FinnFrameNet:Cause proliferation in number

From Sanat

määrä lisääntyä

  • Korvaavilla haulimateriaaleilla ladatuilla patruunoilla on myös jonkin verran heikompi iskuvoima kuin lyijyhaulipatruunoilla ja riski haavoittuneiden vesilintujen määrän lisääntymiseen kasvaa.
  • Osa-aikaisuusaste nousi kaikissa toimipaikkojen kokoluokissa, kun tavallisesti kauppaliikkeiden koon kasvaminen johtaa osa-aikaisten työntekijöiden määrän lisääntymiseen.
FEE 
attribute (info)
cause (info)
set (info)