FinnFrameNet:Being emploeyd

From Sanat

???

  • Aina eivät työntekijät itsekään tiedä, minkä konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa he kunakin ajankohtana työskentelevät.
FEE 
employee (info)
employer (info)