FinnFrameNet:Causation

From Sanat

aiheuttaa

 • Jatkuvasti toistuneet sateet ovat aiheuttaneet sen, että kesän ensimmäisestä säilörehusadosta tulee Mikkelin läänissä paikoitellen heikkolaatuista.
 • Jugoslavian ja Neuvostoliiton hajoamiset ovat aiheuttaneet taisteluja ja selkkauksia.
 • Yleisesti ottaen muiden kuin energiaraaka-aineiden hintojen vaihtelut ovat seuranneet maailmantalouden kysynnän vaihteluita, kun taas öljyn hinnan vaihtelut ovat aiheuttaneet muutoksia maailmantalouden kehitykseen.
 • Huono ilma aiheuttaa apeutta ja alakuloisuutta, kun taas auringonpaiste vaikuttaa päinvastoin.
 • Nestemäinen ilma aiheuttaa ihossa pahoja palohaavan tapaisia vammoja.
 • Kuiva ilma aiheuttaa siis viluntunteen sillä pieninkin veto kiihdyttää haihtumista ja viluntunnetta.
 • Otsikon ohjausfunktio aiheuttaa myös konkreettisia ongelmia.
 • Ne seuraukset, jotka kauppahinnan suorittamisen laiminlyönti aiheuttaa, on määritelty UL 5: 45:ssä.

aiheuttaja

 • Lääkäreillä on tapana sanoa, että kun sairauden aiheuttaja tiedetään ja se poistetaan, niin sairauskin paranee.
 • Liikenne on huomattava häkäpäästöjen aiheuttaja.
 • Ehkä pahin epävarmuuden aiheuttaja tyhjän lompakon taskustaan löytävälle onkin, ettei hän tiedä, mihin rahat ovat taas kuluneet.

aiheutua

 • Kuntaliitto muistutti hallitusohjelmassa sovitusta linjauksesta, jonka mukaan " ansiotulovähennysten korottamisesta aiheutuvat kuntien tulomenetykset kompensoidaan ".
 • Ehdotetun järjestelmän kustannukset alioikeustasolla olisivat jonkin verran pienemmät kuin nykyjärjestelmästä aiheutuvat kustannukset.
 • Tästä aiheutui huomattavaa ajanhukkaa, ja kustannuksetkin kasvoivat valtavasti.
 • Jätevesien vesistöön johtamisesta aiheutui haittaa rannan välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle kiinteistön talouskeskukselle.

antaa

 • Mitenkähän se oli, kun muutama kuukausi sitten sanottiin, että on sellainen nenään ruiskutettava hormoni, joka antaa naiselle orgasmin.

asettaa

 • Verojärjestelmän toiminnalle tämä asettaa uusia haasteita, koska verotus ei saisi vaikuttaa pääomavirtojen kohdentumiseen valtioiden välillä, vaan verokohtelun tulisi olla tässä suhteessa neutraalia.
 • Tämä asettaa hänen mielestään paineita neuvottelijoille, jos nyt jäsenyysneuvotteluihin ryhdytään.

johtaa

 • Voidaan katsoa tekijän tosin syyllistyneen rikokseen, mutta jättää hänet rangaistukseen tuomitsematta, koska anteeksiannettava tietämättömyys johtaa rikoksen pitämiseen vähäpätöisenä.
 • Hyvin tärkeää on kuitenkin, että terveytemme hoito on järkiperäistä, sillä hyvin usein voi tietämättömyys johtaa kohtalokkaisiin erehdyksiin, joiden korjaaminen voi kysyä vuosikausia, jos niiden korjaaminen yleensä on mahdollistakaan.

kiihdyttää

 • Kesäkuun alkupuolella sattuneet sateet kiihdyttäneet kasvullisuutta.

saada

 • Valon ja pimeyden, hyvän ja pahan taistelu niin luonnossa kuin ihmiselämässä ovat ne voimat, jotka ovat saaneet hänet tarttumaan kynään.
 • kaikkia yhteiskuntaluokkia ja koko kulttuuria, kunnes 1920-luvun talouden elpyminen teki sen vähemmän uskottavaksi ja sen kannatus näivettyi.

