FinnFrameNet:Businesses

From Sanat

kehräämö

 • Näistä langoista kudotaan mm. sohvanpeitteitä, mattoja ym. Mainittakoon, että Pirtin Kehräämössä tullaan korjausten jälkeen valmistamaan myöskin puolikampalankaa, ensimmäisenä maamme kehräämöistä.
 • » Mutta minä en tiedä mitään kehräämöistä enkä kutomoista ja vielä vähemmän hiilikaivoksista. »

liike

 • Lähinnä Kuopion ja Kajaanin seudulla tähän saakka toimineen Pietikäisen Kuljetus Oy:n liike
 • Vaikka liike ilmoittaa, ettei se vaihda ale-tuotteita, moinen tiedotus ei tarkoita ettei se vaihtaisi tai korvaisi viallisia tuotteita.
 • B:n työsuhteen päätyttyä 31. 12. 1985 A:n palveluksessa oli työskennellyt määräaikaisin työsopimuksin uusina työntekijöinä eräässä liikkeessä huhti — toukokuussa 1986 myyjäharjoittelija ja toisessa liikkeessä touko — elokuussa 1986 yksi kassaharjoittelija ja yksi myyjäharjoittelija.

liiketoimi

 • Kun vuosityöntekijäin luku kaikissa, vastuunalaisuuskin käsittämissä liiketoimissa on keskimäärin 39, on se vakuutusvelvollisuudesta vapautusta hakeneissa liikkeissä kokonaista 736. Luonnollista onkin, että ainoastaan suurimmille liiketoimille on ollut eduksi itse vastata tapaturmain tuottamasta korvausvelvollisuudesta.
 • Samoin nyttemmin on kansainvälinen ostajaparvi suurimmaksi osaksi siirtynyt Saksasta Ranskaan, missä frangin lasku on antanut erinomaisia tilaisuuksia edullisille liiketoimille.
 • Rakennusyhtiöt haistavat tuottoisan liiketoimen ja ryhtyvät hankkimaan alueen kiinteistöjä, kun taas suojelijat huomaavat viimeisen todella arvokkaan alueen olevan uhattuna.
 • Valmistuttuaan v. 1909 Hämeenlinnassa Wetterhoffin työkoulun opettajaosastolla käsityöopettajaksi, aloitti hän oman liiketoimen heti koulusta päästyään, ollen silloin vasta 23-vuotias.

liiketoiminta

 • Lausuntojen sisältö on ollut vaihtelevaa, mutta valtaosaa lausunnoista rasitti suppeus ja ylimalkaisuus, joista esimerkkinä mainittakoon seuraavansisältöinen siteerattu lausunto: » Yhtiötä uhkaa maksukyvyttömyys, jonka johdosta liiketoiminta joudutaan lopettamaan.
 • Liikepankeille sallittu liiketoiminta määriteltiin kieltoperiaatteen mukaisesti, sillä lain 1 3 §:n 2 momentin mukaan pankki ei saanut suoranaisesti eikä välillisesti harjoittaa teollisuutta, tavarakauppaa tai merenkulkua eikä omistaa muita kuin pankkiliikkeen harjoittamiseen tarvittavia kiinteistöjä.
 • Uututtaan kiiltävän pöydän ääressä allekirjoitettiin viralliset kauppakirjat, joilla VVirebo Oy:n liiketoiminta ja käyttöomaisuus siirtyivät Metsä-Serlan omistukseen.
 • Sairaaloiden diagnostiikkaan suuntautunut liiketoiminta on jatkanut kasvuaan.

mylly

 • Siellä ne nytkin olivat myllyjään käyttämässä ja olipa Reetakin, talon ainoa tyttölapsi, lähtenyt sinne veljiänsä sulkujen laitannossa ja koskenperkkuussa avustamaan.
 • Myöhemmin kehittyi Tammerkosken seudulle vauras maata, viljelevä väestö, joka rakenteli sen varrelle myllyjään ja kävi kauppaa Näsijärven, Kokemäenjoen ja Pyhäjärven varrella asuvien maanviljelijöiden ja riistanmetsästäjien kanssa.
 • Tehtaanjohtaja Jouko Perttusen mukaan myllyn toiminta lakkautetaan portaittain heinäkuun loppuun mennessä.

