FinnFrameNet:Cognitive connection

From Sanat

liittyen

 • Virus itse ei kykene juuri viemään hautaan, mutta siihen liittyvät lisätaudit kuten paha keuhkokuume tekevät tuhojaan.
 • Verenpaineen, kolesterolin ja muiden verikokeiden mittausta sekä asiaan liittyvää neuvontaa Kellarpellon apteekissa klo 10-14. Järjestää Itä-Savon Sydänpiiri.

liittyä

 • Yleensä henkilöllä on moninaisia ja toisiinsa liittyviä vaivoja kuten väsymystä, sydämen tykytystä, päänsärkyä, raajojen puutumista, huimausta, niska- ja selkävaivoja, vaihtelevaa suolentoimintaa, papanaulosteita, rintapistosta, alamahakipuja, tihentynyttä virtsaamisen tarvetta, unettomuutta
 • Käsitykset ihmisestä ja kulttuurista eivät siis ole erillisiä vaan olennaisesti toisiinsa liittyviä, se tulisi kulttuurihistoriaa harrastaessa aina muistaa.
 • Philpert de Buainen kylässä asuvat Mussefn ja Gueryn perheet ovat liittyneet toisiinsa monin sitein.
 • Sekä kehityksessä että rappeutumisessa ovat perhe ja kansakunta niin irroittamattomasti liittyneet toisiinsa, että valtiopolitiikka, joka jatkuvasti syrjäyttää perheiden elinehdot, välttämättömyyden pakosta saattaa koko kansakunnan ja valtion uhkaavan perikadon partaalle.
 • Toisessa keskustelussa Matti Bergström selvittelee ja pohtii, miten liittyvät toisiinsa tieto, arvot, valinta, valta ja teko.
 • Hyveet ja rajoitukset liittyvät toisiinsa monin tavoin.
 • Elohiiri ja päänsärkynne liittyvät toisiinsa siten, että molemmat ovat stressivaivoja.
 • verifioidun oikeudellisuuden käsitettä koskevan häilyvyyden lisäksi vallitsevaa tulkintaa rasittaa muun ohessa se, että näkökannan elementit liittyvät toisiinsa huonosti.
 • Jos saatava sittemmin joutuisi riidanalaiseksi, todistavat sormenjäljet ja toisiinsa liittyvät kirjoitusmerkinnät asiakirjain oikeellisuuden. "
 • Kauan on myös pohdittu kysymystä, voitaisiinko lakiaineiston saattamisella aineenmukaiseen systemaattiseen asuun, jollaisessa Ruotsin valtakunnan laki nykyään suurelta osalta ilmestyy, tehdä lakikirjan käyttö yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi, kun toisiinsa liittyvät ja toisiansa täydentävät lait siten ehkä paremmin olisivat löydettävissä.
 • Molempien ryhmien edut ovat niin kiinteästi toisiinsa liittyvät, että — kuten kauppatieteen kand. Koppinen esitelmänsä lopussa niin nasevasti lausui — » yksityinen vähittäiskauppiaskunta on tarpeellinen ja pysyvä niin kauan kuin kauppaa harjoitetaan ".
 • Nimenomaan elektroniikkaan liittyvää teollisuutta me tarvitsemme tänne ja Hollannissahan on esimerkiksi Philips, kertoi LÄNSI-SAVOLLE teollisuusministeri K. F. Haapasalo.
 • Rukouspäivän sanomaan liittyvä juhla päättyi Raamatun velvoittavaan lupaukseen ja sanaan " Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen ".
 • Riittää kun sanon, että modernille rikosoikeudelle tunnusomainen aineellisen rikosoikeuden säännösten laaja kattavuus jokseenkin kaikilla elämänalueilla ja siihen liittyvät puheet rikosoikeuden inflaatiosta, sen » moiteresurssien ehtymisestä », viittaavat siihen, ettei osalla rikosoikeuden normistoista ole selvää tukea arkielämän käytännöissä 9 Siitä syystä ne ilmentänevät enemmän — Habermasin termein — systeemi-integraatiota kuin sosiaali-integraatiota.
 • Omistus- ja hallintoajankohda n lykkäämistä perustellaan muistiossa asiaan liittyvillä moninaisilla toimenpiteillä.
 • Myrskyn väitöskirjaan onkin koottu laajoja esityksiä tai vilahduksia niin monesta näkövinkkelistä, että on vaikea osoittaa jotakin merkittävää asiaan liittyvää ajatusrakennelmaa, joka olisi kokonaan jätetty huomiotta.
 • Suomen ja Baltian vaiheet liittyvät toisiinsa myös ulkopoliittista yhteistyötä itsenäistymisen jälkeen kaavailtaessa.