saada aikaan

 • Tällä pyritään saamaan aikaan merenpohjan hyväksikäytön » paralleelijärjestelmä », jossa puolet merenpohjan kaivostoiminnasta ohjataan yksityisille yhtiöille ja valtioille ja puolet tapahtuu merenpohjajärjestön Yritysten puitteissa.
 • Mikäli valitus täyttää tutkittavaksi ottamisen edellytykset, pyrkii ihmisoikeustoimikunta ensin saamaan aikaan sovinnon osapuolten kesken ( 28 art. ) 32.
 • Tämän tarkastelun kannalta on tärkein liberalismin kolmas aspekti eli taloudellinen liberalismi, jonka mukaan vapaa kilpailu ja siihen liittyvä markkinamekanismi saavat aikaan voimavarojen optimaalisen kohdentumisen ja sitä kautta varmistavat taloudellisen kehityksen.
 • Veljesten teot saavat aikaan solidaarisuuden aallon muiden samassa tilanteessa olevien maanviljelijöiden keskuudessa ja veljeksistä tulee sankareita.
 • Nyt puolitiehen jäänyt tehtävänasettelu on saanut aikaan muun muassa sen, että kokonaisuuden suuret linjat hukkuvat monin paikoin uhkaavasti yksityiskohtien rikkauteen.
 • Pörssikurssien lasku on saanut aikaan huvittaviakin seuraamuksia.
 • Sodanjälkeisen Euroopan ensimmäiset liittoryhmitykset luotiin Ranskan johdolla Versaillesin rauhan aikaan saamien uusien olojen pysyttämiseksi.
 • Tällä tavalla katsellen opettaa se meitä arvostelemaan tekoja niiden aikaan saamien seurausten mukaan.
 • Tässä tapauksessa on ikkunan vakinaisen yleisvalatstuksen ( ylhäällä ) oltava sammuksissa, koska se muutoin hävittäisi suureksi osaksi valonheittäjän taustalle aikaan saamat varjot.
 • Se kertoo lämpötilojen aikaan saamat seuraamukset:
 • Se sai aikaan entistä humaanimman intiaanihallinnon ja loi toivoa tuhansille intiaaneille, jotka vasta sukupolvi myöhemmin tajusivat sen säilyttämän itsemääräämisoikeuden potentiaaliset mahdollisuudet.
 • Tshernobyl puolestaan sai aikaan poikkeuksellisen kielteisen reaktion ydinvoimaan.
 • Taistelu öljystä sai aikaan vakavan ympäristöongelman.

syy

 • Yleisten autovakuutusehtojen mukaan vakuutuksenottajan tuli myötävaikuttaa vahingon todellisen syyn selville saamiseen.
 • Miljoonien kiinalaisten silmien edessä väläytetään mahdollisuutta pohjoisesta tulevasta hyökkäyksestä, mutta tämän sotapsykoosin tarkoitus on selvä: pyrkimyksenä on löytää syy väestön keskuudessa esiintyviin levottomuuksiin, kirjoittaa Pravda.
 • En voinut välttyä katsomasta sinne ja parhain tapa voittaa pelko on löytää syy siihen.

tehdä

 • Moniselitteisyys tekee käsitteet joskus hankaliksi.
 • Lähteiden mukaan näin suuret tappiot tekevät armeijan lähes vaarattomaksi.

tuoda

 • Samoja haittoja tuo tullessaan myös murskeen kuljettaminen.
 • Nähtäväksi jää millaisia paineita työlainsäädännölle yhdentymiskehitys tuo tullessaan.
 • Avoin korkeakoulu saattaa tuoda ratkaisun tähän pulmaan, mutta esimerkiksi nyt noudatettu kiintiöperiaate tuskin saa aikaan muuta kuin entistä mittavamman vinoutumisen.
 • Muutos saattaa tuoda rajoituksia yhdistysten metsänhoitomaksuihin sekä puukauppapalveluihin, ja yhdistysten on siksi haettava kustannussäästöjä.

tuottaa

 • Kuten Stokes osoittaa, hidas uudistuminen tuotti merkittäviä taloudellisia tuloksia vasta 1950-luvun lopulla, mutta uudistuksen aikana saksalaiset tuotteet olivat ennättäneet saavuttaa luotettavuudellaan, kestävyydellään ja korkealla laadullaan kuolemattoman maineen eri puolilla maailmaa.
 • Kun tämän lisäksi otettiin huomioon, että kysymys oli kolmannen omakotitalon rakentamisesta tilalle, hakemuksen suostumiseen ei ollut rakennuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä ja suunniteltu rakentaminen tuotti rakennuslain 132 §:n 1 momentissa tarkoitettua huomattavaa haittaa kaavoituksen toteuttamiselle ja asutuksen muullekin järjestämiselle.

