FinnFrameNet:Candidness

From Sanat

avoin

 • - Myös nuoret näyttelijät ovat nykyisin rohkeampia ja avoimempia, he uskaltavat hypätä ulos perinteisestä systeemistä.
 • Sen sijaan länsi- ja eteläsuomalaiset ovat avoimempia, hyvin paljon ruotsalaistyylisiä.

avomielinen

 • Clovvesin lausunto on sikäli avomielinen, ettei hän päästä hahmojaan vähällä.
 • Stalinistinen oikeusministeri on jälleen avomielinen, todennäköisesti avomielisempi kuin puolueen kannatusta ajatellen

epärehellinen

 • Järjestölehti Union Postal Clerk osoittaa numerotiedoin, että postilaitoksen henkilökunnan keskuudessa on vain sangen pieni määrä epärehellisiä yksilöitä.
 • Nyt kun kysymys epärehellisistä hankinta-asiamiehistä on jälleen tullut päivänpolttavaksi ja heidän toimintansa näin ennen joulua on tavallista vilkkaampi, mistä antaa hyvän todistuksen toisessa paikassa lehteämme kerrotut valaisevat esimerkit, olemme laatineet uuden luettelon sellaisista pahimmin tunnetuista vähittäismaksuasiamiehistä, joiden suhteen kaikkien kirjakauppamiesten on syytä pitää silmänsä auki. jos tahtovat välttyä ikävistä seurauksista.

harkita

 • — Nämä ovat pikku asioita, mutta niissähän sitä helposti paljastetaan sisäinen pienuus — suurissa asioissa ollaan paljon harkitsevaisempia.

hienotunteinen

 • Ja saanemme sanoa: ei ainoastaan isäntä, waan ikäänkuin wanhempi weli, hienotunteinen ja ymmärtäwä ystäwä.

hillitä

 • - Joukkue on purkanut paineet aiemminkin positiivisella tavalla, joten eiköhän se onnistu tälläkin kertaa, tuumi aina hillitty Hoivala.

kiertelemätön

 • Siitä on otettava heti kiinni ja ensi luentotilaisuudessa tai mieluummin sanomalehdessä, vaadittava jokaiselta edustajaehdokkaalta kiertelemätön vastaus yllä tehtyihin kysymyksiin.
 • Heidän kaikin puolin kunniallinen toimintaohjeensa näyttää olevan se, että ongelmista irtipääsemisen ensimmäinen edellytys on kiertelemätön puhe ongelmista ja niiden syistä.
 • Mutta eräät Karjalan ja Savon lehdet toteavat, että » on jo vihdoinkin aika saada Matkailijayhdistykseltämme kiertelemätön vastaus siihen, miksi mr Hicksonia ei ohjattu matkallaan koko Itä- Suomeen, vaan pidätettiin pari kuukautta eräällä ulkosaariston karilla.
 • Timesin suora ja kiertelemätön sanontatapa kiinnosti laajoja piirejä, lehteä pidettiin ainutlaatuisena.
 • Vaikkapa edelläesittämämme sopimuksen kohta jo itsessään antaakin tälle kysymykselle kiertelemättömän selvän kielteisen vastauksen, niin saamme tämän lisäksi kuitenkin muutamalla sanalla selvitellä asiaa.
 • Emme tiedä kumman puoleen kääntyä, Aamulehden toimituksenko vai » Tampereen Urheilijain » ja siksi osotamme tämän kysymyksemme molemmille- Toivomme saavamme mahd. pikaisen ja kiertelemättömän vastauksen voidaksemme ryhtyä asian vaatimiin jyrkkiin toimenpiteisiin.
 • Sitä ei tarmitse hellien arvostella, maan saa se, ja on jo saanutkin, kiertelemättömän tuomionsa.
 • Uskovat odottavat kuulevansa jotakin lopullista, erehtymätöntä, ja epäuskovatkin odottavat saavansa selville kirkon kiertelemättömän kannanoton.
 • Nähdessään Keithin katseesta kuvastuvan vilpitöntä ihailua ja kunnioitusta Carolyn tunsi yhä voimakkaampaa halua kertoa hänelle kiertelemättömän totuuden.
 • Senvuoksi esitämmekin tässä Helsingin kansanhuoltotoimistolle näin painetun sanan välityksellä julkisen, selvän ja kiertelemättömän anteeksipyynnön niistä harhaanosuneista paheksumisista, joita viime kerralla » uutista » selostaessamme — tosin oikeiksi osoittautunein varauksin — lausuimme, ja valitamme, ettemme heti tulleet tarkistaneeksi, mikä osuus kh-toimistolla tässä jutussa todella oli.
 • Yksi näistä lausunnoista oli niin kiertelemätön, että se oli aiheuttaa Ormolle potkut Uimaliiton valmennustehtävistä.