olla sukua

 • Tälle ajatukselle sukua oleva käsitys on esitetty KiinA 2 §:stä s. 225. Kirjoittajan käsitys ei pidä paikkaansa ainakaan siinä valossa, mitä on esitetty professori Kartion väitöskirjassa, missä ko. ongelma esiintyy yhtenä Kartion teoksen peruskysymyksenä ( ks.
 • Taikka voidaan niin menetellä, että esitetään kaksi läheistä sukua olevaa käsitettä ja vaaditaan lapsi määräämään eroavaisuudet.
 • Kun tämän tunnen, niin enhän voi olla ihailematta sitä suomalaisen sisun sukua olevaa sitkeyttä, mikä tälle karjalle on ominaista.

toinen liittyvä

 • Kun useita, sopivalla tavalla toisiinsa liittyviä tai peräti vastakkaisia toimialueita keskittää tarjontansa yhteen, saattaa lopputulos houkutella runsaastikin asiakkaita.
 • Sairaus ja bakteeri olivat kaksi läheisesti toisiinsa liittyvää käsitettä.
 • Taidehistorian tarkastelu monitieteisessä yhteydessä käsittää mielestäni kaksi erillistä mutta toisiinsa liittyvää näkökulmaa.
 • Norja valmistelee asiaan liittyvää lainsäädäntöä, mutta Suomi ja Ruotsi aikovat siirtyä myrkyttömien haulien käyttöön valistuksen ja vapaaehtoisuuden pohjalta, kertoo Klaus Ekman Metsästäjäin keskusjärjestöstä.
 • Olkaa hyvä ja lukekaa asiaan liittyvää tieteellistä kirjallisuutta ennen kuin teette arvosteluja.
 • Hallitus halusi käydä läpi kaikki asiaan liittyvät paperit ja yksityiskohdat.
 • - Mikäli Suomi menee mukaan Euroopan Yhteisöön tai Euroopan Unioniin, niin se merkitsee vakavaa sitoumusta siitä, että Suomi täyttää asiaan liittyvät velvoitteet, Talvitie muistutti sunnuntaina Sulkavalla Suur- Savon sotaveteraanipiirin kesäjuhlassa.
 • Miten musiikki, tanssi, Aatami ja Eeva liittyvät toisiinsa?
 • miten kvalifikaatioproblematiikka eroaa renvoi-problematiikasta. * Lukija saa tietoonsa vain sen, että kvalifikaatio ja renvoi liittyvät toisiinsa.

yhdistyä

 • Vaarallisten lojaalisuuksien hajottaminen ja yhteiskunnan terveen ytimen vahvistaminen yhdistyivät porvarillisissa johtopäätöksissä vuosien 1917 — 18 kokemuksista.

yhdistää

 • Tradition mukaan apostoli Luukas oli itse maalannut kuvan Neitsyt Mariasta; traditio, jonka Santa Maria Maggioren ikoni oli perinyt mallistaan ja joka sittemmin on yhdistetty myös muihin erityisen palvottuihin Madonnankuviin.
FEE 
circumstances (info)
concept_1 (info)
concept_2 (info)
concepts (info)
degree (info)
individual_1 (info)
individual_2 (info)
point_of_view (info)
specification (info)
time (info)