FinnFrameNet:Attributed information

From Sanat

mukaan

  • Korhosen mukaan " kansallinen Suomi on arvaamattoman raskaiden taistelujen tulosta ".
  • Kahden lainauskuitin mukaan Korhonen on 1937 tilannut Helsingin yliopiston kirjastosta germaa- nisten ja romaanisten maiden barokin maalaustaidetta koskevat teokset.
FEE 
proposition (info)
speaker (info)
text (info)