peittelemätön

 • Jouduimme kiivaaseen sanailuun hänen kanssaan ja silloin oli hän tavallistaan avosydämisempi ja peittelemättömämpi; hän puhui ja toimi luonteelleen melkeinpä vieraalla avonaisuudella; keksin, tai ainakin luulin keksineeni, hänen esiintymisessään, äänenpainossaan ja kasvonilmeissään jotakin sellaista, joka minua samalla
 • Koidulan kirjeitten suurempaa asiallisuutta ja tyyntynyttä sävyä vastaa Kreutzwaldin kirjeissä yhä peittelemättömämpi rakkauden ilmaisu.
 • Hän on peittelemättömämpi, suorasukaisempi kuin ranskalainen virkaveljensä ja oppi-isänsä ja hänen realistinen tartuntansa tuntuu voimakkaammalta.

rehellinen

 • Muuten oli Smeds rehellinen ja reilu toveri, jota monet urheiluystävät kauan muistelevat.
 • Paikkaa haluaa reipas ja rehellinen 18-v. tyttö hakee paikkaa liikeapulaiseksi tai muuta sopivaa työtä.
 • Tähän Topelius on merkinnyt päiväkirjaansa: " Sinä nahjus, sinä kemiallinen korkki, oliko se rehellinen vastaus? "
 • Yksi Ahon takatuuppareista eli entinen SMP:n kaupunginvaltuutettu ja kaljaa kioskeihin vaatinut Sleepy Sleepers -tähti Mato Valtonen on ollut lausunnoissaan ihailtavan rehellinen.
 • Maalaistyttö etsii kirjetoveria rehellisestä pojasta.
 • Stig tuli lapsekkaan iloiseksi, odottaen nyt kiitosta, kun ensin oli saanut moitetta rehellisestä puhelinvastauksestaan.
 • Keskiverto rehellinen suomalainen pysähtyy keskellä yötä tyhjällä kadulla punaisiin valoihin, vaikka ketään ei olisi näkyvissä mailla hal-

rehellisesti

 • Prokofjev saattoi kuitenkin aivan rehellisesti puolustautua formalismisyytöksiä vastaan sillä, ettei hän ollut koskaan asettanut kyseenalaiseksi melodian merkitystä musiikissa.
 • Meidän on otettava tavoitteeksi ammattilaisuus, Pusa tunnusti rehellisesti.
 • Vuonna 1987 valmistunut lämminhenkinen, romanttinen ja jännittäväkin italialainen komedia rehellisestä lakimiehestä, joka törmää outoihin salaisuuksiin erään kanafarmin liepeillä.

rehellisyys

 • Nämä ranskalaiset uurastavat varmasti rehellisesti ja arvostavat työtään, ja juuri rehellisyys - yllättäenkin - on se arvo, jonka ranskalaiset asettavat ensimmäiselle sijalle.
 • Perikansallisiin normeihimme kuuluu rehellisyys.

salamyhkäinen

 • Tarja usuttaa Erjaa iskemään Jarin, mutta miehessä on jotain salamyhkäistä, joka saa Erjan varuilleen.

selkeä

 • Henkilökunnalle on ainoastaan vähän vihjailtu yhtiön tilasta, mutta mitään selkeää tietoa ei ole annettu.
 • Jos työmarkkina-asioista kuten palkoista ei synny lopullisia päätöksiä vielä elokuun aikana, hallitus odottanee ainakin selkeää tietoa palkkaratkaisun suuntaviivoista.

selväpuheinen

 • Vahinko kait, sillä toim. Kittelä on muuten selväpuheinen mies.
 • Dosentti Söderman, jonka osalle lankesi suurin osa pidetyistä luennoista, on varsin selväpuheinen ja perusteellinen luennoitsija.

