FinnFrameNet:Come into effect

From Sanat

???

  • Turkin oikeuden päätös kieltää Turkin johtava islamilainen hyvinvointipuolue astui voimaan sunnuntaina.
  • Asetus ammattivaaralta suojelemisesta, joka viime vuonna sai lopullisen vahvistuksensa astui voimaan tämän vuoden alusta.
  • Matkatoimiston asiakkaat eivät yhtiön ilmoituksen mukaan joudu kärsimään konkurssista, koska yhtiö matkatoimistoasetuksen voimaan tullessa asetti kauppaja teollisuusministeriön hallintaan pankkitakuun, joka kattaa Tammermatkojen ilmoituksen mukaan kaikki asiakkaiden yhtiölle suorittamat maksut.
  • Prosenttimäärään jonka perusteella eläke lasketaan lisätään 1 / 10 osa jokaista vuotta kohden jolla työntekijän ikä lain voimaan tullessa ylittää M vuotta.
FEE 
binding_principle (info)
time (info)