FinnFrameNet:Biological classification

From Sanat

luokka

  • Erikoista mielenkiintoa tarjoavat mielestäni valtamerten alemmat eläinluokat, ne kun poikkeavat niin valtavassa määrässä niistä eläintyypeistä, joihin olemme jokapäiväisessä elämässä tottuneet.

???

  • Taivaallisten olentojen kirkkaus ja kauneus, ihmisparin täydellisyys heidän eedeniläisessä kodissaan, ja ihmisen kyky ja valtuus täyttää maa omalla lajillaan tarjosi tilaisuuden itsekkäisyyden tai rakkauden harjoittamiseen.
  • Veritahroja ei löytynyt, mutta erään sapelin uurteesta tavattiin ruohonkappale, joka tunnettiin kuuluvaksi vähän harvinaisempaan kasvilajiin, jota kasvoi sen kadun varrella, missä teko oli tapahtunut.
  • Monet tutkijat — esim. Ruotsissa — ovat kasvustoja luokitellessaan halunneet kiinnittää huomionsa etupäässä tai pelkästään kasvillisuuden silmäänpistäviin eroavaisuuksiin, kuten vallitsevaan kasvilajiin, kasvuston kerrosrakenteeseen jne., ja jättää ekologiset luonnepiirteet huomiotta.
FEE 
member (info)
property (info)
rank (info)
subtype (info)