suorapuheinen

 • Lomiisana, rehellisen ja suorapuheisen soittomestari Miller'in paljon karsimana, onnettomana tyttärenä näytteli hän niin luonnonmukaisesti, niin vaikuttamasti, että sai monenkin katsojan silmissä vedet sirahtelemaan.
 • Kansanedustaja, pastori Antti J. Ratit am a a on pääsiäiseksi julkaissut riipaisevan suorapuheisen opaskirjan nuorisolle nimellä Kansalliskunnon aiakkoset ".
 • Tämmöinen lukija warmaankin on kustantajalle ja taitamalle suomentajalle kiitollinen siitä, että on päässyt ulkomailla Vauhdissa olewan uuden aatesuunnan kanssa tuttawuuteen tämmöisen suorapuheisen kirjan kautta.
 • Summat eivät olleet suuria, mutta suorapuheisen vapaa-aikatoimenjohtajan suurpiirteinen tyyli hoitaa asioita ärsytti tarpeeksi monia ja mies sai lähteä.
 • Neiti Törnros tunsi puhuvansa nyt kaikkien Selman entisten työtoverien puolesta, ja koska hän oli aina painostanut sitä seikkaa, että hän piti itseään suorapuheisena ihmisenä, hän huudahti:
 • Hän oli luottanut Isotaloon ja pitänyt tätä hyvänä työtoverina, rehtinä ja joskus liiankin suorapuheisena pohjalaisena.
 • Baijerista kotoisin olevaa Herzogia pidetään yleisesti varsin suorapuheisena miehenä verrattuna hillityn tyylin omaksuneeseen
 • He ovat suorapuheisia.
 • Totta tosiaan täytyy myöntää, että he owat suorapuheisia miehiä, jotka eiwät lymyile korulauseiden ja Verukkeiden taakse.
 • — Kirja sisältää kahdeksan kertomusta, jotka käsittelevät erilaisia avioliittokysymyksiä tekijälle ominaiseen suorapuheiseen tapaan.
 • Mitä nyt muuten tuohon uuteen lehtihommaan tulee, niin se on, kuten jo sanoin, herrain hommia, jotka ovat kyllästyneet näin suorapuheiseen lehteen.
 • Kapteeni mieltyi suorapuheiseen poikaan ja warsinkin hänen wiimeiseen wastaukseensa..
 • Tarina ei kerro, mitä muuten sangen nopsakielinen kuningatar tähän vastasi, mutta luultavasti hän yhtyi täydellisesti suorapuheiseen talonpoikaan.
 • Toivotamme suorapuheiselle, mutta hyväsydämiselle veteraanille vielä pitkää työaikaa ja varmaankin tähän toivotukseea yhdytään kautta Suomen maan.
 • Äiti pudisti päätään, ja Abraham herra liikautti huuliaan ikäänkuin hän aitoisi näyttää hampaansa suorapuheiselle tytölle.
 • Prinssi tuntui ottaneen ojennuksen opikseen, sillä kotia palattuaan hän lähetti suorapuheiselle pormestarille lahjaksi pari hienorotuista villalammasta.
 • Suorapuheinen ja värikäs Mesic toteaa, että mikäli Serbia vastustaa Jugoslavian perustuslakia eikä vastakaan hyväksy häntä maan presidentiksi, Kroatian on vedettävä asiasta omat johtopäätöksensä ja pyrittävä täydellinen itsenäisyyteen.
 • Suorapuheinen ja temperamenttinen Raeste on kirjoittanut muistelmat ajastaan Kekkosen ja Koiviston hovissa.
 • Keskustelusta tulee kuitenkin heti lattea, kun joku muistuttaa, että onhan niitä suorapuheisiakin savolaisia ja eivät hämäläiset ole hitaita.
 • Uuden Testamentin kiriottajat ovat samalla tavalla suorapuheisia eivätkä epäröi vähääkään, selittäessään sukutaulua.
 • Ruotsin ja Tanskan hallitukset ovat olleet tavoilleen uskollisesti varsin suorapuheisia Venäjää kohtaan myös Tshetshenian selkkauksessa.
 • Hän huomautti usein, että sanan tulee olla vapa-vapaa ja että hän itse tahtoisi kuulla yleisöltä suorapuheisia lausuntoja oloista, toimenpiteistään ja aikeistaan.
 • Lääkäri pääsee lähimpään yhteyteen vaikeasti naavottuneiäen ja kuolevain Kanssa, Tällaisissa tilaisuuksissa punaiset monasti olivat erittäin suorapuheisia ja ilmaisivat mitä suurinta katkeruutta johtajiansa kohtaan.
 • — Jospa kaikki vastustajamme olisivat yhtä suorapuheisia!
 • Hän julkaisi neljännen osan kirjasarjaansa » Vom Geist der Zeit », jossa hän suorapuheisesti varoitti lankeamasta takaisin orjalliseen epäitsenäisyyteen ja poliisiholhoukseen.
 • Sitten hän jatkoi suorapuheisesti: » Totta puhuen ei kysymys pojan tulevaisuuden turvaamisesta tullut esille ennenkuin aivan lopulla.
 • Vaatimatonta ja suorapuheista vanhusta tullaan Humppilassa kauvan muistamaan.
 • Kauan tulee seuvatunta kaihota muistamaan suosittua patmentmifa ja suorapuheista opettajaansa.
 • Kirjailija, joka ennenkin niin erinomaisella tavalla on kuvannut Taalainmaan jäykkää ja suorapuheista kansaa, antaa tässä pikakuvan sen luonteenomaisimmista piirteistä.
 • Lieneeko isäntä ollut tavallista suorapuheisempi aikoinaan venäläisille ja saksalaisille, koska edelliset olivat yrittäneet hänet tappaa, jälkimäiset taas tavallisen karkoituksen asemesta vieneet vankeuteen Saksaan, jolla aikaa hänen rikas kotinsa, paikkakunnan kaunistus, oli raastettu tyhjäksi.
 • Rohkenen olla wieläkin suorapuheisempi.
 • Siinä missä Galvin vain väläytti tarvetta samantapaiseen Yhdysvaltain johtamaan YK:n operaatioon bosnialaisten avuksi, oli sanomalehti New York Times äskettäin huomattavasti suorapuheisempi.
 • Ja kitsain kaikista on USA:n tennisliitto, sanoi Mark suorapuheisesti.
 • Bismarck suorapuheisena miehenä lausui aikoinaan, että liittolaiseksi kelpaa mikä tahansa, kunhan sillä on voimia panokseksi peliin, ja tuo ohje pitää paikkansa vielä tänä päivänä yhtä hyvin kuin pari miespolvea takaperin.

