FinnFrameNet:Be in agreement on action

From Sanat

rauhansopimus

 • Tiesiväthän Tukholman lehdet, että rauhansopimus Neuvostoliiton kanssa on jo allekirjoitettu.

sopia

 • Nainen otti venäläisiltä kirjekuoressa 100 000 markan lainan ja sopi maksavansa takaisin 200 000 markkaa.

sopimus

 • Silti kumpikin osapuoli myönsi, että nämä alustavat neuvottelut ovat vielä kaukana lopullisesta sopimuksesta.
 • Lautakunnan mukaan näytöksi kuluttajan ja viihdepalveluyrityksen välisestä sopimuksesta ei riitä puheluiden soittaminen liittymän haltijan numerosta.
 • Rankan kommunistisen puolueen julisteet kehottavat pariisilaisia äänestämään ei Maastrichtin sopimukselle.
 • Kansalaisten tuki näytti \ armaita sen jälkeen kun Tanskan vasemmisto ja keskustaoppositio antoi sunnuntaina tukensa Edinburghin sopimukselle.
 • Englannin pääministeri John Major sanoi maanantaina, että ranskalaisten mahdollinen " ei " Maastrichtin sopimukselle olisi kuolinisku EY:n sopimukselle poliittisesta liitosta.
 • Sitä paitsi voitaneen otaksua, kun säännöstä tarkastellaan vastaavien varhaisempien säännösten yhteydessä, että säännöksestä ilmeneviä oikeusajatuksia voidaan soveltaa vahvan analogian perusteella tai nojautuen säännöksen laajaan tulkintaan arvosteltaessa liikevaihtoverolakiin tehtyjen ja edelleenkin tehtävien lukuisten muutosten heijastusvaikutuksia aiemmin tehtyjen sopimusten mukaiseen sopimustilanteeseen; niiden osalta ei ole useinkaan annettu vastaavia erityissäännöksiä.
 • Lisäksi monet muut kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sopimusten normit välillisesti järjestävät pakolaisryhmien asemaa.
 • Yleiskokous antoikin tämän vuoksi aseidenriisuntakysymysten valmistelua varten vuonna 1921 asetetun ns. tilapäisen sekakomission tehtäväksi laatia ehdotukset asekauppaa ja siihen läheisesti liittyvää yksityistä asevalmistusta koskeviksi kansainvälisiksi sopimuksiksi.
 • Niitä voitaisiin ehkä kutsua epäolennaisiksi sopimuksiksi.
 • — Professori Lazar Focsaneanu selostaa kirjoituksessaan Kiinan kansantasavallan ja Japanin viime vuonna solmimaa rauhan ja ystävyyden sopimusta, joka osittain perustuu sanottujen valtioiden jo v. 1972 antamaan yhteiseen julistukseen, minkä jälkeen näiden valtioiden välille jo alkoi kehittyä monenlaista kanssakäymistä.
 • Hyvälle liiketavalle on yleensä lainsäädännössä annettu merkitystä kauppiaiden ja muiden liikemiesten välisiä oikeussuhteita arvosteltaessa, etenkin heidän keskensä tehtyä sopimusta tulkittaessa 11.
 • kansankomissaari Tsitserin korosti Pohlebkinin mukaan nootissaan 4. 7. 1923 " sen johdosta että Suomi oli rikkonut Tarton sopimusta ", että " vain Paasikiven suopea asenne, lupaukset ja henkilökohtainen vakuutus, että sopimus täytetään myös Karjalaa koskevalta osaltaan mahdollistivat sen, että Neuvostoliitto ( po.
 • Työehtosopimusten minimitason ja sopimusten kattavuus ovat edunvalvonnan perusasioita.
 • 12 Perusoikeussäännösten ja kansainvälisten sopimusten soveltamisratkaisuja on vii- me aikoina selvitellyt lähinnä Martin Scheinin.
 • Hänen mielestään työntejijöiden ja toimihenkilöiden sopimusten raja-aidat tulisi madaltaa tai ne pitäisi jopa poistaa kokonaan.
 • Rivaldolla on sopimus Barcelonan kanssa vuoteen 2002 asti.
 • Liikealan sopimus tosin menee umpeen vasta 29. helmikuuta, mutta liitto on valmis aikaistamaan sopimuksentekoa.
 • Tanskan ulkoministeri Uffe Ellemann-Jensen sanoi keskiviikkona, että Tanskan sopimukset Viron, Latvian ja Liettuan kanssa ovat sopusoinnussa kansainvälisen oikeuden kanssa.
 • Lapsen oikeuksien sopimus ja sen merkitys Suomessa
 • Hän leimasi valheeksi ajatuksen, että Ribbentropin-Molotovin sopimus olisi avannut tien maailmansodan syttymiselle, ja väitti, että länsi oli halunnut suunnata Hitlerin hyökkäyksen Neuvostoliittoon, jonka " paloittelu oli aloitettu jo kauan ennen sotaa ".

sopu

 • Ryhmän puheenjohtaja liro Viinanen sanoi kokoomuksen menevän hallitusneuvotteluihin katsomaan, millainen sopu ohjelmakysymyksistä on mahdollista saada aikaan.
 • Viron johdon ja armeijan välillä vallitsee myös jonkinlainen sopu, Tarand sanoi.

suostumus

 • Neuvostoliitto vaati, että kriisikokouksen koolle kutsumiseen oli saatava kaikkien jäsenmaiden suostumus.
 • D. tarkastelee mm., onko hallituksen saatava yhtiökokouksen suostumus poikkeuksellisiin toimiin, kuten toiminnan aloittamiseen yhtiöjärjestyksen mukaisella toimialalla, jota yhtiö ei ole tähän asti harjoittanut tai tietyn toiminnan lopettamiseen.
 • Tällainen sopimus, johon sisältyy keksijän suostumus patentista luopumiseen, määrittelee yrityksen velvollisuuden maksaa keksijälle palkkiota sekä taata kunnon työvälineet ja työehdot.
FEE 
degree (info)
descriptor (info)
duration (info)
obligation (info)
parties (info)
party_1 (info)
party_2 (info)
place (info)
time (info)
topic (info)