???

 • Kun intialaiseen perheeseen syntyy tyttö se tuo huonoa onnea.
 • - Kaikki tämä tuo uusia mahdollisuuksia työttömille, toteaa Mönkäre.
 • Neuvostoliiton kiihtyvä sisäinen valtataistelu aiheuttaa moraalisia ongelmia.
 • Oiva Tompuri pelkää kyläläisten puolesta, että postikonttorin lopettaminen Hoikkalasta aiheuttaa ongelmia.
 • Luvan vastustamista perusteltiin sillä, että troolaus aiheuttaa häiriötä rannan asukkaille ja on vienyt muikut lähivesistä.
 • Ankarat sademyrskyt aiheuttivat sekasorron Pariisin liikenteessä maanantaina.
 • Ehkä niukat ja pelkistetyt englanninkieliset repliikit aiheuttivat sen, että esitystä saattoi katsoa etäisen viileästi.
 • Ja ennen kaikkea se luo jännityksen, jopa usein aika ilkeäluontoisen jännityksen, kodin ja koulun välille.
 • Eksekuutio saa aikaan omistajanvaihdoksen velallisen tahdosta riippumatta.
 • Hattujen agressiivinen merkantilistinen kauppapolitiikka sai aikaan sen, että Ruotsin tuonnin rakenne muuttui.
 • Setelien vaihto synnytti paniikkia Neuvostoliitossa
 • Rekkojen törmäily aiheutti liikennekatkoja Joroisissa tiistaina iltapäivällä ja illalla valtatiellä numero 23. Henkilövahinkoja ei kolarissa aiheutunut, mutta aineelliset vahingot olivat huomattavia.
 • Pahimmillaan homeenhaju aiheutti päänsärkyä ja aivastelukohtauksia sekä oppilaille että opettajille.
 • Lämmin keli sen sai aikaan - ei repinyt nastoja ja renkaat kestivät, Kankkunen pohti.
 • Tämä tieto sai aikaan välitöntä innostusta Useat ihmiset kiirehtivät heti hankkimaan " Anti Age Retard " -voidetta, jota valmistaa monikansallinen yhtiö Korff.
 • Ongelmia on aiheutunut vain siitä _, missä määrin kokouslain säännökset ovat riittävän selviä sovellettaviksi mielenosoituksiin.
 • Perustelut: A:han kohdistettu syyte on koskenut ilman vesioikeuden lupaa harjoitettua kalankasvatustoimintaa, josta on aiheutunut vesistön pilaantumista.
 • Meren, metsien ja kallioiden yksitoikkoiset värit, tuulen lakkaamaton kohina ja kaikkialla lepäävä koskemattomuuden ja autiuden tuntu herätti hänessä miltei pelkoa.
 • Pähkinäpensaan siitepöly aiheuttaa allergiaoireita paikallisesti Etelä-Suomessa.
 • Oiva Tompuri pelkää kyläläisten puolesta, että postikonttorin lopettaminen Hoikkalasta aiheuttaa ongelmia.
 • prosenttia EU:n menoista, mutta muuta unionia ripeämpi talouskasvu voi luoda paineita korottaa osuutta.
 • Luontoon joutuneet fosfaattiyhdisteet saavat aikaan vesistöjen rehevöitymistä.
 • Mutta kun paastoamisella on se merkillinen hyvä puoli, että se uusittaessa jatkaa edellisellä kerralla aikaan saamaansa vaikutusta, niin en pidä kokeilijalle tarpeellisena ottaa varsin pitkiä paastoja.
 • Chataqvela ei huomannut aikaan saamaansa vaarallista vaikutusta, vaan huudahti kovalla, sointuvalla äänellä: — Eteenpäin, hyvät herrat!
 • Alustukset ja puheenvuorot herättivät vilkasta keskustelua ja varsinkin maantieteen edustajan, prof. Rikkisen esitelmä sai aikaan runsaan mielipiteiden vaihdon.
 • Käräjäkuntien ja kihlakunnanoikeuden istuntopaikat jäävät ennalleen, joten tuomiokuntien yhdistäminen ei aiheuta suuria muutoksia oikeudenhoidossa.
FEE 
actor (info)
affected (info)
cause (info)
circumstances (info)
effect (info)
explanation (info)
frequency (info)
manner (info)
means (info)
place (info)
time (info)