FinnFrameNet:Being in effect

From Sanat

mitätön

  • Vaikka tässä oikeustapauksessa riitakysymyksenä alioikeuden ratkaisun jälkeen varsinaisesti oli ainoastaan se, oliko kauppa mitätön kokonaisuudessaan vai ainoastaan aviomiehen perintöosuuksia vastaavalta osalta, voidaan oikeustapauksen nojalla päätellä, että ainakin silloin, kun oikeudenkäyntiin AL 38 §:n nojalla ryhdyttäessä selvyys on olemassa siitä, että puolison osalle tulee pesästä kiinteää omaisuutta, kiinteistöosuuden kauppa on, ellei toisen puolison suostumusta ( tai oikeuden lupaa ) ole saatu, tätä puolisoa kohtaan pätemätön.

pätevä

  • Tanskan oikeuskäytännössä on katsottu omistuksenpidätysehdon poikaseläinten kaupassa olevan pätevä.

voida

  • Vasta vähän aikaa voimassa olleesta asuntovähennyksestä luovutaan.
  • Olemme täällä rakentamassa yhteyksiä kiistapuolien välille ja auttamassa heitä pitämään tulitaukoa voimassa, sanoi YK-tarkkailijoiden edustaja.
  • Työnantajat eivät puolestaan tarjoa lisäkorotuksia voimassa oleviin sopimuksiin, jotka ovat voimassa helmikuun loppuun.
FEE 
binding_principle (info)
degree (info)
duration (info)