muiden ihmisten suhtautumisongelmasta, toteaa Esko Tynkkynen.
 • Varsinaiset oikeustieteelliset ongelmat syntyvät vasta sen jälkeen, kun on todettu, että politiikan ja oikeuden välille ei voi vetää tiukkaa rajaa.

toteutua

 • - Toiveenne ei toteudu lyhyellä aikavälillä, arveli Aholainen noin parin sadan juniorin, valmentajan ja seurajohtajan edessä.
 • Lisämaan myyjällä on vaatimuksia nykyistenkin laituripaikkojen siirtämisestä, mikäli kauppa ei toteudu.

???

 • Nämä säännökset muodostavat kokonaisuuden.
 • Kukin sana pyritään mahdollisuuksien mukaan asettamaan semanttisen ja / tai morfologisen perheensä yhteyteen: teoksen hakusanat muodostavat verkostoja, joissa termien merkitys välittyy sana-artikkelista toiseen.
 • Arkeologit katsovat, että tällaiset yhteen kuuluvat tyypit muodostavat kulttuurin.
 • Varsinaisia verokirjoja on vasta keskiajan lopulta, ja seikkaperäisin ja alueellisesti runsain lähdeaineisto muodostuu uuden ajan alun verokirjoista.
FEE 
components (info)
degree (info)
entity (info)
frequency (info)
manner (info)
place (info)
role (info)
time (info)