FinnFrameNet:Chaos

From Sanat

???

  • Tällä linjalla sota voi olla historiaa luovien voimien työase, joka onnellisimmassa tapauksessa saattaa avata loistavia uusia mahdollisuuksia poliittiselle, taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle — pahimmassa tapauksessa taas entistä suuremmalle sekasorrolle ja hävitykselle.
  • Ensimmäinen sotilaskaappaus tapahtui vuonna 1966 ja kahden johtajan perättäinen murha lavasti näyttämön täydelliselle sekasorrolle.
FEE 
degree (info)
state (info)