suorasukainen

 • Etelä-Suomessa työskentelevä alan asiantuntija on nimettömänä suorasukaisempi.
 • 3: I — s. Tämä syytös ei olisi voinut olla suorasukaisempi, vaikka se olisi kirjoitettu tänä päivänä.
 • Hän on peittelemättömämpi, suorasukaisempi kuin ranskalainen virkaveljensä ja oppi-isänsä ja hänen realistinen tartuntansa tuntuu voimakkaammalta.
 • Keskeisen EU-maan Saksan ulkoministeri Klaus Kinkel on Ilta-Sanomien haastattelussa suorasukaisempi.
 • Jos oma kieli meiltä viedään niin " piru meidät perii ", oli toimittajan suorasukainen arviointi.
 • Melbournen kultamitalimiehen suorasukainen lausunto nousee arvossa monta porrasta, kunhänen tiedetään antaneen päteviä ohjeita Tampereella parhaiten menestyneille pojillemme juuri ennen heidän tärkeitä ottelujaan.

suorasukaisuus

 • Mr Troyn tapa puhua kevytmielisesti ja halveksien naisista loukkasi suorasukaisten paimenten käsityksiä uskonnosta ja kunniasta, ja kun tuo hieno karjanajaja meni heidän mielestään liian pitkälle, katsoi „ Brumby-Charlie ", ylipaimen, asiakseen pyytää kertojaa pitämään omana tietonaan naistensa nimet ja osoitteet.
 • Ja rehtien, uutterien, suorasukaisten ja voimakkaitten merimiesten parissa karisee hänestä joutava väninä.
 • Euroopan talousyhteisöön liittymisen kilvaimpiln vastustajiin kuuluvaa 82-vuotlasta Emanuel Shhnrelllä uhkaa puolueesta erotus asiasta antamiensa varsin suorasukaisten lausuntojen
 • Hätkähdin, en niinkään itse sanan, vaun vunhuksen suorasukaisuuden tähden.
 • Hermione jatkoi epäröiden, toisen suorasukaisuuden hämmentämänä: » Gerald, muistatko, että selitit minulle kerran, kauan sitten, Studleyssä, näkökantaasi — liikemoraalista, niin kai sitä kutsutaan? «
 • Ja sitten me löydämme puhekokoelmasta Elias Simojoen kirpeän poliittisen suorasukaisuuden ja ivan, jolle ehkä silloin vain hymyiltiin, mutta jonka alta nyt jo nähdään totuus.
 • Vallankin viimeksi mainitussa on Svinhufvudin suorasukaisuuden vuoksi monta saksalaisen diplomaatin huolellisuudella muistiinpantua nasevaa Ukko- Pekan luonnetta ja katsomustapaa kuvaavaa sanontaa.

