FinnFrameNet:Being at risk

From Sanat

riski

 • Eli vastaajalla olisi väittämistaakka, jos hänellä olisi ao. seikasta myös selvittämättä jäämisen riski.
 • Suurin riski tulla köyhäksi on Heikkilän mukaan nuorilla, perheettömillä, yksinhuoltajilla ja monilapsisilla perheillä.

suoja

 • Kaupunki ei ole millään tavoin huolehtinut siitä, että työläisillä olisi paikka, missä he suojassa sateelta ja kylmältä odottaisivat laivojen saapumista ja työtä.

turva

 • Kohteessa on vajaat 40 matkailijaa, joiden kerrottiin olevan turvassa hotelleissaan.
 • Apollon temppeli on voitu täysin rekonstruoida, sillä kuin ihmeen kautta se säilyi jossakin määrin turvassa Rooman uurailta kalkinpolttajilta.
 • Missään Suomen kolkassa ei todellakaan olla turvassa, vain siksi että ollaan syrjässä.
 • Teorian mukaan mainitut kuolleisuuserot selittyisivät pääosin mikrobeihin viittaamalla; paikallaan pysyvä ja maataloutta harjoittava väestö oli paremmin turvassa mikrobien tappovoimalta kuin liikkuva ja yhdessä paljolti toimiva nomadiväestö.

turvallinen

 • Täällä on tilaa luoda kaikille turvallinen asuinympäristö.
 • Tapahtumaköyhä, tylsä Pohjola on turvallinen Pohjola.
 • Segerstamin hoitaessa esikuvallisesti oopperan musiikillista pulssia, oli laulajien turvallista keskittyä omaan suoritukseensa.
 • Tältä perustalta lähtien on meidän turvallista lähteä arvioimaan omia aikaansaannoksiamme.

uhata

 • Kurdien oma kieli ja kulttuuri ovat uhattuina, samoin ihmisoikeudet.
 • Erityisesti metalliteollisuuden työpaikat ovat uhattuina, palvelusektorikaan ei kasva aiemmista taantumista poiketen.
 • Nykytilanteessa Suomen tärkeimmän tavarankuljetusmuodon mahdollisuuksia elinkelpoiseen liiketoimintaan ja palveluiden edelleen kehittämiseen pidetään vakavasti uhattuina.
 • - Vuotoksen jälkeen ovat lijoen keski- ja yläjuoksu sekä Ounasjoki uhattuina, hän totesi.
 • Flamingot ovat pitkään olleet uhattuina, mutta nyt ne ovat löytäneet turvapaikan Etelä-Ranskasta.

vaara

 • Nyt olen saattanut sinut vaaraan.

???

 • Monesti suurimmassa hädässä ja vaarassa ovat juuri varakkaat, koulutetut ja menestyvät ihmiset, kun jossakin maassa vainot alkavat.
 • 17 Jos kotitaloustyöt olisi tehty osuustoimintaperiaatteen mukaisesti tai ammattilaisten toimesta, olisivat kodit ja perheenemäntien työ menettäneet merkitystään ja koko perheideologia olisi ollut vaarassa.
 • Se aiheuttaa pahanlaisia paiseita ja ovat naiset alttiimpia tartunnalle.
FEE 
asset (info)
dangerous_entity (info)
degree (info)
duration (info)
harmful_event (info)
place (info)
situation (info)
time (info)