FinnFrameNet:Circumscribed existence

From Sanat

???

  • suorittivat tehtävänsä määräysten mukaisesti, että yleinen järjestys säilyisi ja väärinkäytöksiä ei esiintyisi.
  • Jos tällä alueella esiintyisi yhä enemmän rauhankannanottoja myös teossa, olisi ainakin mahdollisuus siihen, että tulevat sukupolvet kasvaisivat aina vain rauhantahtoisimmiksi.
  • Ongelmia on kuitenkin ennenkin ilmennyt juuri Punkaharjulla.
  • Jos vammat riippuvat jalan toimintakyvyn heikkenemisestä, voi niitä esiintyä kaikkina ikäkausina, jolloin satunnaiset seikat, kuten tapaturmat, taudit säärissä tai nivelissä y. m., satunnaisesti tai pysyvästi ovat vähentäneet jalan kelpoisuutta.
  • Kolmas liberalismia korostanut tekijä liittyy siihen, että 1860-luvun vaiheilla liberalististen näkemysten esittäjät olivat poikkeuksellisen aktiivisia, minkä seurauksena tämän tyyppisiä kannanottoja esiintyi julkisuudessa runsaasti.
FEE 
circumstances (info)
entity (info)
place (info)
time (info)