totuudenmukainen

 • Myönnettävä on, että kirjoittaja on hyvin onnistunut totuudenmukaisessa kuvailussaan.

valheellinen

 • Kunnianloukkausrikokseen syyllistyisi, jos esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen, joka tuottaa tälle vahinkoa tai halveksuntaa.
 • Myötätuntoa rikollisia kohtaan tuntevat piirit marssittivat oikeuteen todistajia, jotka muitta mutkitta toistivat pöytäkirjoihin heidän suuhunsa pannun valheellisen lausunnon.

vilpittömyys

 • Tähdäten Roseberyn Cheslenfieldissä pitämään puheeseen sanoi Chamberlain: ennenkuin mahdollisesti katuva tuhlaajapoika otetaan vastaan,: on hänen vilpittömyydestään ja kääntämisestään saatava varmuus.
 • Mutta katsahdettuani hänen kasvoihinsa tulin vakuutetuksi hänen täydellisestä vilpittömyydestään.
 • Ja hän nautti kaikesta kymmenvuotiaan vilpittömyydellä.
 • Vääpeli kaartaa sitten soittokunnan tapaan herra everstin vastapäätä ja repii totisen musiikkimiehen vilpittömyydellä säveleitä viisirivisestään.

vilpittömästi

 • Sillä kertaa voittaja esitteli itsensä Boelckeksi, ja voitettuja sairaalaan viedessään hän vilpittömästi vakuutti olevansa kovin iloissaan, että he olivat säilyneet hengissä.
 • Mannerheim näet lausui 28. 8. 1940 — siis elokuun kriisin leijuessa vielä ilmassa —, että hän vilpittömästi toivoi sodan tullen voivansa antaa sotatoimien johdon nuorempiin käsiin.

vilpitön

 • Leirin johtajille ja emännille kaikkien leiriläisten vilpittömät kiitokset onnistuneesta yhdessäolosta.
 • Parikka esitti Mikkeliin saapuneiden rotarien ja heidän rouviensa vilpittömät kiitokset Mikkelille erinomaisesti onnistuneen piirikokouksen järjestelyvaivoista ja rohkeasta suunnittelusta.
 • Leirin johtajille ja emännille kaikkien leiriläisten vilpittömät kiitokset onnistuneesta yhdessäolosta.
 • Lakit, tri Ensio Hiitonen, joka oli vireä ja vilpitön aatteen mies, mutta vähemmän onnistunut poliittisissa pyrkimyksissään, päätti käydä härkää sarvista kiinni.
 • Haaveellisen ja paikkaansa maailmassa vimmatusti hakevan Anja Hännisen roolissa Satu Silvo on vilpitön, näyttävä ja kauniisti replikoiva.
 • Pohtamon vilpitön puhe sai kirkkokansan kuuntelemaan hiiren hiljaa.
 • Tuollaiselta taustalta on ymmärrettävissä omankin äitini vilpitön mielipide " Naiset on huonompii. minkä mie sille mahan.
 • ( Olivatko he vilpittömiä opetuslapsia. ) Mistä se näkyisi?

välttelevä

 • Jonkun verran välttelevältä tuntuu todistajan vastaus kysymykseen, miksi hän ei ollut vanginnut Tsheberjakia, vaikka monet todistukset olivat tälle raskauttavia.
 • Saatu sana tuntuu liian inhimilliseltä, liian sovittelevalta tai kiihtyneeltä tai välttelevältä.
 • Asioita välttelevänä henkilönä.
 • Kauan aikaa tyttö väisteli välttelevänä ja tutkimattomana.
 • Hän oli kuitenkin hyvin välttelevä, kun häneltä kysyttiin Neuvostoliiton uusista suunnitelmista miehitettyjä avaruuslentoja varten.
 • Niihin tulee yleensä lähes samanlainen, hieman välttelevä vastaus.

yksiselitteinen

 • Mutta selvempi ja yksiselitteisempi luettelo olisi poistanut sen vaaran, että pakkolaitos
 • TMerkkiL:n 23 §:n sisältö on myös kieltämättä yksiselitteisempi kuin lain 14 §:n 6 kohdassa mainittu sekoitettavuus, joka on erittäin moniselitteinen käsite.
FEE 
addressee (info)
degree (info)
frequency (info)
manner (info)
medium (info)
message (info)
speaker (info)
time (info)
topic (info)