FinnFrameNet:Be subset of

From Sanat

kuulua

  • Heti Eero Erkon kuoltua lehden vajaalukuinen johtokunta nimitti vastaavaksi päätoimittajaksi V. V. Tuomiojan, joka kuului edistyspuolueen johtaviin poliitikkoihin, ja toiseksi päätoimittajaksi Eljas Erkon.
  • Erillisartikkeleihin kuului myös itse pääaihetta täsmentäviä kirjoituksia.
  • Uudet johtajat, joista osa kuului vielä perustajia myöhempään sukupolveen, eivät näissä oloissa pystyneet antamaan näytettä menestyksekkäästä toiminnasta, ja kaiken lisäksi monien heidän omakin taloutensa horjui.

lukea

  • Tämän rajan olemassaolosta profeetta Jesaja lausuu 53: 12 » Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa ja väkevien kanssa hän saalista jakaa, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon. »
  • Ruotsi tuli Topeliuksen kirjakieleksi ja ns. kielitaistelun aikana hänet luettiin suomalaisesta syntyperästään huolimatta ruotsalaisen sivistyksen edustajiin.
FEE 
part (info)
total (info)