FinnFrameNet:Being obligated

From Sanat

velvoittaa

  • 1 16. Ks. myös TT 1986-25: Kun työnantaja ei ollut selvittänyt mahdollisuuksia säilyttää irtisanotun työntekijän työsuhde töiden järjestelyjen avulla, oli työnantaja velvoitettu maksamaan korvausta irtisanomissuojasopimuksen vastaisesta menettelystä.
  • Yhtiöt velvoitettu maksamaan työntekijöille korvausta perusteettomasta työsuhteen päättämisestä.

velvollinen

  • Maatilahallitus tai maatalouspiiri voi ottaa kiinteistön hallintaansa — tässä tilanteessa hallintaanoton lainmukaisuus on epäämätön, sillä ulosotto-oikeudellinen muutoksenhaku ei UL 5: 49: n mukaan vaikuta haltuunottoon, ellei täytäntöönpanoa keskeytetä — ja se on velvollinen maksamaan lunastushinnan.
  • Peruskoulun jälkeen nuori on velvollinen hakemaan työtä tai koulutuspaikkaa, eikä enää saa olla oloihinsa unohdettu, kuten ennen.
  • Työnantajahan on joka tapauksessa velvollinen peruuttamaan irtisanomisen, jos irtisanomisaikana työtä ilmaantuukin lisää.
FEE 
condition (info)
duty (info)
responsible_party (info)
time (info)