operaatio

 • Se oli alun perin paperiyhtiö, mutta vuonna 1914 se korvattiin uudella samannimisellä ja nyt jo operaatioita tekevällä yrityksellä.

praktiikka

 • Niinhän alkoi kuuluisan tohtori Freudin praktiikka jo ennenkuin hänen alitajuntateoriansa muodostuivat.
 • Yksityislääkäreiden praktiikka perustuu suurelta osalta erikoissairaukslin.
 • Hänellä on suuri praktiikka ja hänellä on kaunis, älykäs vaimo — tosin 25 vuotta miestään nuorempi.
 • Voin sanoa teille, että minulla viisitoista vuotta sitten oli kannattava praktiikka Lontoossa.

sulatto

 • Suurimman osan Venäjän nikkelistä ja kuparista tuottaa Norilsk-Nikel -konserni, joka omistaa mm. Kuolan molemmat sulatot.
 • Hän päätyy siihen, että jos Lapin kaivokset olisivat lakanneet toimimasta, olisivat Ruhrin sulatot myös pysähtyneet.
 • Ranskan sulatot kuluttivat vuonna 1930 28 miljoonaa tonnia rautamalmia tuottaakseen 10 miljoonaa tonnia valurautaa.

tehdas

 • Chicago: Container Corp. of American tehtaalla, joka valmistaa kaikenlaisia pahveja ym., Curt Teich & Co:n kirja- ja offsettipainossa, Regensteiner Corporationin kirja- ja offsettipainossa.

toimisto

 • Karjaportti avasi toimiston Pietarissa

vastaanotto

 • TOIMINTAMME LAAJENEE Hammaslääkäri Marja-Terttu Tarvainen aloittaa työskentelyn vastaanotollamme 13. 4. 92
 • TOIMINTAMME LAAJENEE Hammaslääkäri Marja-Terttu Tarvainen aloittaa työskentelyn vastaanotollamme 13. 4. 92
 • Esittämällä vastaanotollamme tämän ilmoituksen saatte kuulokojeellenne 1000 mk:n alennuksen!
 • Omalääkärin vastaanotolle on päässyt tarvittaessa muutaman päivän kuluessa.

yhtiö

 • Kohtalan mukaan yhtiö voi olla mukana vain, jos ministeriö on kaikesta huolimatta saanut hakemuksen maanantaihin 16.15:een mennessä.
 • Rakennejärjestelyistä aiheutuvat kulut yhtiö kirjaa viime vuoden tilinpäätökseen, minkä vuoksi viime vuoden tulos satunnaiserien jälkeen jää edellisvuotta heikommaksi.
 • Pepsi-colaa valmistava yhtiö ajautui taloudellisiin vaikeuksiin.

yritys

 • Kun lukuisat suuret yritykset
 • Tämän vuoksi eri puolilta Itä-Suomea tulevat vähittäiskauppajakeluun panostavat yritykset ovatkin liittymässä yhteen monivuotisena verkostohankkeena.
 • Keksijäntodistuksella suojattua keksintöä voivat käyttää hyväkseen kaikki valtion ja osuuskunnalliset yritykset ja muut valtion laitokset niin valtion kuin omien etujensakin mukaisesti.
 • Tekijöiden vastaus on kielteinen: He katsovat, että työntekijän henkilöstä johtuvia ja toisaalta yrityksen toimintaedellytyksiin liittyviä toisistaan riippuvia syitä ei voida laskea yhteen.
 • Valmentaa oman yrityksen perustamiseen.
 • Aluksi tehdas oli itsenäinen yritys Oy.
 • Pankki oli toiminut edelleen pääasiassa Paloheimo-ryhmän tai lähellä sitä olleiden henkilöiden yritysten rahoittajana.
 • Rankaisematta jäävien laitosten ja yritysten sijaan voidaan tosin niiden edustajia tai toimeksisaajia saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen tietyin edellytyksin niin kutsutun orgaani- ja edustajavastuun ( StGB 14 § ) mukaisesti.
FEE 
business (info)
business_name (info)
descriptor (info)
place (info)
product (info)
proprietor (info)
service_provider (info)